በረከት ስምኦን፡ ካብ ኢህኣፓ ክሳብ ኢህወዴግ

በረከት ስምኦን Image copyright AFP

ብ 15 ጥሪ 2011/2019 ዓ/ም ፈረንጂ ብምጥፍፋእ ተጠርጢሮም ምስ ነባር መቓልስቶም ኣይተ ታደሰ ካሳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኦም ተታሒዞም ኣብ ባህርዳር ዝተኣስሩ ገዲም ተጋዳላይን ላዕለዋይ ሓላፊ ውድብን መንግስትን ዝነበሩ ኣቶ በረከት ስምኦም መን እዮም?

ኣይተ በረከት ስምኦን ንወተሃደራዊ ስርዓት ደርጊ ኣብ ዘወገደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ጋንታታት ካብ ዝተሳተፉ ስሙያት ተቓለስቲ ሓደ እዮም።

እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምስ ኣብቅዐ ድማ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት እቲ ውድብን ላዕለዋይ ሓላፍነት መንግስትን ኣገልጊሎም።

ብዝያዳ ግን ድሕሪ ምክፍፋል መሪሕነት ውድብ ህወሓት ብ1993/ 2001ዓ.ም ብፈረንጂ ዝተፈጠረ ምምቕቓል ንቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ኣይተ መለስ ዜናዊ ምስደገፉ እዮም ብዝያዳ ተፈሊጦም።

ኣብቲ እዋን ኣብቲ ውድብን ሓላፍነት መንግስትን ልዑል ግደ ዝነበሮም ኣባላት ኣመራርሓ ህወሓት ሒዞሞ ካብ ዝነበሩ ሓላፍነት እንትለዓሉ፡ ዝተፈጠረ ክፍተት ንምሽፋን፡ ናብ ቅድሚት ካብ ዝመፅኡን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ናይ ቀረባ ሰባት ካብ ዝኾኑን ሰባት ኣይተ በረከት ስምኦን ኣብ ቅድሚት ይስርዑ።

ኣይተ በረከት ስምኦን ካብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቀፂሎም፡ ኣብ ጉዳይ እቲ ውድብን መንግስትን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ወጺኦም ዝዛረቡ ካልኣይ ሰብ እዮም። ሓሳቦም ኣኪቦም ብምዝራብ ኮነ ናይ መንግስቲ ርእዮተ ዓለም ፖሊስታት ብምትንታን እውን ካብ ካልኦት ሰብመዚ ጎሊሆም ዝረኣዩ ከምዝኾኑ ይዝረበሎም።

ነቲ ውድብ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ከምዝሕብርዎ፡ ልሳን ርእዮተ ዓለም ኢህወደግ ኣብ ዝኾነት መፅሄት 'ኣዲስ ራእይ'፡ ብናይ ብርዒ ስም ይፅሕፉ ካብ ዝነበሩ ኣይተ መለስ ዜናዊ ቀፂሎም፡ እዋናውን ፖለቲካውን ትንታነታት ካብ ዘዳልዉ ውሑዳት ሰባት፤ ኣይተ በረከት ስምኦን ሓደ እዮም።

ብ1997/2005 ዓ.ም ፈረንጂ ህይወት ብዙሓት ሰባት ዝበልዐን፡ ከቢድ ቅልውላው ኣብ ዘስዓበን ሃገራዊ መረፃ፡ ኣይተ በረከት ስምኦን ቀንዲ ምልክት ኢህወደግ ነይሮም።

ቅድሚ እቲ መረፃ ኣብ ዝተኻየዱ ክትዓት እውን፡ ካብ ካልኦት ተወከልቲ እቲ ውድብ ብዝተፈለየ፡ ፖሊሲታት ኢህወዴግ ሒዞም ይካትዑ ከምዝነበሩ ይዝከር።

ድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ ኣካታዕቲ ጉዳያት እውን፡ ኣይተ በረከት ዳርጋ ኣብ ኩሎም መድረኻት ምባል ብዝከኣል፡ ኣብ ቅድሚት ነይሮም።

''ወይዘሮ ጎሜዝ! ንስኽን ኣይግድሰክንን፡ ዓሪፍኽን ተቐመጣ በለለይ"

ኣብ መረፃ 1997/2005 ዓ.ም ኣብ ሰሜን ወሎ ቡግና ንውድቦም ወኪሎም ዝተወዳደሩ እንትኾኑ፡ ኣብቲ ፈላማይ ውፅኢት መረፃ ብተቓዋሚ መነሓንሕቶም ከምዝተስዓሩ ተገሊፁ እኳ እንተነበረ፡ ውድቦም ዘቕረቦ ቅረታ (ጥርዓን) ስዒቡ ዳግማይ መረፃ ስለዝተኻየደ፡ ናብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ክኣትዉ ክኢሎም።

ንውድቦም ኢህወዴግን ንባዕሎምን ንዝነቕፉ ትዕግስቲ ከምዘይብሎም ዝንገረሎም ኣይተ በረከት ስምኦን፡ ብፍላይ ንጋዜጠኛታት ናብ ቤት-ፅሕፈቶም ፀዊዖም ከምዘጠንቅቑን ጥንክር ዝበሉ ቃላት ይዛረብዎም ከምዝነበሩን፡ ግዳያት ይዛረቡ።

ገለገለ ድማ፡ ኣብታ ሃገር ምንቅስቓስ ነፃነት ፕረስ ንክዳኸም፣ ጋዜጠኛታትን ንክእሰሩን ካብ ሃገር ንክስደዱን፤ ኣይተ በረከት ዕዙዝ ግደ ከምዝነበሮም፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ሽሞም ከልዕሉ ፀኒሖም።

ኣይተ በረከት መን እዮም?

ኣይተ በረከት ስምኦን ኣብ ጎንደር ይነብሩ ካብ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስድርኦም፡ ኣብ ጎንደር ተወሊዶም ከምዝዓበዩ እዩ ዝግለፅ። ስደርኦም መብራህቱ ዝብል ስም ከምዘውፅእሎምን፡ ናይ ወላዲኦም ስም ድማ ገብረህይወት ከምዝኾነን ዝፈልጥዎም ሰባት ይዛረቡ።

ኣሰር ምዕባይ ሓዎም ብምስዓብ ኣባል ኢህኣፓ ኮይኖም ናብ ቃልሲ ዝኣተዉ ኣይተ በረከት፡ ደሓር ሽሞም ከምዝቐየሩ እዮም እዞም ሰባት ዝዛረቡ።

ኣና ጎሜዝን ብርሃኑ ነጋን ናይ ፍቕሪ ርክብ ኣለዎም ዶ?

በረከት ስምኦን ዝበሃል ተቃላሳይ ኢህኣፓ ከምዝነበረን፡ ኣብ እዋን ቃልሲ ብዘይተፈለጠ ምኽንያት ካብ ሜዳ ስለዝተሰወረ፡ ብዙሓት ኣባላት ኢህኣፓ ዝተቐተለ መሲልዎም ነይሩ። ብዝነበሮ ልምዲ ድማ መብራህቱ ገብረህይወት፡ በረከት ስምኦን ዝብል ሽም ከምዝወረሰ ይዝረብ።

ኣይተበረከት ካበይ ናበይ?

ኣይተ በረከት ስምኦን፡ ናብ ቃልሲ ኢህኣፓ ካብ ዝኣተዉ ፈለምቲ ኣባላት እንትኾኑ፡ እቲ ውድብ ብዋናነት ካብ ደርግን ካልኦት መነሓንሕትን ብዘጋጠሞ መጥቃዕቲ ተዳኺሙ።

ደሓር ኣብ ውሽጡ ምክፍፋል ስለዝተፈጠረ፡ ኣይተ በረከት ምስ ካልኦት ብፆቶም ነቲ ውድብ ራሕሪሖም ወጺኦም።

ኣይተ በረከት ካብ ኢህኣፓ ምስ ወፅኡ እውን እቲ ቃልሲ ጠቕሊሎም ኣይገደፍዎን፤ ምስ ብፆቶም ኮይኖም ኢትዮጵያ ኮምዩኒስት ፓርቲ (ኢኮፓ) ኣጣይሾም ነይሮም፡ ግና እቲ ውድብ ብዙሕ ኣይፀንሐን።

ፀኒሖም ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ገዛኢ ውድብ ኣምሓራ ንዝኾነ ኣዴፓ መሰረት ዝኾነ ኢህዴን ብምምስራት፡ ምስ ህወሓት ሕብረት ፈጢሮም፡ ንደርግ ተቓሊሶም።

ኢትዮጵያ ብብዝሒ ተመዛበልቲ ቀዳመይቲ ኮይና

ድሕሪ ውድቀት ድርግ ድማ ናይ ብሄር ውድባት ጎሊሆም ስለዝወፅኡ፡ ኢህዴን ውክልና ህዝቢ ኣምሓራ ንምውሳድን ተቐባልነት ንምርካብን፡ ምንቅስቓስ ህዝብታት ኣምሓራ ንዲሞክራሲ (ብኣዴን) ብምጥያሽ፡ ንነዊሕ ዓመታት አመራርሓ ኢህኣዴግ ኮይኖም ፀኒሖም።

ኣይተ በረከት ስምኦን ኣብ ውሽጢ ብኣዴን ቁልፊ ግደ ካብ ዝነበሮም ሰባት ኣብ ቅድሚት ይስርዑ። ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ እውን ናይ ብኣዴን ቀንዲ ገባሪ ሓዳጊ ከምዝነበሩ ይግለፅ።

ኣይተ በረከት ዝነበርሎም ቀንዲ ናይ መንግስቲ ሓላፍነታት

  • ሚኒስትር ሓበሬታ
  • ሚኒስትር ቤትፅሕፈት ጉዳያት ኮምዩኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል
  • ኣማኻሪ ፖሊሲ መፅናዕትን ምርምርን ቀዳማይ ሚኒስተር
  • ብመዓርግ ሚኒስትር፡ ምክትል ዳሬክተር ማእኸል መፅናዕትን ምርምርን
  • ኣካቢ ቦርድ ራድዮን ተሌቬዥንን ኢትዮጵያ
  • ኣቦ መንበር ኣባላት ቦርዲ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ

ኣይተ በረከትን ውድቦምን

ኣይተ በረከት ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ፡ ብብዝሒ ይረኣየሉ ካብ ዝነበሩ መድረኽ ፖለቲካ ዝረሓቑ እንትኾኑ፡ ኣብ ማእኸል መፅናዕቲን ምርምርን ከምኡ እውን ምምኻር ፖሊሲን ተገዲቦም ፀኒሖም።

ኣብ መፈለምታ 2010/2018 ዓ.ም ፈረንጂ ድማ፡ ብሃንደበት ሕቶ ስንብት ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ደብዳበ ከምዘእተዉ ምስተገለፀ፡ መሊሶም መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኖም ነይሮም። ይኹን'ምበር ፀኒሖም ዘቕረብዎ ሕቶ ስንብት ብምግዳፍ ናብ ስራሕ ከምዝተመለሱ ኣፍሊጦም።

ኣብይ ኣሕመድ፡ ሃገር ንምድሓን ዝኣተዎ ቃልን ስግኣታትን

ኣብታ ሃገር ንዓመታት ብዝቐፀለ ናዕቢ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ካብ ስልጣኖም ድሕሪ ምልቃቖም፡ ኣብ ኢህወደግ ዝተፈጠረ ለውጢ ኣብ ውድብ (ሰልፊ) ብኣዴን እውን ለውጢ ኣምፂኡ።

እዚ ለውጢ ግና ንኣይተ በረከት ስምኦን ፅቡቕ ነገር ሒዙ ኣይመፅአን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ፡ ኣመራርሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድቦም ኣብ ዝነበርሉ እዋን፡ ኣብ ኮርፖሬሽን ጥረት ጥፍኣት ፈፂሞም ብዝብል፡ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ተኣጊዶም።

ብኣዴን ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ እውን፡ እቲ ውድብ ዳግማይ ንምውዳብ፡ ንካልኣይ ግዘ ናይ ስም ለውጢ ብምግባር 'ዲሞክራስያዊ ውድብ ኣምሓራ'(ኣዴፓ) ዝብል ስያመ ሒዙ።

ኣይተ በረከት ካብቲ ውድብ ምስተኣገዱ ድማ፡ ንባዕሎም ምግላሎም ወይ ድማ ምብራሮም ብወግዒ እንከይተገለፀ፡ እዚ ሓድሽ ለውጢ ኣግሊልዎም ፀኒሑ።

ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከኣ ትጽቢት ይግበር።

ተወሳኺ ዛንታ