ዩትዩብ ሓደገኛን ጎዳእን ዝኾኑ ትሕዝቶታት ኣጊዱ

ዓይና ዝተሸፈነት ጓል ኣንስተይቲ Image copyright Getty Images

ዩትዩብ ሓደገኛን ሃሳይን ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ከይመሓላለፍ ኣጊዱ።

ትካል ዩትዩብ ንሰዓብቲ ብሓፈሻ ንቆልዑ ድማ ብፍላይ ዘሻቕልን ዘሰንብድን ሓደገኛ ትሕዝቶ ዘለዎ ክፉእን መላገጺ ዝመልኦ ቪድዮታት ድሕሪ ሕጂ ኣብቲ ገጻት ናይቲ ትካል ከይርጋሕ ኣጊዱ።

ሓደገኛን ዘሻቕልን ስምዒት ዘለዓዕልን ክፉእን ላግጺ ዝመልኦ ቪድዮ ዘርኢ ዩትዩብ ካብ መርበብ ኢንተርኔት ተኣጊዱ።

እዚ ስጉምቲ ድሕሪ`ቲ ዝተባህለ ቪድዮታት ዘስዓቦ ሞትን ሃስያን ብምምልካት ዝቐረበ ``ብድሆታት`` ኢዩ ተወሲዱ።

እቲ ብጉጉል ዝውነን ቪድዮ ዘከፋፍል ትካል ድሕሪ ደጊም ከምዚ ዝእመሰለ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ``ኣብ ዩትዩብ ቦታ የብሉን`` ኢሉ።

እንተኾነ፡ እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ኣንጻር ሃሳዪ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮታት ክትግብሮ ዝኣምሞ ሕግጋት ኣይተግበረን። እቲ ትካል ሃሳዪ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮታት ካብቲ መርበብ ክልግሶ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ቃላ ኣትዩ እኳ ንተነበረ ስጋብ ሕጂ ግና ጭካነ ዝመልኦ ምስልታት ይዝርጋሕ ከምዘሎ ገለ ጸብጻባት የመልክቱ።

ገለ ካብቲ ዝተመሓላለፈ ቪድዮታት ኣቓልቦ ናይ ሚልዮናት ሰባት ስሒቡ። ነዚ ብምምልካት፡ ዩትዩብ ንዚ ዘሎ ዓመጽን ግፍዕን ዘተባብዕ ቪድዮታት ንምውጋድ ናይ ፋይናንሳዊ ፖሊሲ ንምትእትታው ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከምዘሎ ገሊጹ።

ምስጋር'ቲ መስመር

ነቲ ሓድሽ ሕጊ ኣንጻር ክፉእን መላገጺ ቪድዮታት ምእማም ብዙሕ ሽግራት ክህልዎ ይኽእል፡ ኣየናይ'ዩ ሃስዪን ሓደገኛን ቪድዮ ኢልካ ንምልላይ ስለዘሸግር።

ዩትዩብ ናይ ብዙሓት ህቡባት ብቕልጡፍ ዝላብዑ ክፉእን መላገጺ ዝመልኦ ቪድዮታት ኢዩ። እንተኾነ፡ ኣየናይ ኢዩ መላገጺ ኣይናይ ኢዩ'ኸ ሃሳይን ሓደገኛን ንምልላይ ፖሊሲታት ነይሩና።

''እቲ ዝነበረና ንማሕበረሰብ ዝምልከት መምርሒታት ነቲ ሃሳዪን ሓደገኛ ምንቅስቓሳት ዘተባብዕ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮታት ዝእግድ ኢዩ።''

ካብ ሎሚ ንድሓር፡ እቲ ሃሳይን ሓደገኛን ትሕዝቶ ዘለዎ ክፉእን መላገጺ ቪድዮታት ኣብ ናይ ዩትዩብ መርበብ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ኣይክፍቀደሉን ኢዩ።

ንቖልዑዘሰንብድ

ብምቕጻል፡ እቲ ትካል ድሕሪ ሕጂ ንቖልዑ ንምሉእ ሂወቶም ዘሰንብድን ዘሻቕልን ትሕዝቶ ዘሎ ቪድዮታት ንኸይዝርጋሕ ከምዝኽልክል'' ኣፍሊጡ።

ዩትዩብ ምስ ናይ ቆልዑ ናይ ስነ-ኣእምሮ ክኢላታት ብቐረባ ብምስራሕ ንቖልዑ ዘሰንብዶም ቪድዮታት ንምልላይ ሰሪሑ።ዋላ'ኳ ምሉእ ሊስት ናይቶም ዝእገዱ ቪድዮታት ኣይግለጽ ድኣ'ምበር ገለ ንቖልዑ ወለዶም ከምዝሞቱ ዘርኢ መታለሊ ቪድዮታት ግና ካብቶም ዝተኸልከሉ ኢዮም።