ሜክሲካዊ፡ ፍሉጥ ኣሰጋጋሪ ዕጸ-ፋርስ `ኤል ቻፖ` ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ

ስእሊ ኢድ ኣሌክስ ሲፉነተስ Image copyright Reuters

ወዲ 61 ዓመት ፍሉጥ ሜክሲካዊ ኣሰጋጋሪ ሓሽሽ ጃክዊን ጉዝማን፡ ብሳጉኡ `ኤል ቻፖ` ዝፍለጥ ኣብ ቤት ፍርዲ ኒው ዮርክ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ገበነኛ ኮይኑ ብምርካቡ ስጋብ ንሕልፈት ክፍረድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ።

ኤል ቻፖ ብምስግጋር ድሮጋ ጥራይ ዘይኮነ ቅትለት ዝፍጽሙ ሰባት ብምዕሳብ `ኣማኢት` ሰባት ብምቕታልን ምግፋዕን ምጭዋይን`ውን ይኽሰ ኢዩ።

ቀንዲ ሜክሲካዊ ኣሰጋጋሪ ድሮጋ ጃክዊን ``ኤል ቻፖ``ጉዝማን ኣብ ፌድራላዊ ቤት ፍርዲ ከተማ ኒው ዮርክ ዝወዓለ መጋባእያ ብዓሰርተ ገበናት ምስግጋር ድሮጋ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ።

እቲ ወዲ 61 ዓመት ሜክሲካዊ፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዝተፈላለየ ገበናት ምክፍፋል ኮከይንን ሂሮይንን፡ ምውናን ዘይሕጋዊ ብረትን ምስግጋርን ምትምናይን ገንዘብ ተፈሪድዎ ዝነበረ ሰብ ኢዩ።

እቲ ብሳጉኡ፡ `ኤል ቻፖ` ዝፍለጥ ጃክዊን ጉዝማን ጌና ኣይፈርደ ድኣ`ምበር፡ ፍርዱ ስጋብ ንሕልፈት ክኸውን ከምዝኽእል ይግመት።

ጉዝማን ሓሙሽተ ኣዋርሕ ድሕሪ ካብ ናይ ሜክሲኮ ቤት ምእሰርቲ ምህዳሙ ኢዩ ብ2016 ተታሒዙ።

ብድሕሪኡ፡ መንግስቲ ሜክሲኮ ብ2017 ንመንግስቲ ኣሜሪካ ኣሕሊፋ ሂባቶ።

ጉዝማን ከም ቀንዲ መራሒ ናይቲ ሓያል ኣሰጋጋሪ ድሮጋ ዝኾነ ጉጅለ ሲናሎዋ ብምዃኑ ኢዩ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ዘሎ።

ጉጅለ ሲናሎዋ እቲ ዝዓበየ ድሮጋ ናብ ኣሜሪካ ዘሰጋግር ጉጅለ ኢዩ።

ኣብ ቤት ፍርዲ እንታይ ኣጓኒፉ?

ብሰሉስ፡ እቶም ነባሮ ድሕሪ 11 ሰሙናት ነቲ ጉዳይ ድሕሪ ምጽናዕ ብሓደ ድምጺ ኢዮም ፍርዶም ሂቦም።

እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ፍርዲ ንምስማዕ ብዝተኣከበ ህዝቢ የዕለቕሊቑ ነይሩ። ኣብ ኣሜሪካ፡ ፍርዲ ካብ ህዝቢ ብዝተዋጽኡ ነባሮ ኢዩ ዝውሃብ።

ጉዝማን፡ እቲ ፍርዲ ኣብዝተዋህበሉ እዋን ዝኾነ ስምዒታዊ ምልክት ኣየርአየን ኢሉ ሲቢኤስ ናይ ዜና ማዕከን።

ካብቲ ቤት ፍርዲ ብኣኽበርቲ ሕጊ ተሰኒዩ ኣብ ዝወጸሉ፡ ጉዝማን ንጠበቓታቱ ሰላም ድሕር ሰላምታ ምልውዋጡ፡ ነታ ጓል 29 ዓመት ብዓልቲ ቤት ኤማ ኮርኔል ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ብዓባይዓብይትኡ ናይ ሓጎስ ምልክት ኣርእይዋ።

ጠበቓታት ጉዝማን ይግባይ ክብሉ ምዃኖም ገሊጾም።

ኤል ቻፖ መን`ዩ?

``ኤል ቻፖ (እቲ ሓጺር)`` ቀንዲ መራሒ ናይቲ ኣብ ሰሜናዊ ሚክሲኮ ዝነጥፍ ጉጅለ ድሮጋ ሲናሎዋ ኢዩ።

ምስ ግዜ፡ እዚ ጉጅለ እቲ ዝዓበየ ኣሰጋጋሪ ድሮጋ ናብ ኣሜሪካ ኮይኑ። ፎርቢስ ኣብ 2009 ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ጉዝማን ሓደ ቢልዮን ዶላር ብምውናን መበል 701 ተርታ ብምሓዝ ምስ ኣብ ዓለም ምስ ዘለው ሃብታማ ተሰሪዑ።

ጉዝማን ድሮጋ ናብ ኣሜሪካ ብምስግጋር ጥራይ ዘይኮነ ቅትለት ዝፍጽሙ ሰባት ብምዕሳብ ``ኣማኢት`` ቅተለትን ምግፋዕን ምጭዋይን ምቕጥቃጥን`ውን ይውንጀል ኢዩ።

ኣብ ቤት ፍርዲ እንታይ ተባሂሉ?

ኣብቲ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ታሪኽ ሂወት ጉዝማን ዝተውህበ ምስክርነት ኣዝዩ ዘሰንብድ ኢዩ ነይሩ።

እዚ ሰብ ንደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ ብድሮጋ ድሕሪ ምድንዛዝ ይዕምጸን ከምዝነበረ ሓደ ካብቲ ዝቐረብ ክስታት የምልክት።

ጉዝማን ``ነታ ዝነእሰት ጓል `ቪታምን` ኢሉ`ዩ ዝጽውዓ ነይሩ። ብናቱ እምነት ምስ ንኣሽቱ ኣዋልድ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዳግም ``ሂወት`` ከምዝዘርኣሉ ስለዝኣምን ኢዩ``ኢሉ ሓደ ናይ ቀደም መሳርሕቱ ዝነበረ ኮሎምቢያው ኣሰጋጋሪ ድሮጋ ኣሌክስ ቺፍዮንቴስ።

ኣብቲ ቤት ፍርዲ፡ ፊፍዮንቴስ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት፡ ጉዝማን ንፕሬዚደንት-ነበር ሜክሲኮ ኤንሪክዌ ፔና ኔቶ ኣብ 2012 ናብ ስልጣን ምስመጸ 100 ሚልዮን ዶላር ብላዕ ሂብዎ።

ኤንሬኮ ግና ንጉዝማን ካብቲ መዝገብ ናይ ተደለይቲ ንኸውጽኦ 250 ሚልዮን ዶላር ሓቲትዎ ነይሩ ኢሉ ቺፍዮንቴስ። ኤንሬኮ ግና ብዛዕብ`ዚ ህቦ ዝኾነ መግለጺ የለን።

ካብ ቤት ማእሰርቲ ሚክሲኮ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃደመ ዝተዋህበ ምስክርነት፡ ወዱ ኣብ ጥቓ`ቲ ቤት ማእሰርቲ ገዛ ድሕሪ ምግዛእ፡ ጂፒኤስ ስዓት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣስሊኹ ድሕሪ ምእታው፡ ነቶም ናብቲ ጉዝማን ዘለዎ ቦታ ጉድጓድ ድሕሪ ምእታው፡ በቲ ጉሕጓሕ ሞቶር ብሽግሌታ ገይሩ ከም ዝሃደመ ተነጊሩ።

ጉዝማን እቲ ዝዓበየ ሚክሲካዊ ኣሰጋጋሪ ድሮጋ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝቐርብ ዘሎ።

ጉዝማን ክልተ ግዜ ካብ ናይ ሜክሲኮ ቤት ማእሰርቲ ብምህዳምን ኣብዝተፈላለየ እዋንታ ንምእሳሩ ካብ ዝተገብረ ፈተነታት`ውን ብምህዳሙ ዝፍለጥ ዕሉል ኣሰጋጋሪ ድሮጋ ኢዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ