መንግስቲ ትግራይ ኣብ ክልሉ መጽዮም ንዝጻወቱ ጋንታታት ኣምሓራ ውሕስነት ጸጥታ ሂቡ

ደብረጽዮን ገብረሚካኤል

ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ፡ ንመንግስታት ኣምሓራን ትግራይን ናብ ክልሎም መጺኦም ንዝጻወቱ ጋንታታት ውሕስነት ክህቡ ስለዝሓተተ፡ መንግስቲ ትግራይ ናብ ክልሉ መጺኦም ንዝጻወቱ ጋንታታት ኣምሓራ ውሕስነት ከምዝህብ ገሊጹ።

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል፡ "ተጻወትቲ ብሰላም ኣትዮም፣ ተጻዊቶም ክምለሱ" ውሕስነት ከምዝህቡ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ተዛሪቦም።

እቲ ፌደሬሽን መጀመርያ ናብ ክልል ኣምሓራ ከይዱ ተመሳሳሊ ሕቶ ከምዘቕረበ'ውን ዶክተር ደብረጽዮን ተዛሪቦም።

ብድሕሪ'ዚ ሓለፍቲ ፌደሬሽን፡ መንግስቲ ትግራይ'ውን ውሕስነት ክህብ ምስሓተቱ "ንሕና እኮ ሎሚ ኣይኮናን ውሕስና እንህብ፡ ዓሚ እውን እንተኾነ፡ ውሕስና ዝምልከት እንተኾይኑስ ውሕስና ክንህብ ንኽእል ኢና ኢልና ኣፍሊጥናኩም ነይርና ኢና። ብኣና ኣይኮነን እቲ ውድድር ኣብ ትግራይ ክካየድ ዘይከኣለ፡ ውሕስና ክንህብ ኣይከኣልናን ስለዝበሉ እዮም እቶም ካልኦት ወገናት" ዝብል ምላሽ ከምዝሃቡ ድማ ገሊጾም።

ዶክተር ደብረጽዮን ስፖርትን ፖለቲካን ተፈላልዮም ክረኣዩ ከምዘለዎም'ውን ወሲኾም ተዛሪቦም። ኣብ ገለ ከባቢታት ምስ ስፖርት ተዛሚዶም ዝተርኣዩ ጎንጽታት፡ ፖለቲካዊ መንቀሊታት ከምዝነበሮም እውን ኣብሪሆም።

"ካብ ክልል ኣምሓራ ንዝመጹ ናይ እግሪ ኩዕሾ ጋንታታት ካብ መጀመርይኡ ብጽቡቕ ተቐቢልና... ውጽኢቶም ብዘየገድስ ብታሕጓስ ክንስንዮም ኢና። ዝኾነ ይኹን ሽግር ከምዘይገጥሞም፡ ከም መንግስቲ ጥራሕ እንተይኮነስ፡ ከም ህዝቢ'ውን ክነረጋግጽ ንኽእል ኢና" ኢሎም።

ኣብቲ ዝመጽእ ሰሙን፡ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፋሲል፡ ናብ ትግራይ ከይዱ ጸወትኡ ከካይድ ትጽቢት ኣሎ።