ኣብዚ ሰሙን ዝህልው ዓበይቲ ፍጻሜታት ዓለም

ካብ ሎሚ ሰኑይ ጀሚሩ፡ ኣብዚ ሰሙን ብርክት ዝበሉ ፍጻሜታት ክህሉ'ዮም። ንገለ ካብቶም ኣዝዮም ጠቐምትን ሙሩጻትን ታሪኻት ክንሕብረኩም።

1) ግስጋሰ እስራኤል

Image copyright AFP/Getty Images

ረቡዕ፡ እስራኤል ስሙ ዘይተፈልጠ መንኮራኩር ኣብ ወርሒ ክተዕልብ ትጽቢት ይግበር።

እዚ ንምንታይ የገድስ?

ዕውት እንተድኣኾይኑ፡ እስራኤል እታ ራብዐይቲ ስሙ ዘይተፈልጠ መንኮራኩር ኣብ ወርሒ ዘዕለበት ሃገር ክትኸውን'ያ።

እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ ልዕሊ 50 ዓመት ኮይኑ፡ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ሶቭየት ነበርን ቻይናን እተን ክሳብ ሕጂ መንኮርኩር ኣብ ወርሒ ዘዕለባ ኮይነን ጸኒሐን'የን።

እዚ ዕማም ንኻልእ ምኽንያት'ውን ኣገዳሲ'ዩ። እዚ ናይ ፈለማ ብውልቀ ዝተመወለ ልኡኽቶ ናብ ወርሒ ኮይኑ፡ ብጉጅለ ስፔስ ኣይኤል እሰራኤል ዝምራሕ'ዩ።

ጎግል፡ ውልቀ ትካላት ሓድሽን ሕሱር መገዲ ምብጻሕ ወርሕን ኣብ ምቕራብ ንምትብባዕ ብዝገበሮ ምልዕዓል ዝመጽአ እንትኾን፡ እስራኤላዊ ቢሊየነር ፕሬዝደንት ስፔስ ኣይኤል ሞሪስ ካሃን ድማ፡ 27 ሚሊዮን ዶላር ነዚ ፕሮጀክት መዊሉ'ዩ።

2) ጉዳይ ቤት ፍርዲ

ጽባሕ ሰሉስ፡ ፕሬዝደንት ማሊዥያ ዝነበረ ናጂብ ራዛቅ፡ ብገበን ግዕዝይና ቤት ፍርዲ ክቐርብ'ዩ።

ንሱ፡ ብምጥፍፋእ ፈንድ፡ ኩባኒያ ልምዓት ማሊዥያን፣ ንሱ ብዘይተቐበሎ ክሲ ምጉዳል እምነትን'ዩ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ።

እዚ ንምንታይ ኣገዳሲ ኾይኑ?

ካብ ፈንድ ማሊዢያ ቢሊዮን ዶላራት ምጥፍኡ፡ ኣብ ታሪኸ እቲ ዝዓበየ ፋይናንሳዊ ምጥፍፋእ'ዩ ተባሂሉ ይጥቀስ።

ጠበቓታት ኣሜሪካን ማሊዥያን ከም ዝብሉዎ እንተኾይኑ ድማ፡ ንህዝቢ ማሊዢያ ክሕግዝ ተባሂሉ ዝነበረ ገንዘብ፡ ናብ ጁባ ውሑዳት ውልቀ ሰባት'ዩ ኣትዩ።

እዚ እቲ ፈላማይ ብምጥፍፋእ ናብ ፍርዲ ዝቐረበ ጉዳይ ኮይኑ፡ ክሳብ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ግንቦት ንማሊዥያ ዝመርሕ ዝነበረ ካብዚ ዝዓቢ ሰብ የለን።

3) ውሳኔ ናይጀሪያ

Image copyright Reuters

ቀዳም፡ ካብ 2015 ናብዚ ንፈላማ እዋን ናይጀሪያ ፕሬዝደንታዊ መረጻ ክተካይድ'ያ።

እዚኸ ንምንታይ የገድስ?

ዝተዓወተ ክዕወት፡ ነታ ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓለ በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ክመርሕ'ዩ።

ልዕሊ 60 ሕጹያት ንውድድር መረጻ እንትቐርቡ፡ ኣብ 70ታት ዝርከቡ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ግን፡ እቲ ምርጫ ክዕወቱ ዘኽእሎም ግምት ኣሎ።

በቲ ሓደ ገፅ፡ ብጥዕናዊ ጸገም ናብ ሕክምና ዝመላለስን፡ ስእነት ስራሕ ብዕጽፊ ኣብ ዝዓበየሉ ኩነታት ዝመርሕ ዘሎን ፕሬዝደንት እታ ሃገር መሓመድ ቡሃሪ ክህልዉ ከሎ፡ በቲ ካልእ ገፅ ድማ፡ ቅድሚ ሕጂ ሰለስተ ግዘ ዝተወዳደረ ፍሉጥ በዓል ሃብትን ገባሪ ሰናይን ኣቲኩ ኣቡባካር ኣሎ።

4) ኮሄን እንታይ'ዩ ክብል?

ሰሉስ፡ ጠበቓ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ምስክር ክህብ'ዩ።

ሚካኤል ኮሄን፡ ምስቲ ፕሬዝደንት ብዛዕባ ዝነበሮ ርክብ ንፈለማ እዋን ቃላዊ ምስክሩ ክህብ'ዩ።

6 መጋቢት፡ ኮሄን ብምኽንያት ዝቐረበሉ ኽሲ ምዝባዕ ፋይናንስ ጎስጓስ መረጻ፣ ምትላል ግብርን ንኮንግረንስ ምሕሳውን፡ ዝተፈርዶ ናይ 36 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ሓደ ኢሉ ክጅምር'ዩ።

ተወሳኺ ዛንታ