ኢትዮጵያ፡ "ጥምቀት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣኽሱም'ዩ ተጀሚሩ"

ጥምቀት እየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ወሪዱ ብመጥምቀ የውሃንስ ካብ ዝጥመቕ ንድሓር ብኣመንቲ ክርስትና በብዓመቱ ዝኽበር ሃይማኖታዊ በዓል እዩ።

ናብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ዘበነ ሃጸይ ካሌብ ብኣኽሱም ኣቢሉ ከምዝተጀመረ ንቡረ ኢድ ተስፋይ ተወልደ ገሊጾም።