ፖሊስ ኬንያ፡ ናሃሾን ሙታ ዝተበሃለ ነባር ኣባል ፖሊስ ብገበን ቅትለት እሱር ሞት ተፈሪዱዎ

ናሃሾን ሙታን
መግለጺ ስእሊ,

ናሃሾን ሙታ፡ እቲ ዝቐረበሉ ክሲ ገበን ቕትለት ክነጽግ ጸኒሑ'ዩ

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ፡ ብቕትለት ሓደ እሱር ዝተጠርጠረ ነባር ኣባል ፖሊስ ኬኒያ ብሞት ክቕፃዕ ፈሪዱ።

ኣብ ካልእ መዝገብ'ውን፡ ሓሙሽተ ነባራት ሓላፍቲ ስራሕ ፖሊስ፡ ብሞት ኣብ ርእሳ ብፖሊስ ዝተወቕዐት ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ህጻን፡ ተሓተትቲ ኮይኖም።

ፖሊስ ኬኒያ ቅድም ክብል'ውን፡ ክስታት ገበን ቕትለት ክቐርበሉ ጸኒሑ'ዩ።

ናሃሾን ሙትዋ ድማ ኣብ 2013 እሱር ንዝነበረ ማርቲን ኮሜ ብሓጺን እናወቐዐ ምኽንያት ሞቱ ስለዝኾነ፡ ሞት ተፈሪዱዎ'ሎ።

ኮሜ ኣብ ገዛ ብዝተፈጠረ ባእሲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝመጽአሉ እዋን፡ ሙትዋ ኣብ ናይሮቢ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ሓላፊ ነይሩ።

ፖሊስ ሙትዋ ነቲ ክሲ ክነጽጎ'ኳ እንተፈተነ፡ ወርሒ ታሕሳስ ተታሒዙ ትማሊ ሞት ተፈሪዱዎ ኣሎ።

ዝተውሃበ ግብረ መልሲ

ፍርዲ ሞት ፖሊስ ናሃሾን ሙትዋ ፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ብበዝሒ ተዘርጊሑ። ብዙሓት ኬኒያውያን ነቲ ፍርዲ ኣይተጸበዩዎን ነይሮም።

ኣብ ሕሉፍ ጊዜያት ፖሊስ እዛ ሃገር፡ ዋላ'ውን ክሲ ብጭካነ ዝተመልኦ መውቃዕቲ፣ ምፍርራሕ፣ ብካሜራ ዝተትሓዙ ብቀትሪ ዝፍጸሙ ቅትለታት እንተቐረቡ ናጻ ክወጽእ ጸኒሑ'ዩ።

ንዝወሃቡ ዝነበሩ ዝተዛብዑ ፍርዲታት ድኹም ኣቀራርባ ኽሲ ግዳያት ክንቀፍ'ኳ እንተጸንሐ፡ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት፣ ብህዝባዊ ጸቕጥን ካልኦት ኣካላት ብዝገበሩዎ ጻዕርን ግን ለውጢ ክመጽእ ክኢሉ'ዩ።

ብዙሓት ሓለፍቲ ስራሕ ፖሊስ ይኽሰሱ ኣለው፤ ጠበቓታታት ድማ ክልተ ዓበይቲ ክስታት ክዕወቱ ጀሚሮም።

ማርቲን ኮሜ ንምንታይ ተኣሲሩ?

ተጠርጣሪ ማርቲን ኮሜ ኣብ 2013 ኣብ ገዛ ብዘጋጠመ ባእሲ፡ ጎረባብቲ ናብ ፖሊስ ኣመልኪቶም።

ኮሜ ናብ ፖሊስ እንትመጽእ ድማ፡ ዋና መርማሪ ሙትዋ ሓላፊ ጣቢያ ፖሊስ ሩዋራካ'ዩ ነይሩ። ኮሜ ድማ ኣብቲ ጣቢያ ፖሊስ ብዝተፈፀሞ ተደጋጋሞ ማግረፍቲ ህይወቱ ሓሊፋ።

ኣብዚ ግዘ ግን፡ ፖሊስ ሙትዋ ናይ ሓሶት ጸብጻብ ብምቕራብ፣ እቲ ባእሲ ኣብ ዝተሰምዐሉ እዋን ዝነበሩ ተጠርጠርቲ ናጻ ብምውጻእን ምስ ሞት ኮሜ ብዝተትሓሓዘ ኬልቪን ኦዲያምቦ ዝተብሃለ ሰብ ብምውንጃልን፡ እቲ ቕትለት ብርክት ዝበሉ ግዜያት ክሸፋፍን ጸኒሑ።

እንተኾነ ግን፡ ኣብ ልዕሊ ኦዲያምቦ ክቐርብ ዝጸንሐ ክሲ ተነጺጉ፡ መሰኻኽር ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ሙታ ቐሪቦም።

እታ ህጻንከ እንታይ'ዩ ገጢሙዋ?

ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ዝወዓለ መጋብኣያ፡ ሓሙሽተ ኮማንደራት ፖሊስ ኬኒያ ብሞት ህጻን ሳማንታ ፔንዶ ተሓተትቲ ኮይኖም።

መግለጺ ስእሊ,

ሳማንታ ቅድሚ ምሟታ ኣብ ሆስፒታል'ያ ነይራ

ኣብ 2017 ኡሁሩ ኬኒያታ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ እታ ሃገር ከም ዝተዓወተ ምስ ተኣወጀ፡ ኣብ ኪሱሙ ኣብ ሞንጎ ፖሊስን ዓመጽትን ብዘጋጠመ ጎንጺ'ያ ሳማንታ ኣብ ርእሳ ተሃሪማ።

ኣብ ሆስፒታል ንሰለስተ መዓልቲ ጸኒሃ ግን ሞይታ።

ሓሙሽተ ኮማንደራት ፖሊስ ተሓተትቲ ዝገበረ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬኒያ፡ ምስ ሞት እዛ ህፃን ብዝተትሓሓዘ ልዕሊ 31 ፖሊስ'ውን ምጽራይ ክካየዶም ኣዚዙ።