ጥልያን፡ ሓደ ህጻን ኣብ እዋን ምኽንሻብ ሞይቱ

ዘይሕጋዊ ግርዛት ንኢጣልያ የስገኣ እዩ

ዓዲ ጥልያን፡ ማእከል ስደተኛታት ኣብ ዝኾነት ሞንተሮንዶ፡ ሓደ ወዲ ክልተ ዓመት ህጻን፡ ኣብ እዋን ምኽንሻብ ብዘጋጠሞ ምፍሳስ ደም ከም ዝሞተ ተገሊጹ።

ማንታ እቲ ህጻን'ውን ዝተኸንሸበ ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሉ ኣሎ።

ነቲ ምኽንሻብ ዘካየደ ወዲ 66 ዓመት ሽማግለ ብገበን ቅትለት ተኸሲሱ ከም ዘሎ መራኸቢ ብዙሓን እታ ሃገር ጸብጺበን።

ኣብ ዓዲ ጥልያን ዓመታዊ ከባቢ 5000 ክሽቦ ክካየድ ከሎ፡ ልዕሊ ሲሶ፡ ብዘይሕጋዊ መገዲ ከም ዝግበር፡ ገባሪ ሰናይ ትካል 'ኣምሲ' ይሕብር።

እቲ ትካል ብፌስቡክ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ፡ "ኣዝዩ ዘሕዘነና ፍጻመ ኢዩ" ድሕሪ ምባል፤ ንሞት እቲ ህጻን ተሓተትቲ ዝኾኑ ብፖሊስ ምስ ተነጸሩ፡ ኣድላዪ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ ገሊጹ።

እቶም ኣስማቶም ዘይተገልጸ ክልተ ህጻናት፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣብ 2017 ካብ ሓንቲ ናይጀርያዊት ዝተወለዱ ኢዮም።

ሚድያታት እታ ሃገር ከም ዝበለኦ፡ እታ ኣደ ዋላኳ ካቶሊክ እንተኾነት፡ ከም እስላማዊ ባህሊ ናይጄርያ ደቃ ክኽንሸቡ ድሕሪ ምሕታታ'ዩ ተፈጺሙ።

ናይቲ ሓኪም ናይ ሰነዳት መረጋገጺ ብቕዓት፡ ብፖሊስ ምጽራይ ይግበረሎም ኣሎ ተባሂሉ።

እቲ ኣብ ቀይዲ ዝወዓለ ሰብኣይ፡ ሊብያዊ መቦቆል ዘለዎ ኣሜሪካዊ ዜጋ እዩ።

መንግስታዊ ትካላት ጥዕና ዓዲ ጥልያን፡ ግልጋሎት ምኽንሻብ ኣይህባን እየን።

ኣብ ናይ ውልቀ ትካል ሕክምና ግልጋሎት ንምርካብ ድማ ካብ 2000 ዩሮ ክሳብ 4000 ሽሕ ዩሮ ከም ዝውድእ ይግለጽ።

ነዚ ድማ እዩ ጽጉማት ስድራታት፡ ነቶም ካብ 50 ክሳብ 20 ዩሮ ዘኽፍሉ ከንሻቦ ክመርጹ ዝግደዱ።