ትካላት ቻይና፡ ደቂኣንስትዮ እታ ሃገር መፃምዲ ንክደልያ ዓመታዊ ዕረፍቲ ይህባ ኣለዋ

ቻይናዊት ንእስቲ ንባዕላ እናመላኽዐት Image copyright Huw Evans picture agency
ናይ ምስሊ መግለጺ መንግስቲ ቻይና ደቂኣንስትዮ እታ ሃገር ሓዳር ንክገብራን ንክወልዳን የተባብዕ ኣሎ

ስድራ ንምሕታት፣ ንምዝንጋዕ፣ ጉዳይ ንምፍፃም ወይ ድማ ንመገሻ ኢልኩም ካብ ትሰርሕሉ ቤት-ፅሕፈት ፍቓድ ሓቲትኩም ትኾኑ። ኣብ መንገዲ ህይወትኩም/ክን መፃምዲ ዝኾነኩም/ክን ሰብ ንምድላይ'ኸ ዓመታዊ ዕረፍቲ ሓቲትኩም ትፍልጡ'ዶ? መን ይፈልጥ....

ብኣሚኢት ሚልዮን ዝቑፀራ ደቂኣንሰትዮ ቻይና ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣዝማደን ንምሕታት፣ ንመገሻ ካብ ዝሰርሓሉ ትካላት ዓመታዊ ዕረፍቲ ንምውፃእ ይዳለዋ ኣለዋ።

ይኹን'ምበር ሓደሓደ ኣብ ክሊ ዕድመ 30 ዝርከባ ሓዳር ዘይገበራ ደቂኣንስትዮ ቻይና ድማ፡ ካብቲ ልሙድ ዓመታዊ ዕረፍቲ፡ ሸሞንተ መዓልቲ ሓለፋ ንከዕርፋ ዕድል ረኺበን።

እዚ ሓለፋ ዕድል ንምንታይ ንዕአን ጥራሕ? ምባልኩም ኣይተርፍን፤ እዚ ዕድል ግና ኣለሻ ፍቕሪ፣ ኣለሻ ሰብኣይ፣ ኣለሻ ሓዳር.... ፍርቂ ኣካለን ንክረኽባ ስለዝተሓሰበ እዩ።

ኣብ ደቡባዊ ቻይና ዝርከብ ሓደ ማእኸል ዜና ከምዝሓበሮ፡ ኣብ ቻይና ዝርከቡ ክልተ ትካላት፡ ሰራሕተኛታቱ መፃምደን ንክረኽባ ፍሉይ ዓመታዊ ዕረፍቲ ፈቒዱ።

ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሓ ደቂኣንስትዮ መምህራን፡ መፃምደን ንምድላይ ዘኽእለን፡ ' ናይ ፍቕሪ ፍቓድ' ተረባሕቲ ኮይነን ኣለዋ።

ኣብ ቻይና፡ ኣብ መወዳእታ 20ታት ክሊ ዕድመ ዝርከባ ሓዳር ዘይገበራ ደቂኣንስትዮ፡ ብቋንቋ ቻይና 'ሸንግ ኑ' ወይ ድማ 'ደው ኢለን ዝተረፋ' ዝብል ስያመ ይወሃበን።

እዚ ኣሉታዊ ስያመ ግን ብግዘ ከይዲ እናተለመደ ስለዝመፅአ፡ መብዛሕትአን ኣብ ስረሐን ብምድሃብ ሓዳር እንከይገበራ ክፀንሓ እየን ዝመርፃ።

ሕዚሕዚ ግን ደቂኣንስተዮ እታ ሃገር ሓዳር እንከይገበራ ምፅንሐን ዘስግእ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።

መንግስቲ እታ ሃገር እውን፡ ምንካይ ብዝሒ ህዝብን ዋሕዲ ኣፍራይ ሓይልን ድቃስ ስለዘስኣኖ ፤ ደቂኣንስትዮ ሓዳር ንክገብራን ንክወልዳን ይውትውት ኣሎ።

'ሌፍት ኦቨር ውማን' ን 'ቤትሬይንግ ቢግ ብራዘር'ን ብዝብሉ መፅሓፍታ እትፍለጥ ቻይናዊት ፀሓፊት ሌታ ሆንግ ፊንቸር፡ ኣብ መወዳእታ 20ታት ክሊ ዕድመ ዝርከባ ሓዳር ዘይገበራ ደቂኣንስትዮ ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታ ከምዘለወን ትዛረብ።

ብፍላይ ድማ ዝተምሃራ ደቂኣንስትዮ እታ ሃገር ሓዳር ንክገብራን ንክወልዳን፡ መንግስቲ ቻይና የተባብዕ ከምዘሎ ንቢቢሲ ገሊፃ።

ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመታት ፖሊሲ 'ሓደ ቆልዓ' ምስተልዓለ፡ መጠን ውልደት ዝነከየ እንትኸውን፡ ሓዳር ናይ ዝገብሩ ቁፅሪ እውን ኣብዚ ሽድሽተ ዓመታት ይንክይ ኣሎ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ውልደት 15 ሚልየን ህፃናት ዝተመዝገበ እንትኸውን፡ እዚ ምስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዓመት እንትነፃፀር ብክልተ ሚልየን ዘንቆልቆለ እዩ።

ቻይና ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ 'ሓደ ቆልዓ'ን ኣወዳት ንክውለዱ ዘተባብዕ ልምድን ፆታዊ ዘይምምጥጣን ከምዘስዓበ፡ እዛ ፀሓፊት ትዛረብ።

"ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብታ ሃገር ሕፅረት ደቂኣንስትዮ ኣጋጢሙ ኣሎ፤ ፀብፃባት መንግስቲ ከምዝሕብርዎ ደቂተባዕትዮ ካብ ደቂኣንስትዮ ብ30 ሚልየን ይበልፁ" ትብል።

ኣካዳሚ ማሕበራዊ ሳይንስ ቻይና ድማ፡ ኣብ ዝቕፅሉ 50 ዓመታት ብዝሒ ህዝቢ ቻይና፡ ካብ 1 ነጥቢ 4 ቢልየን ናብ 1 ነጥቢ 2 ቢልየን ክንክይ ከምዝኽእል ሓቢሩ።

እዚ ድማ ኣብታ ሃገርን ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ከስዕብ እዩ ዝብል ስግኣት ወሲኹ ኣሎ።

Image copyright Getty Images

ኣበይ ኣለኻ ኣዳመይ... ?

ዋላ እኳ ደቂኣንስትዮ እታ ሃገር ኣዳመን ንክደልያን ንክወልዳን ዘኽእል ዓመታዊ ናይ ስራሕ ፍቓድ እንተተውሃበን፡ ነቲ ፀገም ክንደየናይ ክፈትሖ ይኽእል ዝብል ግልፂ ኣይኮነን።

ገለ ምምሕዳር ሰብ ሓይሊ ግና እዚ ፍሉይ ፍቓድ ዓብይ ጥቕሚ ከምዘለዎ እዮም ዝገልፁ።

ኣብ ሓደ ትካል ምምሕዳር ሰብ ሓይሊ ዝኾኑ ሁዋንግ ሊ፡ " ሓደ ሓደ ደቂኣንስትዮ ምስ ዓለም ዘለወን ርክብ ድሩት እዩ፤ ስለዝኾነ ድማ ንደቂኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ተወሳኺ ፍቓድ ዕረፍቲ ብምሃብ፡ ምስ ተፃራሪ ፆታ ዘለወን ርክብ ንከጎልብታ ዕድል ምፍጣር ይከኣል" ኢሎም።

ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ውፅኢት እዚ ሓድሽ መስርሕ ክንድቲ ዝድለ ዋላ እኳ እንተዘይኮይኑ፡ ንኣለሻ መፃምዲ ህይወትካ ፍሉይ ዕረፍቲ ምውሃቡ ግና ብሰራሕተኛታት ተቐባልነት ከምዝረኸበ፡ ሁዋንግ ሊ ሓቢሮም።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ህዝብታት ዘዋሃሃደ መርዓ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ