ኣዶልፍ ሂትለር፡ ፖሊስ ጀርመን ናይ ሕሶት ዝበሎም ቅብእታት ገፊፉ

ሓደ ካብቶም ናይ ሂትለር ስእልታት እዮም ዝተብሃሉ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ሓደ ካብቶም ናይ ሂትለር ስእልታት እዮም ዝተብሃሉ

ስእሊ (ቅብኣ)፡ ንመራሒ ናዚ ኣዶልፍ ሂትለር ነፍሱ እያ ነይራ። ዘይምዕዳል ኮይኑ ግና ከምቲ ዝፈትዋ ኣይትፈትዎን ነይራ። ሂትለር ሓደ ግዘ ጥራሕ ኣይኮነን ብተደጋጋሚ'ዩ ናብ ቤት-ትምህርቲ ስነጥበብ ቬና ኣመልኪቱ 'ኣይትምጥንን' ተባሂሉ ተባሪሩ። እዚ ድማ ኩሉ ግዘ እዩ ዘሕርቖ ነይሩ።

ናብ ፖለቲካ ዓለም ቅድሚ ምፅንባሩ ኣብ ኦስትርያ ቬና ናይ ጉልበት ስራሕ (ሚንዋለ) እናሰርሐ ዘዳለዎም ፖስትካርዳትን ዝሰኣሎም ቅብእታትን እናዘረ ይሸይጥ ነይሩ።

ንስእሊ ዝነበሮ ፍቕሪ ኣፍልጦ ስለዝሰኣነ፡ ጨካን ክኾን ከምዝተገደደ ሓደሓደ ፀሓፍቲ ታሪኽ ይገልፁ።

ኣብዚ ሰሙን ድማ ሂትለር ዝሰኣሎም ቅብእታት ከምዝኾኑ ዝንገረሎም ማይማዮ ሕብሪ ዘለዎም ሰለስተ ቅብእታት ናብ ጨረታ ምቕራቦም መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም ክፅብፅብኦ ቀንየን።

ፖሊስ ጀርመን ግና፡ እዞም ማይማዮ ሕብሪ ዘለዎም ናይ መራሒ ናዚ ዝኾነ ኣዶልፍ ሂትለር ስራሕቲ መሲሎም ንመሸጣ ዝቐረቡ ሰለስተ ቅብእታት ኣሕዲጉ።

ኣብ ርእሰ ከተማ ጀርመን፡ በርሊን 'ክሎስ' ኣብ ዝተብሃለ ኣዳራሽ ንመሸጣ ዝወጹ ቅብእታት፡ ፖሊስ ጥርጣረ ስለዝፈጠረሉ ኣሕዲጉ፡ ምርመራ ክግበረሎም ኣብ ቀይዲ ኣውዒሉ።

እዞም ስራሕቲ ቅብእታት፡ ጎቦታት፣ ሩባ ከምኡውን ኣብ ፅላል ኦም ኮይንካ ካብ ርሑቕ ዝርአ ከባብታት ዘመላኽቱ እዮም።

ኣብ መባእታ 20 ክፍለ ዘመን ሂትለር ኣብ ዓለም እቲ ኣስካሕኻሒ ዝበሃል ገበን ምስ ፈጸመ፡ ሙኒኽ ኣብ ዝተብሃለት ከተማ ጀርመን ኮይኑ ካብ መንጎ ዝሰርሖም ስእልታት ቅብኢ ከምዝኾኑ እዩ ዝዝረብ።

ፖሊስ በርሊን እቲ ሓበሬታ (ጥቆማ) ምስ በጽሖ፡ ብቐጥታ እዩ ናይ ግፋ ስጉምቲ ወሲዱ ተባሂሉ።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣጫረትቲ እዞም ስራሕቲ ሂትለር ተባሂሎም ንዕዳጋ ዝቐረቡ ቅብእታት ዝተፈለየ ጥበብ ከምዘይብሎም ተዛሪቦም

ፖሊስ ጀርመን እቶም ቅብእታት ብዝምልከት ኣብ ትዊትር ገጹ ከምዘስፈሮ፡ ናይ ምጭብርባር ስራሕቲን ናይ ሕሶት ሰነዳትን ከምዝተሰርሑ ጠርጢሩ ምርመራ የካይድ ኣሎ።

ኤ.ኤፍ. ፒ ከምዝፀብፀቦ፡ ነፍስ ወከፍ ዋጋ እቶም ቅብእታት ካብ 4500 ዶላር ኣሜሪካ ይጅምር።

እዞም ስእልታት ካብ በዓል ሞያ ክታም ዓሪፍሎም ይረአዩ።

ይኹን'ምበር፡ ወሃቢት ቃል ፖሊስ ንቢቢሲ ከምዝበለቶ፡ እዚ ክታም ዝተጭበርበረ ከይኸውን ኣብ ምጽራይ ይርከብ።

ሰብ ዋና እቲ ስእሊ ዘምጽኡ ሰባት መንነቶም ክፍለጥ ስለዘይደልዩ፡ ዛጊድ በቲ ጉዳይ ዝተኣሰረ ውልቀሰብ የለን።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ሓደ ካብ መንጎ ስራሕቲ ቅብኢ ዕሉል ውልቀ-መላኺ ሂትለር

ወሃቢ ቃል እቲ ቅሉዕ ጨረታ ዘውጸአ ትካል፡ ክሎስ፡ እቶም ስእልታት ኣብ መንጎ 100 ቅብእታት መበል 80 ኮይኖም እንተተመረፁ እዮም ይብል።

ዋግኦም ክብ ዝበለሉን ተጠላቢ ዝኾንሉን ምኽንያት ኣብ ጎኖም ብዝተቐመጠ መግለፂ ምኽንያት ምዃኑ ድማ ወሲኹ ተዛሪቡ።

ብፍላይ ድማ ካብ እንግሊዝ፣ ስካንዲናቭያ፣ ኣመሪካን ሩስያን ተጫረቲ 'ኦንላይን' ብዙሕ ድሌት ኣርእዮም፡ ይብል።

ሂትለር ቅድሚ ቀዳማይ ኲናት ዓለም፡ ኣብ ቬና ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ኮይኑ ዝነበረ እንትኸውን፡ ስእሊን ቅብእን'ውን ይፍትን ነይሩ ይበሃል።

ይኹን'ምበር ቬና ኣርት ኣካዳሚ፡ ብዙሕ ግዘ ምልክታ (ማመልካቻ) ሂትለር ነጺጉ እዩ።

ሓደ ጸሓፊ ህይወት ታሪኹ ከምዝገለፆ፡ ሂትለር ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ቅብእታት ይሰርሕ ነይሩ።

ኣብ ጀርመን ብሂትለር ዝተስኣሉ ቅብእታት ምሻጥ ሕጋዊ ኣይኮነን።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣዶልፍ ሂትለር ኣብ ጀርመን ናብ ስልጣን ቅድሚ ምውፅኡ ኣብ ቬና ኦስትርያ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ነይሩ

ሂትለር ኣብ ስልጣን እንከሎ እቶም ስራሕቱ ተኣኪቦም ክቃጸሉን ክጠፍኡን ኣዚዙ ከምዝነበረ ይዝረብ።

ይኹን'ምበር ብኣማኢቲ ዝቑጸሩ ስእልታቱ፡ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢድ ውልቀሰባት ድማ ተሓቢኡ ከምዝርከብ ይግለፅ።

ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ብሓይልታት ኣሜሪካ ዝተወሰዱ ቅብእታት እውን ብዙሓት እዮም።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ኣብ ዓለም ተነበብቲ ዝኾኑ ዛንታታት ደራሲት ኣና ፍራንክ ብስእላዊ ግራፍ

ኣብ 2014 ኣደልፍ ሂትለር ዝብል ክታም ዝዓረፎ ቅብኢ 148 ሺሕ ዶላር ኣሜሪካ ከምዝተሸጠ ምፍላጥ ተኻኢሉ።