ብሪጣንያዊ ሚልዮነር፡ ዘዕበዮም ሰለስተ ቆልዑት ደቁ ከም ዘይኮኑ ብሕክምና ኣረጋጊጹ

ሪጃርድ ማሶን

"ብሞደሻ ከም ተወቓዕኩ ርእስይ ጽርውርው ኢሉኒ''።

ሪቻርድ ማሶን ወዲ 57 ዓመት ኣቦን ዓበይቲ ትካላት ዝውንን ዕውት ነጋዳይን እዩ። ቅድሚ ክልተ ዓመታት ብሕክምናዊ መንገዲ ብዝተገበረሉ መርመራ ሰረታዊ ሕማም (ሲስቲክ ፊብሪዮሲስ) ከም ዘልዎ ተሓቢሩዎ ነይሩ።

ይኹን እምበር እቲ ዝዓበየ ስንባደ ብቐሊሉ ተፈዊሱ ክሓዊ ዘይክእል ምዃኑ ዘይኮነስ፤ ብስንኪ እቲ ሕማም ናይ ምውላድ ተኽሎኡ ካብ ግዜ ህጻንነቱ ኣትሒዙ ተተንኪፉ ምንባሩ'ዩ።

እቲ ዝዓበየ ጠንቂ ድማ እቶም ንዓመታት ዘዕበዮም ደቁ፡ ዘይናቱ ምዃኖም ኢዩ።

"ብዝተግበርለይ ሕክምናዊ መርመራ ከም'ዚ ዓይነት ሰረታዊ ሕማም፡ ናይ ወሊድ ጸገም ከም ዘስዕብ ተነጊሩኒ፤ ይኹን እምበር ነዚ ፍጹም ኣይኣመንኩሉን። ንበዓልቲ ቤተይ ነበር ከዘራርባ ከም ዘለኒ ዶክተር ጸቒጡ ነጊሩኒ'' ክብል ምስ ቢቢሲ ረድዮ 5 ኣብ ዝገበሮ ቃል መሕተት ሓቢሩ።

Image copyright Getty Images

ማሶን፡ ኤማ ምስ እተባህለት ዳሕረወይቲ መጻምድቱ፡ ከወልዱ ስለዘይከኣሉ ሕክምናዊ መርመራ ምስገበሩ እዩ ነዚ ተሓቢርዎ።

እዚ ምስ ሰምዐ ማሶን ንበዓልቲ ገዝኡ ነበር ክሓታ ወሲኑ።

ማሶን ምስ በዓልቲ ገዝኡ ነበር ኣብ 2007 ብሕጋዊ መገዲ ተፈላልዮም እኳ እነተነበሩ፡ 5ሚልዪን ዶላር ብመገዲ ቤት ፍርዲ ካሕሳ ተመሓላሊፉላ ነይሩ።

ዲ.ኤን.ኤ መርመራ ምስ ተገብረ ግን (DNA ) ኣሉታዊ ዊጽኢት ኮይኑ'ዩ ጸኑሑ።

'ንዓመታት ፈጺመ ድቓስ ኣይረኸብኩን'' ክብል ንኣቦ ደቁ ንምፍላጥ ድማ ብዙሕ ተጨኒቑ ብምንባሩ ንበዓልቲ ቤቱ ናብ ቤት ፈርዲ ኣቕረባ።

እንተኾነ ግን፡ ቤት-ፍርዲ ንኣቦ ደቃ ብሚስጥር ክትሕዞ ኣፍቂዱላ።

Image copyright Facebook

በዓልቲ ቤቱ ነበር ካብቲ ዝተቐበለቶ 5 ሚልዮን ዶላር 320 ሸሕ ዶላር ክትክሕሶ፡ መንነት ኣቦ ደቃ ግን ብምስጢር ክዕቀበላ ቤት ፍርዲ ወሲኑ።

ዴይሊ ሜይል ዝበሃል ጋዜጣ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ኣቦ እቶም ቆልዑ ኣብ 90-ታት እትዉ ዉጽእ ዝብል ዝነበረ መሳርሕታ ከይኮነ ኣይተርፍን ዩ ዝብል ጥርጣረኡ ከምዝገለጸሉ ጽሒፉ እዩ።

ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ከቢድን ጽንኩርን መዓልቦ ኣብ ዝፈጥረሉ እዋን፡ ደቁ ምስኡ ከም ዘይዛረቡን፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝዝርግሕዎ ጽሑፋት ልቡ ከም ዝትንከፍን ኣመልኪቱ።

በኹሪ ጓሉ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝተመረቐትን፡ ኣብቲ ናታ ጽንብል ከም ዘይተዓደመን እውን ይሕብር።

ኣብዚ እዋን እዚ፡ እቶም ክልተ ደቁ ምስ ዘዕበዮም ኣቦ ክባተኹ ከለዉ፡ ሓደ ካብቶም ክልተ መናቱ ጥራይ ምስ ማሶን ርክብ ከም ዘለዎ ይንገር።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት