ገለ ሰባት ንምንታይ እዮም ዘይረጉዱ?

ገለ ሰባት ምቅጣኖም ሳላ 'ጂኖም' መኳኑ ከመስግኑ ይግባእ

ተመራመርቲ፡ ገለ ሰባት ብቐሊሉ ክረጒዱ ከለዉ ካልኦት ግን ቀጠንቲ ኮይኖም ዝቕጽልሉ ቀንዲ ምኽንያት ፈሊጥናዮ ኣለና ይብሉ።

ኣብ ውጽኢት ምርምሮም፡ ዘርኢ ወይ 'ጂን' ኣብ ናይ ሰባት ምቕጣንን ርጒዲ ልዕሊ ዓቐንን ዘለዎ ግደ ኣላልዮም።

እዞም ተመራመርቲ ከምዝብልዎ፡ ንገለ ሰባት ካብ ዓይነት ኣመጋግባ ንላዕሊ፡ 'ጂን' ኣብ ምግዛፍን ምቕጣንን ዝያዳ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም።

ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት፡ ተመራመርቲ ጠንቂ ክብደት ልዕሊ ዓቐን ንምፍላጥ ክመራመሩ ጸኒሖም እዮም፡ ኣብ 'ጂን' ቀጠንቲ ሰባት ኣድሂቦም ክሰርሑ ግን እዚ ናይ ፈለማ እዩ።

እዞም ተመራመርቲ፡ ካብ ኣስታት 1600 ቀጠንትን ጥዑያትን፡ 2000 ድማ ልዕሊ ዓቐን ክብደት ካብ ዘለዎም ከምኡ ከኣ ናይ 10400 ማእከላይ ሚዛን ዘለዎም ሰባት ናይ 'ዲ ኤን ኤ" ቅምሶ ብምውሳድ እዮም መጽናዕቶም ኣካይዶም።

ነዞም ሰባት ኣብ ኣገባብ ኣነባብረኦምን ኣመጋግበኦምን ዓሚቕ ቃለ መሕተት ድሕሪ ምግባር፡ 'ጂን' ኣብ ምግዛፍን ምቕጣንን ኣካላቶም ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ክፈልጡ ከም ዝኽኣሉ ሓቢሮም።

ካብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ፡ ሓላፊት እዚ መጽናዕቲ ዝኾነት ፕሮፉሰር ሳዳፍ ፋሩቒ፡ ግዝፍን ቅጥንን ሰባት ብምዕዛብ ህዉኽ ፍርዲ ካብ ምሃብ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ትምዕድ።

"ንሰባት ብምግዛፎምን ብምቕጣኖምን ህዉኽ ዝኾነ ፍርዲ ክንህብ የብልናን፤ ሳይንስ፡ እዚ ጉዳይ ኪኖ እቲ ንሕና ንሓስቦ ዝተሓላለኸ እዩ" ትብል።

ቀጻሊ ዕማም እዞም ተመራመርቲ፡ ምስቲ ጥዕና ዘለዎ ቅጥኒ ዝዛመድ ቀንዲ ጂን ኣላሊኻ ኣብ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ዝህልዎ ኣበርክቶ ምዕባይ ምዃኑ ይዛረቡ።