ጌታቸው ረዳ፡ "ኣብዪ ኣሕመድ ናብዚ ጠላዕ ክሳብ ምእታው ዝበጽሕ ዓሻ 'ዩ ኢለ ኣይኣምንን"

ጌታቸው ረዳ Image copyright Anadolu Agency

ቢቢሲ ምስ ኣባል ፈጻሚት ስራሕ ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕተት ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝስዕብ ርኢይቶ ሂቡ።

ቢቢሲ፡ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ዝፈጠረሉ ምኽንያት፡ ኣንጻር ህወሓት ስጉምቲ ክወስድ ስለዝደለየ እዩ፤ መታን ንስኻትኩም ጸገም ከይትፈጥርሉ ዝብል ሰሚዐ።

ጌታቸው፡ ብዝኾነ፤ ንኣብይ ንሕና ጸገም ኾይንናዮ ኣይንፈልጥን። ግን ከኣ …

ቢቢሲ፡ ግን እኮ እቶም ዓበይቲ ናይ ህወሓት ሰባት ጸገም ይፈጥርሉ እዮም።

ጌታቸው፡ ጸገም ዝፈጥርሉ ኣካላት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ጸገም ዘለዎ ናይ ህወሓት ሰብ፣ ናይ ኦህዴድ ወይ ናይ ብኣዴን ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣነ ግን ምስ ኣብዪ ጸገም የብለይን።

ኣብዪ ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ፡ ንህወሓት ናብ መዋጥር ንምእታው ምስ ኢሳይያስ ውዲት ኣሊሙ እንተድኣኾይኑ ግን፤ ጽቡቕ ውሳነ ኣይወሰነን።

ቢቢሲ፡ እቲ ኩነታት ከምኡ እዩ ኣይኮንኩን ኢለ…

ጌታቸው፡ ኣብዪ ናብዚ ጠላዕ ክሳብ ምእታው ዝበጽሕ ዓሻ ኣይኮነን ኢለ ክኣምን እየ ዝደሊ።

ቢቢሲ፡ ተጸዊግኻ ኢኻ ከምኡ ትብል ዘለኻ

ጌታቸው፡ እወ! እወ! ምኽንያቱ፤ ኣብዪ ኣንጻር ህወሓት ውዲት ክኣልም ፍረ-ኣልቦ እዩ።

ቢቢሲ፡ ተዘይኮይኑኸ፡ ናብ ባእሲ ክትኣትዉ ማለት ድዩ?

ጌታቸው፡ ከምኡ ኣይብልን። ዘይከውን እዩ ግን ኣይብልን።

ቢቢሲ፡ ክትገጥሙ?

ጌታቸው፡ እቲ ዘድሊ ግድን ንሱ እንተኾይኑ ደኣ እወ።

ቢቢሲ፡ ኣብዪ ኣሕመድ ክፈትሖም ዘለዎ ነገራት እንታይ እዮም?

ጌታቸው፡ ናይ ምሉእ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን እዩ ዝግበኦ። ናይ መላእ እታ ሃገር…

ቢቢሲ፡ ከምኡ ይገብር ኣሎ ዶ?

ጌታቸው፡ ይፍትን እዩ ዘሎ። ክንድቲ ኣነ ክገብሮ ኣለዎ ኢለ ዘተስፍዎ ግን ይገብር የለን።

ቢቢሲ፡ ዘይፍጽሞ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ?

ጌታቸው፡ ሻቕሎት ህዝቢ ከፉኩስ እዩ ዘለዎ። ናይ ህዘቢ ትግራይ ጥራይ ከይኮነስ፡ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ እውን…

ቢቢሲ፡ ንኣብነት እንታይ?

ጌታቸው፡ መናእሰይ ብስእነት ስራሕን ስእነት ቁጠባዊ ዕድላትን ስለዝሓረቑ እዩ ናብ መዝነት መጺኡ። ኢትዮጵያ ብዝህንደድ ቅልጣፈ እያ እናዓበየት ነይራ። ግን ከኣ፡ ብዙሓት መናእሰይ ድማ ስራሕ ኣይነበሮምን። ብስእነት ስራሕ ከኣ ተስፋ ቆሪጾም እዮም ነይሮም። እዞም መናእሰይ እዚኦም ጭላንጭል ተስፋ ክርእዩ ምግባር እዩ ቀዳማይ ሓላፍነቱ።

ብዙሕ ዘቑጸልጸለ ዘረባ፣ ብዙሕ መጽበዓ ነቲ ጸገም ኣይፈትሖን።

ቢቢሲ፡ ብዛዕባ መዳራይነት (rhetoric) ደጋጊምካ ኣልዒልካ ኣለኻ። ኣብዪ ኣዝዩ ተጋኒኑ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ዝብል እምነት ዶ ኣለካ?

ጌታቸው፡ እወ፡ ንሱ ደኣ ክነግረካ ይኽእል እየ። ኣብዪ ባዕሉ እውን ይፈልጦ እዩ። ብፍላይ ዓለምለኻዊ ሚድያታት ንሓደሽቲ መራሕቲ የደናግሩ እዮም። ንስኻ ብሉጽ ከምዝኾንካ ክስመዓካ እዮም ዝገብሩኻ። ንስኻ ብሉጽ ንኽትከውን ግን፡ ምስ ህዝብኻ እዩ ጥቡቕ ርክብ ክህልወካ ዘለዎ። ምስ መናእሰይካ፤ ምኽንያቱ ንሶም እዮም ጸገም ዝፈጥሩ ዘለዉ። ምኽንያቱ ንሳቶም እዮም ኣብቲ ናትካ ኣመራርሓ ተስፋ ክህልዎም ዝግባእ።

ኣልጀዚራ፣ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን ሰማይ ይሰቕሉኻ ኣለዉ ማለት፡ ዕድል ስራሕ ትፈጥር ኢኻ ማለት ኣይኮነን። ኣነ ኸኣ ኣብዪ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ከድህብ እየ ዝጽበዮ።

ቢቢሲ፡ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ?

ጌታቸው፡ ህንጡይ (ambitious) ሰብ እዩ። ናተይ ፍርሒ ግን፡ መሰረታዊ ጸገማት ህዝቢ ኣብ ምፍታሕ እንከየድሃበ ኩሉ ነገር ንምዕዋት እንትህልኽ ኩሉ ነገር ከይስእኖ እዩ። ተስፋይ ድማ፡ ምስቲ ናቱ ተመጣጣርነትን ድፍረትን ሕዚ'ውን ካብቲ ዘለናሉ ጸገም ክንወጽእ ዕድል ኣሎ። ደጊመ ዝብሎ ግን፡ ጽቡቕ ኣመተ ንበይኑ [ፍረ ኣልቦ እዩ]… ከምቲ ጽቡቕ ክትሰርሕ ስለዝሃቀንካ ጥራይ ናብ ገነት ኣይትኣቱን ዝበሃል።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት