ዳኛ ካንሳስ፡ ኣብ ጉዳይ ዓመፅ ደቂኣንስትዮ ኣጥቃዕቲ ከምዝኾና ገሊፁ

ምስሊ ካርታ ካንሳስ

ኣሜሪካዊ ዳኛ፡ ብወዲ 67 ዓመት ተዓሚፀን ዝተብሃላ ደቂ 13ን 14ን ሰገናት፡ ንሰን ባዕለን ብከፊል ተሓተቲ ከምዝኾና ብምግላፅ፡ ናይቶም ውልቀሰብ ብይን ቅፅዓት ነክዩ።

ዳኛ ሚካኤል ጊበንስ ከምዝሓበርዎ፡ እዘን ኣደዳ ምዕማፅ ዝኾና ሰገናት (መናእሰይ)፡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ተሳታፍነት ብዝዘለለ፡ ዓመፅቲ ከምዝነበራ ኣፍሊጦም።

በዚ ድማ ነዘን ክልተ ሰገናት ዓሚፆም ብዝብል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተፈሪዶም ንዝነበሩ ወዲ 67 ዓመት ራይሞንድ ሶደን፤ ብቤትፍርዲ ዝተወሰነሎም ብይን ነክየምሎም ኣለዉ።

ዋላ እኳ ኣኽበርቲ ሕጊ፡ ሕቶ ይግባይ ኣብ ግምት እንተእተዉ፡ ተሓላቒ ጉጅለ መሰል ህፃናት ግና እዘን ሰገናት ተጠቃዕቲ እምበር፡ ዓመፅቲ ኣይኮናን ኢሉ።

መምርሒ ሕጊ ከተማ ካንሳስ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝፈፀመ በውሑዱ 13 ዓመት ንክእሰር ዝድንግግ እኳ እንተኾነ፡ ራይሞንድ ሶደን ግና ማእሰርቲ ሓሙሽተ ዓመትን ዓሰርተ ወርሕን ተፈሪዶም።

ዳኛ ሚካኤል፡ እተን ሰገናት ብፍቓደን ናብ ናይ ሶደን ገዛ ከምዝኸዳን፣ ፆታዊ ርክብ ንክፍፅማ ድማ ገንዘብ ከምዝወሰዳን ሓቢሮም።

"ነገራት ብገንዘብ እየን ዝሸጣ ነይረን፤ እዚ ድማ ንሕጊ ዝፃረር እዩ" ኢሎም።

ይኹን'ምበር ፕረዚንትን ላዕለዋይ ሓላፊትን ሳንፍላወር ሃውስ ሚሸል ሄርማን፡ "ፆታዊ ዓመፅ ስሕተት ግዳያት ኣይኮነን" ብምባል ንውሳነ እቶም ዳኛ ተቓዊመን።

"ብዝኾነ ይኹን መለክዒ እተን ሰገናት ዓስቢ ወሰዳ ኣይወሰዳ፡ ነዚ ተሓታቲ፡ እቲ ዓብይ ሰብኣይ እዩ፤ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ተብሂሉ ብጥቕሚ ክግዛእ የብሉን" ብምባል ኮኒነን።