መቐለ፡ ንመንበሪ "70 ካሬ" መሬት ከም ዘይዕድል ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ

ኣብ መንደር ሚዘር ይህነፁ ካብ ዘለዉ መንበሪ ገዛውቲ

ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ እቲ ነበርቲ መንበሪ ገዛ ንምስራሕ ዝውዕል መሬት ክረኽቡ ዝተገበረሉ ኣሰራርሓ "70 ካሬ" ካብ ድሕሪ ሕዚ ከም ዘይህልው ገሊፁ።

ምኽትል ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር፡ ን344 ማሕበራት ንመስርሒ ገዛ ዝውዕል መሬት ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ብኻልኣይ ዙርያ ከም ዝተዓደለ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

"ኣብዚ ተጠቀምቲ ዝኾኑ መራሕቲ ስድራ 6,880 እዮም" ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል፡ ዕላምኡ መቐለ ሃብታም፣ ማእኸላይ ናብራ ዝመርሕን ድኻ ዝበሃል ክፋል ሕብረተሰብን ብማዕረ ዝነብረላ ከተማ ንምግባር ከም ዝኾነ ኣረዲኦም።

ተሞክሮ ቀዳማይ ዙርያ

ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ዙርያ ምዕዳል መሬት ኣስታት 11 ሽሕ መራሕቲ ስድራ ብልሙድ "70 ካሬ" ብዝብል ዝፍለጥ ስፍሓት መሬት ተዋሂቦም ነይሮም።

ህንፀት ናይቶም መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ተዛዚሙ ናብ ማሕበራት ከም ዝሰጋገር'ኳ ተገሊፁ እንተነበረ፡ ንኣባላት ዘጉሃየ ምጉታት ኣጋጢሙ እዩ።

"ኣብቲ ሕሉፍ ምስ ኮንትራክተራት ዘይምንባብን ዘይምርድዳእን ነይሩ። ሕዚ ግን ኣባላት ማሕበራት በዓልቶም ምስ ኮንትራክተራት ተረዳዲኦም ንኸስርሑ'ዩ ተሓሱቡ" ኢሎም።

ኣብቲ ቀዳማይ ዙርያ ምስ ኮንትራክተራት ዘይተረዳድኣ ማሕበራት ክረዳድኣ፡ ክቕፅላ ዘይደለያ ድማ ካልእ ኣማራፂ ክደልያ ከም ዝተገበረ'ውን ኣዘኻኺሮም።

"ብዘይ ኣገባብ ገንዘብ ሒዞም ክኸዱ ንዝፈተኑ ገለ ኮንትራክተራት፡ መምርሕን ሕግን ብዘፍቅዶ ክትትል እናተገበረ ናብ ስራሕ ክምለሱ ይግበር ኣሎ" ክብሉ'ውን ተዛሪቦም።

ኣብቲ ቀዳማይ ዙር፡ ማሕበራት በዓል ሓደ ደብሪ ጥራሕ ከህንፃ ዘኽእለን ኣማራፂ ቀሪቡለን ነይሩ። ሕዚ ግን ኣብ ዲዛይናት (ቅዲ) ህንፃታት ለውጢ ብምግባር፡ በዓል ክልተን ሰለስተን ደብርታት'ውን ቀሪቡ ኣሎ።

ቀፃሊ ዕድል

ኣብ ቀዳማይ ዙርያ መስርሕ ምዕዳል መሬት "70 ካሬ"፡ ኣስታት 97 ሄክታር መሬት፡ ኣብቲ ናይ ሕዚ ካልኣይ ዙርያ ድማ 54.7 ሄክታር መሬት ንመስርሒ ገዛ ተዓዲሉ ኣሎ።

ምኽትል ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር ከም ዝበልዎ እንተኾይኑ፡ እቲ ዝተረፈ መሬት ንምምላእ መሰረተ ልምዓት (ትሕተ ቅርፂ) ን ኢንቨስትመንት (ምውፋር) ን ክውዕል'ዩ።

"ሳልሳይ፣ ራብዓይ እናበለ ዝቕፅል መስርሕ ዕደላ መሬት የብልናን። ነዋሕቲ ህንፃታት 'ኣፓርታማ' ብምህናፅን ብሰብ ሃፍቲ ዝህነፁ ሓበራዊ መንበሪ ኣባይቲ ብምድላውን'ዩ ክቕፅል" ኢሎም።

በዚ ኣሰራርሓ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ነበርቲ'ውን ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ብምግላፅ፡ ብዝነከየ ዋጋ ንክራይ ዝቐርቡ ገዛውቲ ከም ዝህልዉ እዮም ዝዛረቡ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት