ምስ ጥርጡራት ሰበስልጣን ስሞም ስለ ዝተመሳሰለ ሕሳብ ባንኮም ዝተዓጸዎም ጥርዓን ኣቕሪቦም

ኣርማ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል Image copyright FDRE Federal Attorny General/FB

ኣሰፋ በላይ ቅድሚ ልዕሊ ወርሒ ይኸውን ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ኣካውንት ዝኸፈተሉ ዓለም ለኻዊ ባንኪ ኣንበሳ ይኸይድ። ገንዘብ ኣውፂኡ ክኸይድ ምስ ነቐለ ግን፡ ዘጓነፎ ነገር ዘይተፀበዮ ነይሩ።

"ኣብ መቐለ ጨንፈር ዓዲ ሓውሲ ገንዘብ ኣውፂአ ክኸይድ ከለኹ፡ እቲ ዋርድያ ንኽምለስ ፀዊዑኒ። እንታይ ተፈጢሩ ኢለ ምስ ተመለስኩ እቲ 'ካሸር' ምስ ኣካያዲ ስራሕ ኣራኺቡኒ" ይብል ኣሰፋ።

እቲ ኣካያዲ ስራሕ ድማ ኣሰፋ ገንዘብ ከንቀሳቕስ ከም ዘይክእል'ዩ ሓቢሩሉ።

"ኣካውንትኻ ተኣጊዱ እዩ" ክብል ከም ዝተዛረቦ'ውን ይዝክር።

ሕሳብ ባንኪ ናብ ዝኸፈተሉ ባንኪ ከይዱ ንኽሓትት ዝተገለፀሉ ኣሰፋ፡ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ቀዳማይ ወያነ ብዝብል ናብ ዝፍለጥ ካልእ ጨንፈር ባንኪ ኣንበሳ ከይዱ።

"ናብኡ ከይደ ምስ ሓተትክዎም ምስ ጉዳይ ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ጌታቸው ኣሰፋን ዝተሓሓዝ መረዳእታ ስለ ዝበፅሓና ሕሳብካ ክተንቀሳቕስ ኣይትኽእልን ኢሎምኒ። ብኸምዚ'የ ፈሊጠ" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ንሱ ከም ዝብሎ እንተኾይኑ፡ እዚ ክፍጠር ዝኸኣለ ኣብ ምምስሳል ስም ስለጋጠመ ክኸውን ይኽእል'ዩ።

ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ ብገበን ብልሽውናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዝተጠርጠሩ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ነበር ምጸዕራይ የካይድ'ዩ ዘሎ።

ኣብዚ ከይዲ ብዘጋጠመ ምምስሳል ስም ግን ናይ ባንኪ ሕሳቦም ዝተዓፀዎም ሰባት ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ፍታሕ ከም ዘይረኸቡ ይዛረቡ።

ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ብወገኑ፡ ብምምስሳል ስም ተኣጊዶም ዝጸንሑ ሕሳባት ዳግም ይኽፈቱ ከም ዘለዉ ይገልጽ።

እቲ ምፅራይ ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ድሕነት ኢትዮጵያ ነበር ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋን ሓላፊ ኢንጂነሬንግ ሓፂነ መፂን ምክልኻል ሃገር ነበር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ፡ ኣስታት 200 ሰባት ናይ ባንኪ ኣካውንቶም ንኽእገድ ዝተወሰነ ቅድሚ ሰለስተ ኣዋርሕ ነይሩ።

"ፍታሕ ዝረኸቡ ዓማዊል ኣለዉና"

ምኽትል ፕረዚደንት ዓለም ለኻ ባንኪ ኣንበሳ ኣይተ ኣክሊሉ ሓየሎም፡ "እቲ ብመንግስቲ ስልጣን ዝተወሃቦ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ፡ ትእዛዝ እግድ እንተደኣ ሂቡና ስራሕና ምእጋድ'ዩ ዝኸውን" ይብሉ።

ዓማዊል ብስም ምምስሳል ንከይተዓናቐፉ ግን ምስ'ቲ ትእዛዝ እግድ ዘምፅአ ኣካል ምርደድዳእ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም።

ካብቶም ዝተኣገዱ፡ ብስም ተመሳሲሎም ዝተረኸቡን ክኸፈተሎም ዝተገበረን ይህልዉ'ዶ? ንዝብል ሕቶና ዝሃቡና መልሲ "እወ" ዝብል ነይሩ።

"ብዝተፈላለየ ምኽንያት ስም ኣቦ ሓጎ ዘይብሉ፣ ዘይተማልአ መረዳእታ ቀሪቡ ብምምስሳል ጥራሕ ኣጊድናዮም ዝነበርና፡ ንሕና'ውን መረዳእታ ልኢኽና፡ ንሳቶም'ውን [ዓቃቢ ሕጊ ፌደራልን ፖሊስን] ምስ ዝነበሮም መረዳእታ ኣፅርዮም፡ ፍታሕ ዝረኸቡ ዓማዊል ኣለዉና" ኢሎም።

ሓላፊ ጉዳያት ኮሚዩኒኬሸን ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣይተ ዝናቡ ቱኑ፡ ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ገና ምርመራ የካይዱ ከም ዘለዉ ብምሕባር፡ ምምስሳል ስም ብዝምልከት ይስርሓሎ ምህላዉ ንቢቢሲ ኣረዲኡ።

"ብስም ምምስሳል ዝብል ጥርዓን እንተቐሪቡልና ክንርእዮ ኢና። ንኣብነት ብምምስሳል ዝተዓፀዎም ሰባት 'ናተይ ስም እከለ እዩ፤ ምስ ናይ እከለ ከኣ ተመሳሲሉ' ብዝብል እናቕረቡ፡ ኣካውንቶም እናተኸፈተ እዩ" ኢሎም።

ንምንታይ ግዜ ወሲዱ?

ሕሳብ ባንኪ ዝተዓፀዎ ኣሰፋ በላይ፡ እቲ ጉዳይ ንምፅራይን ተሓታትነቱ ብሕጋዊ መገዲ ንኽግለፀሉን፡ ክሳብ ናብ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ስልኪ ደዊሉ ከም ዝነበረ ይዛረብ።

"ናብቲ ባንኪ ብተደጋጋሚ ምስተመላለስኩ 'እንተደሊኻ ናይ ዓቃቢ ሕጊ ቁፅሪ ስልኪ ኣብዚ ኣለካ ደውለሎም' ክብሉ ሂቦምኒ" ብምባል፡ በቲ ስልኪ ደጋጊሙ እንተፈተነ'ኳ ዝረኸቦ መልሲ ከም ዘየለ ኣረዲኡ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ገንዘቡ ከንቀሳቕስ ብዘይምኽኣሉ፡ ይከታተሎ ንዘሎ ኻልኣይ ዲግሪ ትምህርቲ መኽፈሊ ዝኸውንን ስድርኡ ዘመሓድረሉን ገንዘብ ከም ዝተፀገመ ገሊፁ።

ምኽትል ፕረዚደንት ዓለም ለኻ ባንኪ ኣንበሳ ኣይተ ኣክሊሉ ሓየሎም፡ "ነቲ ኩነታት ክውስኖ ዝኽእል እቲ ውሳነ ዝህብ ኣካል'ዩ። ግን ከኣ ቅልጡፍ ፍርዲ ክወሃበ፤ ክልቀቕ ዝግብኦ'ውን ክልቀቕ'ዩ ከም ባንኪ ዘለና ድልየት" ይብሉ።

ነዚ ከም ምኽንያት ዘቐምጥዎ ድማ፡ 'ክፃረይ' ብዝብል ዝውሰድ ግዘ እንተነዊሑ፡ ኣብ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ምንቅስቓስ ፅልዋ ክህልዎ ምክኣሉ እዩ።

"ብተወሳኺ'ውን ኣብቶም ዓማዊልን ኣብቲ ባንኪ ዝህልዎ ተኣማንነትን ዝፈጥሮ ፅዕንቶ ኣሎ። ስለዚ ብቕልጡፍ እንተዝረኣይን ውሳነ እንተዝወሃብን ኢና ንሓስብ" ኢሎም።

ኣብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ፡ ዓቃቢ ሕጊ ኣይተ ብርሃኑ ፀጋዬ፡ ኣብ መስርሕ ሕጊ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ፡ ምሉእ ምፅራይ ክሳብ ዝግበር ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ወርሒ ወሲዱ ዝበሃል ነገር የለን። ነፃርይ ኢና ዘለና" ዝብል ሓፂር መልሲ ሂቦም።

ሓላፊ ጉዳያት ኮሚዩኒኬሸን ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣይተ ዝናቡ ቱኑ ብወገኖም፡ እቲ ጉዳይ ንምንታይ ተደናጉዩ? ዝብል ሕቲ ሕዚ ዝለዓል ከም ዘይኮነ ይኣምኑ።

"ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ክሳብ ሕዚ ኣብ ምርመራ እዮም ዘለዉ። ዝተወሰኑ ተጠርጠርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ። ምስ ናታቶም ዝተሓሓዝ ኣብ ዝተወሰኑ ክሲ እናመስረትና ኢና፤ ናይ ካልኦት ድማ ምርመራ ስለ ዘይወዳእና ገና ኣብ መስርሕ ዘሎ እዩ" ኢሎም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት