ጋምብያ፡ ምስ ሰኔጋል ዘራኽብ ድልድል ንግዳውን ማሕበራውን ጸገማት ክፈትሕ ተተስፍዊሉ

እቲ ሓድሽ ቢንቶ ካብ ሰማይ እንትረአይ Image copyright AFP

ንሩባ ጋምብያ ዘቋርጽ ሓድሽ ድልድል (ቢንቶ) ኣብ መንጎ ዛምብያን ሴኔጋልን ንነዊሕ ዘበናት ዝጸንሐ ርክባዊ ብድሆታት ክፈትሕ ተስፋ ተገይርሉ። ኣብቲ ዞባ ድማ ሓያሎ ንግዳዊ ርክባት ከቀላጥፍ'ዩ ተባሂሉ ተኣሚኑሉ።

'ዘ ጋምብያ' እናተብሃለ ዝፅዋዕ እዚ ብሩር ዝሕብሩ ሩባ፡ ብግዝኣታት ሴኔጋል ድማ ዝተኸበበ እዩ።

እዚ 1 ነጥቢ 9 ኪሎሜትሮ ንውሓት ከምዘለዎ ዝዝረበሉ 'ሰኔጋምብያ' ዝብል መጸውዒ ዝረኸበ ድልድል፡ ብሓደ ወገን ብኽልቲኡ ገፅ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ጋምብያ ብቐጥታ ንክራኽቡ ዘኽእል እዩ።

Image copyright AFP

ብኻሊእ ገጽ ድማ፡ ሰሜንን ደቡብን ሴኔጋል ብዘይ ጸገም ክራኸቡን ንግዳዊ ርክባቶም ከሳልጡን ክረብሖም እዩ ተባሂሉ'ዩ ዝእመነሉ።

ክሳብ ሎሚ፡ እዞም ማሕበረሰባት፡ ዘየተኣማምኑ መንገድታትን መጓዓዝያታትን ተጠቒሞም ነዚ ሩባ ከቋርጹ ክግደዱ ጸኒሖም።

ካልኦት ድማ ነዊሕ መንገዲ ብመኪና ተጓዒዞምን ዘይሮምን፡ ድሕሪ መዓልታትን ሰሙናትን ክራኸቡ ይግደዱ ምንባሮም ይዝረብ።

Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ነቲ ሓድሽ ድልድል ዘቋርጽ ህዝቢ

ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ እዚ ድልድል ምኽፋቱ ስዒቡ ግን፡ እዞም ህዝብታት ከም ልቦም ብቐሊሉ ክራኸቡ ኣኽኢሉዎም።

ድሕሪ ሕዚ፡ ካብ ካብ ርእሰ ከተማ ሰኔጋል ናብ ጋምብያ ንምብጻሕ መዓልታት ይወስድ ዝነበረ ድማ ሓሙሽተ ሰዓት ጥራሕ እዩ ክወስድ።

ነቶም ብኽልቲኡ ገጽ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ክልቲኦም ሃገራት ድማ ዓብይ ሓጎስ ፈጢሩሎም።

እዚ ዓብይ ድልድል ህንጸቱ ልዕሊ ሸውዓተ ዓመታት ከምዝወሰደ እዩ ዝንገር።

Image copyright AFP

እዚ ብዙሕ ዝተተስፈወሉ ቢንቶ፡ ፕረዚደንታት ጋምብያን ሰኔጋልን ብሓባር ኮይኖም ብዕሊ ዝኸፈቱዎ እንትኸውን፡ ኣብቲ ጽምብል ብዙሕ ህዝቢ ተረኺቡ ዝተሰመዖ ሓጎስ ገሊጹ።

ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ስሙያት ኣርቲስታት ሓደ ዝኾነ ሴኔጋላዊ ደራፊ የሱ ንዶር ድማ ኣብቲ ጽንብል ተረኺቡ ነቶም እኩባት ሰባት ኣዘናጊዑ።

Image copyright AFP

ሓደ ቢቢሲ ዘዘራረቦ ገናሒ (መራሒ) መኪና "ንዝሓለፉ 15 ዓመታት በቲ ርሑቕ ኣቢለ ክጓዓዝ ጸኒሐ። ሎሚ ግን፡ እግዚኣብሄር ይመስገን፡ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ብቐሊሉ ከይንራኸብ ዓጊቱና ዝነበረ ተገሊሁ" ኢሉ።

ብተወሳኺ ድማ ማሕበራዊ ረብሓ እቲ ቢንቶ ብዝምልከት ከምዚ ክብል ተዛሪቡ።

"እዚ ቢንቶ ኣብ መንጎ እቶም ማሕበረሰባት ጥንኩር ርክብ ንክፍጠር ክሕግዝ እዩ"።

ካሊእ ዘዋሪ መኪና ድማ፡ መሰጋጋርቲ ጃልባ ተጠቒሞም ናብቲ ኣብ ማዕደኦም ዘሎ ከባቢ ንክሳገሩ፡ ካብ 10 ክሳብ 20 መዓልታት ሪጋ ክፅበዩ ይግደዱ ከምዝጸንሑ እዩ ዝዛረብ።

በዚ ምኽንያት፡ እቲ ዝነግድዎን ዝለዋወጥዎን ፍረምረን ኣሕምልትን ይጥውልግን ይበላሾን ነይሩ ይብሉ።

Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕረዚደንታት ጋምብያን ሰኔጋልን ሪቫን እንትቖርጹ

ፕረዚደንት ጋምብያ ቦሮው፡ "እቲ ቢንቶ ናይ ክፍለ ዘመናት ናይ ምጉዕዓዝን ምርኻብን ጸገማት ክፈትሕ እዩ" ኢሎም።

ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ነቲ ቢንቶ ዝጥቀማ ኣናእሽቱ መኪናታት ሓሙሽተ ዶላር ኣመሪካ ዝኸፍላ እንትኾና፡ ተስሓብትን ካልኦት ከበድቲ ተሽከርከርትን ካብ መጻኢ ሓምለ ጀሚረን ምጥቃም ክጅምራ እየን።

Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕረዚደን ሰኔጋል ማኪ ሳልን (ጸጋም) ፕረዚደንት ጋምብያ (የማን) ኣብ ጽንምብል ምኽፋት እቲ ድልድል

ተመሳሳሊ ዛዕባታት