ሕማም መንሽሮ ጡብ ብኣጋ ንምፍላጥ ዝግበር ምርመራ

ምርመራ Image copyright Science Photo Library

ቤተሰባዊ ድሕረ ባይታ መንሽሮ (ካንሰር) ጡብ ዘለወን ንኡሳት ደቂ ኣንስትዮ፡ እቲ ሕማም ብኣጋ ንምፍላጥ፡ ዓመታዊ ምርመራ ክገብራ ከምዘለወን ኣብ ካንሰር ዝሰርሑ ኣካላት ይሕብሩ።

ኣብ ሕማም ካንሰር ብዝሰርሕ ገባሪ ሰናይ ዝድገፍ መፅናዕቲ ከምዝገለፆ ፡ ዕድመአን ካብ 35 ክሳብ 39 ኣብ ዝኾናን ድሕረ ባይታ እቲ ሕማም ኣብ ዘለወንን ደቂ ኣንሰትዮ እቲ ሕማም ብ ምርመራ ሜሞግራም (ብጨረር ኣቢሉ ኩነታት ጡብ ዘርኢ ስእሊ) ብኣጋ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ።

ብልሙድ እቲ ናይ ምምርማር ከይዲ ዝጅመር፡ ኣብ ከባቢ 40 ዓመት እዩ።

ነዚ መፅናዕቲ ዘካየዱ ሰባት ከምዝሕብርዎ፡ ናይዚ ዝተናውሐ ምርመራ ምክያድ ዝህልዎ ሳዕቤን፤ ወፃእን ረብሓታቱን ንምፍላጥ ጥልቕ ዝበለ መፅናዕቲ ምክያድ ኣድልዩ እዩ።

ነቲ መፅናዕቲ ይሕግዝ ናይዘሎ ገባሪ ሰናይ ዋና ስራሕ መካየዲ ባርነስ ሞርጋን፡ እቲ ምርመራ ዕድመአን ካብ 35 ክሳብ 40 ኣብ ዝኾና፡ ቤተ ሰባዊ ድሕረ ባይታ ሕማም መንሽሮ ኣብ ዘለወን ንኡሳት ክተኣታቶ ከምዘለዎ ይገልፃ።

ኣብ ማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ፡ ኣብ 2899 ቤተ ሰባዊ ድሕረ ባይታ ሕማም መንሽሮ ዘለወን፡ ኣብዚ ክሊ ዕድመ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻደ መፅናዕቲ፡ ካብ ማእኸላይ ክሳብ ዝለዓለ ተቓላዕነት እዚ ሕማም ተራእዩወን እዩ።

በዚ ምርመራ 35 ናብ ጫፍ ጡብ ዘይበፅሑ ኣናእሽቱ ሕበጣት ካንሰር ተረኺቦም እዮም።

ነዚ መፅናዕቲ ዘካየደ ጉጅለ ዝመርሕ ፕሮፌሰር ጋሬዝ ኢቫንስ፡ ውፅኢት እቲ ፈተነ ፡ ዓመታዊ ምርመራ ኣብዚ ዕድመ ኣብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ፡ ሕበጣት ካንስር ብኣጋ ንምልላይ ከምዝሕግዝ ይገልፅ።

ናይቲ ሕክምና ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምዃን፡ ኣብዚ ዕድመ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ፡ ከምዘየስግእ ብምግላፅ፤ ''ድሕረ ባይታ ካንሰር ኣብ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ፡ ተስፋሕፋሓይ ዘይኮነ ሕበጥ ካንሰር በኣጋ ምውጋድ ካንሰር መከላኸሊ ክኸውን ይኽእል እዩ'' ክብል

ፕሮፌሰር ኢቫንስ ወሲኹ ይገልፅ።

እዚ መፅናዕቲ፡ ንሕማም ካንሰር ዘቃልዕ ናይ ጅን (ዘርኢ ሰረት) ምዝባዕ ንዘጋጥመን ደቂ ኣንስዮ ኣይሓውስን።

ጡብ ካንሰር፡ ኣብ ብሪታንያ ብስፍሓት ዝረአ ዓይነት ሕማም ኮይኑ፤ በቢ ዓመቱ ከባቢ 55 ሽሕ ደቂ ኣንስትዮ ሕክምና ይከታተላ፡ ከባቢ 11ሽሕን ሓሙሽተ ምኢትን ድማ በዚ ሕማም ይሞታ።

ካብ 5 ክሳብ 15 ምኢታዊ ሕማም ካንሰር ምስ ዘርኢ ዝተሓሓዝ እዩ።

''ቤተሰባዊ ድሕረ ባይታ ሕማም ጡብ ካንስር፡ ነቲ ሕማም ናይ ምቅላዕ ዕድል ከምዘለዎ ካብ ዘፍለጥ ነዊሕ ገይሩ እዩ። ስለዚ ዓመታዊ ምርመራ ብምግባር ፡ እዚ ብዘሕዝን ኩነታት ናይ በዙሓት ህይወት ዝቐዝፍ ዘሎ ሕማም ጠጠው ምባል ይከኣል እዩ'' ይብላ ባርነስ ሞርጋን።

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ቁፅሪ ካብ ሕማም ካንሰር ዝድሕኑ ሰባት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝለዓለ ከምዝኾነን ይግለፅ።