ኤርትራውያን፡ "ስለምንታይ ኢና ጉዳይ ሃገርና ብሳልሳይ ኣካል እንሰምዖ?"

መንገዲ ባቡር ኤርትራ Image copyright Getty Images

ብሰኑይ 21 ጥሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጁሴፐ ኮንተ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ፡ ኢጣልያ፡ ካብ ወደብ ባጽዕ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ ባቡር ንምህናጽ ዘኽእል ቀዳማይ ገጽ መጽናዕቲ ክትምውል ምዃና ምስሓበረ፡ ብዙሓት ኤርትራውያን "ጉዳይ ሃገርና ስለምንታይ ኢና ብቐዳማይ ምኒስተር ኢትዮጵያ ንሰምዖ" ብዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቅሬተኦም ድሕሪ ምጽሓፎም ኣዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ቀንዩ'ሎ።

ድሕሪ እቲ ጽዑቕ ቅሬታ ዜጋታት፡ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል፡ እቲ ጉዳይ "ኣካል ናይቲ ኣብቶም ኣቐዲሞም ዝተገብሩ ዝርርባት ዝተዳህሰሱ፡ ሰለስቲአን ሃገራት ክተሓባበራሉ ዝኽእላ ጽላታት'ዩ" ክብል ብመገዲ ትዊተር ሓቢሩ። "ግብራውነቱ ግን ኣብ ኣፈናዊ መጽናዕቲን ኣብ መንጎ [ሰለስቲኦም] ወገናት ዝግበር ስምምዕ'ዩ ዝምርኮስ" ክብል ምላሽ ሂቡ።

ይኹን እምበር ነቲ ቅሬታ ኣየህደኦን፡ እኳ ደኣ ሓያሎ ሰባት መረረኦም ዝገልጽ ርእይተኦም በመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምቕራብ ቀጺሎም።

ሰብለ ኤፍረም ዝተባህለት ጸሓፊት ንኣብነት፡ "ናይ ኤርትራ ባህሊ ኣገባብ ምውጻእ ወግዓዊ መግለጺታት ክሕሰበሉ ኣለዎ፡ እብል....ኣብ ክንዲ መወዳእታ ዘይብሉ ርእይቶ ምሃብ…ብፍላይ ግና እቶም ምሉእ ተሳታፍነትን ስምምዕን ክህልዎም ዘለዎ ወገናት ኣብዘየለዉሉ" ክትብል ኣብ ትዊተር ጽሒፋ።

ኤዲ ዝተባህለ ካልእ እውን "ስለምንታይ'ዩ እዚ ሓበሬታ'ዚ ክሳብ ህዝቢ ብጌጋ ዘዝመሰሎ ዝብል ደንጒዩ ወጺኡ? ስለምንታይ እቶም ነቲ ዜና ክጠውይዎ ዝደልዩ ሰባት ዕድል ይወሃቦም" ክብል እንከሎ፡ ኢዝ ብዝብል መጸውዒ ዝጸሓፈ ከኣ "ናይ ገዛእ ርእስና ናይ ልምዓት ጻዕርታት ስለምንታይ እዩ ብመንግስትና ዘይሕበረና፡ ስለምንታይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ንሰምዖ" ክብል ጽሒፉ።

እቲ ጉዳይ ሓዲሽ ኣይኮነን ዝበለ ገዲም ተጋዳላይ የማነ ጊላጋብር ካብ ስዊዘርላንድ ድማ፡ "ሕጂ ምስ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ክሳብ ንልዑላውነት ኤርትራ ዝደናደን ወስታት ይረአ ስለዘሎ'ዩ ህዝቢ ተሻቒሉ እምበር፡ መንግስቲ ኤርትራ ንሓበሬታ ክፉት ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ" ብምባል፡ ኤርትራዊ ብጉዳይ ሃገሩ ኣብ ዝውሰኑ ስምምዓትን ውሳኔታትን ርእይቶኡ ክሕተትን እንታይ ይግበር ከምዘሎ ክንገርን ግቡእ ምዃኑ ይዛረብ።

ሂወት ገብረእግዚኣብሄር ካብ ስካንዲኔቭያ እውን "መንግስታት ዝተፈላለየ ልምዓታውን ንግዳውን ስምምዓት ክገብራ ዝጸንሐን ንቡርን እዩ። እንተኾነ ንህዝቢ ሓበሬታ ነፊግካ ዘድልየካ ስምምዓትን ውዑላትን ምግባር ሕጋዊ ኣይኮነን።" ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ወጥሪ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተገብረ ስምምዕ ምንም ዝርዝራዊ ኣፍልጦን ሓበሬታን ስለዘይብሉ፡ ኣብ ሻቕሎትን ስክፍታን ከምዘሎ ኣረዲኣ።

"ከም ዜጋታት፡ ኣብ ሃገርና እንታይ ይግበር ኣሎ ክንፈልጥ ክንሓትት እዩ ዘሎና። ካብኡ ተረፈ ግን ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ካብ ዝፈረም ብዘይካ እቲ ኣብ ጋዜጣታት አዕኑድ መትከላት እናተባህለ ዝንገር ምሉእን ዝርዝራውን ሓበሬታ ስለዘይብልና፡ ክንሻቐል ባህሪያዊ እዩ" ብምባል ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ግዳም ዝነብር ኤርትራዊ ኣብ ጉዳይ ሃገሩን ህዝቡን ጓናን ተጸባይን ክኸውን ከምዘይግባእ ዝገለጸ ድማ ኣብ ቦሎኛ ኢጣልያ ዝምቕማጡ መንእሰይ ስዒድ ነጋሽ እዩ።

Image copyright Getty Images

ንመግለጺ ምኒስተር ዜና የማነ ገብረመስቀል "ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ እዩ!" ክብል ዝገለጾ ነባሪ ተልኣቪብ መንእሰይ ሰዓረ ፍቓዱ፡ "ግደ ሓቂ እቲ ምኒስተር ንባዕሉ ብዛዕባ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ይህልዎ ኢለ ኣይኣምንን እየ። ምኽንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካቢነ ምኒስተራት ሓንሳብን ንውሑድ ሰዓታትን ጥራሕ እዩ ተኣኪቡ ብምባል ጉዳይ ሃገርና ብመራሒ ጎረቤት ሃገር ክንሰምዖ ዘሕፍር እዩ ይብል።

መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ጉዳያት ኣብ እዋኑ ወግዓዊ መግለጺ ክህብ ኣይስማዕን። ንኣብነት፡ ሰበስልጣን መንግስቲ ሓድሽ መዝነት ኣብ ዝዋሃቡሉ ግዜ፡ ሳሕቲ'ዩ ብወግዒ ክግለጽ ዝረአ። እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ግሉጽን ስሩዕን ኣካይዳ ስለዘይብሉ ምዃኑ ዘርኢ'ዩ ይብሉ ተንተንቲ።