ባህርዳር፡ ቤት-ፍርዲ ንኣይተ በረከት ስምኦን ኣይተ ታደሰ ካሳን ቆፀሮ ሂቡ

ባህር ዳር

ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ዝተትሓዙ ኣይተ በረከት ስምኦንን ኣይተ ታደሰ ካሳን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም።

ክልቲኦም ውልቀ ሰባት ሎሚመዓልቲ ኣብ ከባቢ ባህርዳር ናብ ዝርከብ ቤት-ፍርዲ ዝቐረቡ እንትኾኑ፡ ዓቃቢ ሕጊ ንምርምራ ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ሓቲቱ።

ኣይተ በረከትን ኣይተ ታደሰን እውን፡ ንምንታይ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባባ ተታሒዞም ጉዳዮም ኣብ ባህርዳር ንክረኣይ ከምዝተገበረን፡ ብዋሕስ ኣብ ደገ ኮይኖም ጉዳዮም ንኽከታተሉን ሓቲቶም።

ዓቃቢ ሕጊ ድማ፡ ዝተጠርጠርሉ ጥፍኣት ኣብ ክልል ኣምሓራ ስለዝተፈፀመ፡ ጉዳዮም ኣብ ከተማ ባህርዳር ክረአይ ከምዝግባእ ገሊፁ።

ዝተጠርጠርሉ ጉዳይ ከቢድ ብምዃኑ፡ ብዋሕስ እንተድኣ ተለቒቖም መረዳእታን ሰነድን ከጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ብምባል ንሕቶኦም ኣይተቐበሎን።

ነዚ ጉዳይ ንምርኣይ ዝተሸየሙ ዳያኑ፡ ንሒደት ደቓይቕ ኣብ ዝቐረቡ ሕቶታትን መልስታትን ድሕሪ ምዝታዮም፡ ዓቃቢ ሕጊ ዝሓተቶ ግዘ ቆፀሮ ብምፍቃድ፡ ኣይተ በረከትን ኣይተ ታደሰን ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ንክፀንሑ ወሲኑ።

ጉዳይ እዞም ተጠርጠርቲ ንምርኣይ ድማ፡ ንለካቲት 01/2011 ዓ.ም ከም አቆጻጽራ ኢትዮጵያ ቆፀሮ ሂቡ።

ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ናይ መጀመርታ ክሲ ኣይተ በረከትን ኣይተ ካሳን ክሶም ብጽሑፍ ቀሪቡሎም እዩ።

ኣብቲ ዝቐረበሎም ክሲ ምላሽ ክህቡ ዝተሓተቱ ኣይተ በረከት፡ እቲ ሕገ መንግስትን ናይ ፍትሒ ስርዓትን ዝጻረሩ ተግባራት እናተፈጸሞም ከምዝኾነ ተዛሪቦም።

"ኣብ ዘለኹሉን ዘየለኹሉን ብተደጋጋሚ ናይ ዕስላዊ ፍርዲ ገጢሙኒ" ዝበሉ ኣይተ በረከት ቅድም ክብል ኣብ ደብረ ማርቆስ ዘጋጠመ ከም ኣብነት ኣልዒሎም።

ትማሊ ድማ ንምርመራ ኣብ ክሊ ፖሊስ ጣብያ እንትንቀሳቐሱ፡ "ሌባ"፣ "ነፍሰ ገዳይ" "ወንጀለኛ" እናተብሃሉ እናተጸረፉ ከምዝነበሩ ተዛሪቦም።

ትማሊ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረብሉ ምኽንያት ድማ ብናይ ጸጥታ ጸገም ምኽንያት ከምዝኾነ ከምዝሰምዑ ወሲኾም ተዛሪቦም።

ስድረኦም ነቲ ጉዳይ ከይከታተሉ ከምዝተኸልከሉ ቀሬታ ኣስሚዖም፡ ጠበቓታት ሒዞም ቀሪቦም ክከራኸሩ ድልው ምዃኖም'ውን ተዛሪቦም። ከምኡ'ውን ጉዳዮም ኣብ ደገ ኾይኖም ክከታተሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም።

ኣይተ ታደሰ ካሳ ብወገኖም፡ "ካብ ቤት ፍርዲ ወጻኢ ከምዝተፈረደኒ ኮይኑ እዩ ዝስመዐኒ" ብምባል ብመራኸብቲ ሓፋሽን ብሰበ ስልጣናትን "ሌባ" ምባሎም ግቡእ ከምዘይኾነ ቅረታ ኣቕሪቦም።

እቲ ጉዳይ ልዕሊ 90 ካብ ሚኢቲ ተወዲኡ እዩ ስለዝተብሃልና፡ 14 መዓልቲ ንምንታይ ኣድለየ ክብሉ ድማ ሕቶ ኣቕሪቦም።

ከምኡ'ውን ኣይተ ታደሰ፡ ናይ ዳሽን ቢራ ዋና ቢሮ ኣብ ኣዲስ አባበ ምዃኑን፡ ናይ ጥዕና ጸገም ከምዘሎዎምን ስድራኦም ኣብኡ ከምዝርከቡን ጠቒሶም ክሶም ኣብኡ ክከታተሉ ሓቲቶም።

ዓቃቢ ሕጊ'ውን ንዝቐረቡ ሕቶታት መብርሂ ሂቡ።

ናይ ክልቲኡ ወገን ዘዳመጸ ቤት ፍርዲ፡ እቲ ተሰሪቑ ዝተብሃለ ሃፍቲ ናይቲ ክልል ብምዃኑ እቲ ጉዳይ ክሪኦ ከምዝኽእልን እቲ ጉዳይ ሕልኽልኽ ዝበለን ብዙሕ ሰነዳት ምግልባጥን ምእላሽን ዘድሊ ብምዃኑ ናይ 14 መዓልታት ቆጸሮ ሂቡ።

ከመኡ'ድማ እቶም ውልቀሰባት ሒዞሞ ዝነበረ ስልጣን ኣብ ግምት ብምእታው ፍሉይ ሓለዋ ክግበረሎም እቲ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣተሓላሊፉ።