ኢትዮጵያ፡ 'ጥዕና ዘለዎ ሜድያ የለን' ይብሉ ዶ/ር ኣብዪ ኣሕመድ

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ Image copyright PM OFFICE FB

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ቤትምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳያት ካብ ኣባላት እቲ ባይቶ ብዛዕባ ግደ መረኸብቲ ሓፋሽ፡ ኩነታት ጸጥታን ልዕልነት ሕግን ከምኡ'ውን ቁጠባዊ ሕልኽላኻት ኣመልኪቶም ንዘቐረቡሎም ሕቶታት ምላሽ ሂቦም።

ብፍላይ መራኸብቲ ሓፋሽ እታ ሃገር ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፡ ኣብታ ሃገር ጥዕና ዘለዎ መራኸቢ ሓፋሽ ከምዘየለን፡ እዚ ኣካይዳ ድማ ህዝብታት ኣብ ምርሕሓቕ ዝጻወቶ ግደ ሓደገኛ ከምዝኾነን ገሊፆም።

"ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥዕና ዘለዎ መራኸቢ ሓፋሽ የለን። በብክልልሉ ዘሎ መራኸቢ ሓፋሽ፡ ኲኖ ናቱ ብሄር፡ ጉጅለን ድልየትን ሓሊፉ፡ ሃገራዊ ራእይ የብሉን። ተልዓል፣ ተዋጋእ፣ ተዓጠቕ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ኣየዋፅእን፣ ኣይጠቅምን። ግደ መራኸብቲ ሓፋሽ፡ ንሕና እንትንስሕት መስመርን ኣንፈትን ምትሓዝ እዩ ክኸውን ዘለዎ።

"መራኸብቲ ሓፋሽ እዚ ምግባር እንተዘይክኢሎም ድማ ግደኦም እዮም ዝስሕቱ። ግደኦም እንተስሒቶም ድማ ከምቲ ልሙድ ናብ ፀገም ኢና ንኣቱ" ክብሉ ተዛሪቦም።

Image copyright Getty Images

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ፡ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብቶም ዝኽሰቱ ዘለዉ ጎንጽታት ዕዙዝ ግደ የበርክታ ስለዘየለዋ፡ ብብርኪ ፌደራል በቲ ውድብን ከምኡ እውን ናይ ክልል ኣሓት ውድባትን መስተኻኸሊ ንክወስዳ ኣንፈት ምቕማጡ ይዝከር።

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ውሳነ እቲ ግንባር ብምዝኽኻር፡ "ስለዚ ፈለማ ናይ መንግስቲ መራኸብቲ ሓፋሽ ነስተኻክል። ብወገን ናይ ውልቀ መራኸብቲ ሓፋሽ ንዝረኣይ ጌጋ ንምእራም ድማ መድረኻት ብምፍጣር ምዝታይ የድሊ" ኢሎም።

ንመግለፂ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ስዒቡ፡ ዝተፈላለዩ ርኢቶታት ይወሃቡ ኣለዉ። ካብዚ ብምብጋስ ንበዓል ሞያ ሚድያ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም መምህር ዳንኤል አዘራሪብናዮ።እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ብክልተ መልክዕ ምርኣይ ከምዝከኣል ይዛረብ።

"ዝበዝሓ ሚድያታት ምባል ይከኣል፥ ምስቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሙቐት ዝጎያ 'ምበር፡ ኣብ ታሕቲ ምስ ህዝቢ ዝውዕላ ሚድያታት ብጣዕሚ ውሑዳት ኢየን። እዚ ካብ ምንታይ ይብገስ፥ ሓደ እተን ሚድያታት ኢኮኖምያዊ ዓቕመን ከጠናኽራ ክቕንያ ይደልያ ኢየን። ካልኣይ እቲ ሞያዊ ብቕዓት ድኽመት'ውን ከም ሓደ ምኽንያት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ።

"እቲ ሳልሳይን እቲ መሰረታዊ ጸገምን ከኣ፡ ፖለቲካዊ ጣልቃ ኣታውነት ከምዝኾነ ዳንኤል ይዛረብ። ሚድያ ናይ ዲሞክራሲ ትካል ኢዩ ዝበሃል ኣካይዳ ኣብ ኢትዮጲያ ኣይሰረሐን ምባል ይከኣል" ይብል።

ብፍላይ ድማ መረፃ እናቐረበ እንትኸይድ፡ ስክፍታ ከምዘለዎም ዝገለጹ ዶክተር ኣብይ መራኸብቲ ሓፋሽ ዛዕባ ብምፍጣር፡ ጥፍኣት ንከየስዕባን፡ ናይ ውልቂ ኮና ናይ መንግስቲ መራኸብቲ ሓፋሽ፡ ብልዑል ጥንቃቐ፡ ሕጊ ተኸቲለን፣ ንዘቃልሐኦ ነገር ሓላፍነት ወሲደን፡ ንክሰርሓ ክግበር ከምዝግባእ ዶክተር ኣብይ ዛጊድ ኣሚቶም።

ዳንኤል ግና ነዚ ምላሽ ኣለዎ። "እተን ሚድያታት፡ ሞያ 'ምበር፥ መራሒ ኣይኮናን ከም ስታንዳርድ ክወስዳ ዘለወን። እቲ ካልኣይ እተን ሚድያታት ተገዛእቲ ዝኮና ንናይ ሃገር ሕገ መንግስቲ ኢየን እንበር ንሓደ ውልቀ ሰብ ወይ በብግዜኡ ንዝተኻኻእ ፓርቲ ክኸውን ኣይግብኦን።

"ንኣብነት ፓብሊክ ሚድያ ኢለን ንባዕለን ዝጽውዓ ሚድያታት ንዕዘብ ኢና። ፓብሊክ ሚድያ ኢለን ንባዕለን እናጸውዓስ ቦርደን ናይ ኢህወዴግ ኣባላት፡ ቦርደን ናይ ዝኾነ ኣካል ኣባል፡ ኣመራርሐአን ናይ ፓርቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ፡ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኢዩ ዘሎ"።

Image copyright MARCO LONGARI

ኣብ ገለ ውልቀ መራኸብቲ ሓፋሽ እታ ሃገር ህዝቢ ንህዝቢ ንከይጋጮ ዝገብሩ ጋዜጠኛታት ከምዘለዉ'ውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም። ብገለ ዓሌታዊ ጸብጻባቱ ክንቀፍ ዝጸንሐ ሚድያ ስሙ ጸሪሖም ሚዛናዊ ኢሎም ምምጓሶም፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሕቶታት እናልዐለ ውዒሉ።

"ኢሳት ከም ኣብነት እንተወሲድና፡ ሲሳይ ኣጌና ዘቕርቦም ትንታነታት፡ ካብ ናይ መንግስቲ ጋዜጠኛታት ብዝሐሸ ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም። ምኽንያታውያንን ሚዛናውያንን እዮም። ከምዚኦም ዝበሉ ህዝቢ ንህዝቢ ንከይጋጮ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት እውን ኣለዉ። መንግስቲ እናቐለቦም፡ ንከባልዑ ዘዋዓውዑ ብዙሓት ኣለዉ" ኢሎም ዶክተር ኣብይ።

ዳንኤል ድማ፡ "ንሚድያ ጎቲቶም ንባዕሎም ከውዕሉ ዝደልዩ አካላት ኣለዉ። እቲ ናይ ሎሚ 'ውን ብኸምኡ እየ ዝሪኦ። ናይ ዕስለ ኣተሓሳስባ ዘሰጉም ሚድያ ከም ትኽክለኛ ገይረካ ምውሳድ ይመስለኒ። ምኽንያቱ ናይ ኢሳት ጸብጻብ ትኽክል ገይርካ እንድሕር ተወሲዱ ናይ መን'ዩ ደኣ'ሞ ክእረም ዝግበኦ?" ክብል ይሓትት።

ዳንኤል፡ መራኸብቲ ሓፋሽ እታ ሃገር ካብ ኢድ ኣእታውነት መንግስቲ ዝፀረያን፡ ብሰብሞያ ዝመርሓን ክኾና ከምዝግባእ የስምረሉ።