መዓልቲ ፍቑራት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝቐርብ ፍሉይ ውህብቶ

ኣብ መዓልቲ ፍቑራት ንደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ ፍሉይ ውህብቶ Image copyright Martha Tadesse

'የለው ሙቭመንት' ቅድሚ ሸሞንተ ዓመት፡ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝጀመረ ምንቅስቓስ ኮይኑ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕጋዝ ይነጥፍ።

ሕቶ ማዕርነት ጾታ ዘንቀላ ተምሃሮ 'የለው ሙቭመንት' (ቢጫዊ ምንቅስቓስ) ዝተብሃለ ጉጅለ መስሪተን። እተን ተምሃሮ፡ ጾታ መሰረት ገይሩ ዝበጽሕ ወጽዓ ንምቅላስ ብዝተፈላለየ መገዲ ክንቀሳቐሳ ጸኒሐንን ኣለዋን።

ኣብ መዓልቲ ፍቑራት መሸጣ ዕምበባ ብምክያድ እቶት ምእካብ፡ ሓደ ካብ ተግባራት ምንቅስቓስ 'የለው ሙቭመንት' እዩ።

ሩት ይትባረክ፡ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሒዛ ክትኸይድ ከላ ተምሃሪት'ያ ነይራ።

ሩትን መሓዙታን፡ ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ዓመታት፡ ዕምበባ ብምሻጥን ንሰባት ውህብቶ ዕምበባን ቸኮሌትን ብምብጻሕ ገንዘብ ይእክባ ኣለዋ።

Image copyright Martha Tadesse

እቲ ዝርከብ እቶት፡ ንጽጉማት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ተበርኪቱ፡ መሐለዊ ጽርየት ወርሓዊ ጽግያ [ሞዴስ]ን ካልኦት ኣገደስቲ ነገራትን ንምዕዳግ ይውዕል።

ንጉድኣት ኣካል ተምሃሮ'ውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክገብራ'የን።

ውህብቶ ፍቕሪ ንደቂ ኣንስተዮ ተምሃሮ

ሎሚ፡ መዓልቲ ፍቑራት ዝኽበረሉ መዓልቲ'ዩሞ፡ ዕምበባ ብበዝሒ ናብ ዕዳጋ ይቐርብ።

ሩት፡ ኣብዚ ዓመት፡ ኣርባዕተ ፋብሪካታት ዕምበባ ኣስታት 15 ሽሕ ዕምበባ፡ ንምንቅስቓስ የለው ሙቭመንት ከም ዝለገሱ ትዛረብ።

"ፍቕሪ ለጋስ ምዃን እንተኾይኑን ሰባት ኣብዚ ዕለት ዕምበባ እንተዓዲጎምን፡ ስለምንታይ ንጽቡቕ ነገር ዘይውዕል? ክንብል ዝጀመርናዮ ምንቅስቓስ'ዩ" ትብል።

ሓደ ሰብ፡ ናብ ኣባላት የለው ሙቭመንት፡ "ንእገለ ዕምበባ ሃባለይ" ኢሉ ክልእክ ይኽእል።

ሓንቲ ተምሃሪት ንሓደ ዓመት ክትሕገዝ ዝገብር ዓብዪ ጥሙር ዕምበባ፡ ብክልተ ሽሕ ብር፡ ሓንቲ ፍረ ዕምበባ ድማ ብ30 ብር ይሽየጥ ኣሎ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ በዚ መገዲ 216 ሽሕ ብር ተኣኪቡ፡ 186 ተምሃሮ ከም ዝተሓገዛ ሩት ትዛረብ።

"ኣናኣሽቱን ቀጻልነት ዘለዎምን ድምጺ ነስምዕ ኢና" እትብል ሩት፡ ዘላቒ ለውጢ ዝመጽእ ግን ድምር ናቶም በብእዋኑ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ከም ዝኾነ ትገልፅ።

Image copyright Martha Tadesse

ጽጉማት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መሐለዊ ንጽህና ወርሓዊ ጽግያ ክረኽባ ካብ ምግባር ብዝዘለለ፡ ብዛዕባ ወርሃዊ ጽግያት ዘሎ ግጉይ ኣረኣእያ ናይ ምፍታሕ ዕላማ'ውን ከም ዘለወን ትሕብር።

"ወርሃዊ ጽግያት ከም ርስሓት ክርአ የብሉን። ሓንቲ ተምሃሪት ብምኽንያት ወርሓዊ ጽጊያት ኣብ ወርሒ ንሰለስተ መዓልቲ ካብ ቤት ትምህርቲ እንተተሪፋ፡ ኣብ ሓደ ዓመት 18 መዓልቲ ትተርፍ ኣላ ማለት'ዩ። እዚ ድማ ማዕረ መሰታታታ ከይትስጉም'ዩ ዝገብራ" ትብል።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ፍቕሪ ካብ ክብሪ ዘብለጸት ልእልቲ!

ተወሳኺ ዛንታ