ዝተጠረዘ ኒጀራዊ መንእሰይ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ሰንፈላል ኮይኑ ይርከብ

ኢሳ ሙሓመድ

ሓደ ወዲ ኒጀር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ካብ እስራኤል ድሕሪ ምጥራዙ ሃገሩ ክትቅበሎ ፍቓደኛ ብዘይምዃና ኣብ መዕርፎ ነፈረቲ ኣዲስ ኣበባ ሰንፈላል ኮይኑ ይርከብ።

`ኣብ`ዚ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ትሕቲ ሕማቕ ኩነታት እነብር ኣለኹ። ኣብ`ዚ ዋላ ሓደ ትረኽቦ ነገር የለን` ኢሊ ወዲ 24 ዓመት ኤይሳ መሓመድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ።

መከራ ናይ መሓመድ ዓሚ ሚያዚያ ኣብ እስራኤል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ትነብር ኣለኻ ተባሂሉ ምስ ተኣሰረ`ዩ ጀሚሩ። ንሱ ዝሓሸ መነባብሮ ሂወት ንምንዳይ ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ካብ`ታ ኣብ ምዕራባዊ ኒጀር እትርከብ ትውልዲ ዓዱ ቲላበሪ ድሕሪ ምስዳዱ`ዩ ካብ 2011 ጀሚሩ`ዩ ኣብ እስራኤል ክነብር ጀሚሩ።

ንኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ገንዘብ ከፊሉ ንሊቢያን ግብጺን ቆሪጹ`ዩ ድማ ብእግሩ ተጓዒዙ ናብ እስራኤል ኣትዩ። መሓመድ ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ ምስ ኣተወ ብትሑት ክፍሊት ኣብ ሆቴላትን ኣብ ሓደ ፋብሪካ ካራሜላን እናሰርሐ`ዩ ክሳብ`ቲ ዝተእስረሉ ወርሒ ሚያዚያ 2018 ብዘይ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ይነብር ነይሩ።

ድሕሪ ናይ ሓያሎ ኣዋርሕ ማእሰርቲ ድማ፡ ኣብ ወርሒ ሕዳር መንግስቲ እስራኤል ጊዚያዊ ናይ መጓዓዝያ ፍቓድ ሂቡ ኣብ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣስቂሉ ብኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ ናብ ሃገሩ ኒጀር ጠሪዝዎ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኒጀር ኒያሚ ምስ በጽሐ ግን ሰብ መዚ ኒጀር መቀሳቐሲ ወቀረቐትካ ስኑዕ`ዩ ብምባል ምእታው ከልኪሎሞ።

`ናብ ኒጀር ክኣቱ ኣይደለዩንን። ነጺጎምኒ` ኢሉ ንሱ።

ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ማእሰርቲ ኣብ ኒጀር ድማ፡ ናብ እስራኤል ተሰጒጉ። እንተኾነ ግን እስራኤል`ውን ክትቅበሎ ፍቓደኛ ስለዘይነበረት፡ ንሰሙናት ኣሰሪቶ።

`ኢደይን እግረይን ቀፊዶም ናብ ኒጀር ንምምላስ ኣብ ነፋሪት ሰቒሎምኒ። ኒጀር ግን ሕጂ`ውን እንተኾነ ምቕባል ኣብያትኒ` ኢሉ ኣቲ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ።

ኒጀር ዳግማይ ምቕባል ምስ ኣበየቶ ድማ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ናይ ኣዲስ ኣበባ እንከሎ ድማ እቲ ብእስራኤል ዝተዋህቦ መንቀሳቐሲ ፍቓድ ጊዜኡ ሓሊፉ።

ምጥዋት መግቢ

ካብ ወርሒ ሕዳር ኣትሒዙ ድማ ኣብ`ቲ መዕርፎ ነፈረቲ ሰንፈላል ኮይኑ ይርከብ።

ቢቢሲ ንሰብ መዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኒጀር ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤምባሲ`ታ ሃገር ረኺቡ ንምዝርራብ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይተዓወተን።

መሓመድ ኣብ`ቲ ኮሪደራት ናይ`ቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝርከብ መዛነዩ ቦታታት እናውዘንዘነ ናይ ምጥዋት መግቢ እናተቐለበ ይነብር።

`ሓደ ሓደ እዋን፡ ሰራሕተኛታት ናይ`ቲ መንገዲ ኣየር መግቢ ይህቡኒ። መዓልታዊ ዝደጋገም ሓደ ዓይነት ህይወት`ዩ ዘለኒ፣ እንተኾነ ግን ኤመስግኖም` ኢሉ።

ፈለማ ክረኽቦ እንከለኹ ኣብ`ቲ ናይ`ቲ መንገዲ ኣየር መዛነዪ ቦታ ቁርሲ ክበልዕ ጸኒሑኒ። ኣብ`ቲ ቦታ ካብ ዝመጸሉ ኣትሒዞም፡ ሰራሕተኛታት ናይ`ቲ መንገዲ ኣየር መግቢ ክህብዎ ጸኒሖም ኣለዉ።

ናብ`ታ ኣብ ሓንቲ ኩርናዕ ዝተዋህቦ ንእሽቶ መጸለዪ ቦታ ወሲዱ ድማ ሳናጥኡን ሓንቲ ዝተዘርግሐት መጸለዪ ሻርባን ኣርእዩኒ።

`መብዛሕትኡ እዋን ኣብ`ዚኣ`የ ዝድቅስ። ከም`ዚ ትርእያ ዘለኻ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ መሊኣ`ያ። ንገለ ካብቲ ኮፍ መበሊታት ኣውጺአ`የ ዝጽልይን ዝድቅስን` ድማ ኢሉ። ንሓያሎ ኣዋርሕ ነብሱ ከምዘይተሓጽበ ድማ ሓቢሩኒ።

`ኣብ`ዚ ክነብር ኣይክእልን`የ። ካብ`ዚ ክወጽእ ስለዝደሊ፡ ንዝኾነ ክሕግዘኒ ንዝኽእል ሰብ ድማ መልእኽተይ ኤመሓላልፍ ኣለኹ` ኢሉ።

`ገዛይ ናፊቐ። ኩሉ ሰብ ገዝኡ ይፈቱ`ዩ። ገዛኻ፡ ገዛኻ`ዩ። እዚ ዘለኽዎ ኩነታት ግን ኣዝዩ ከቢድ`ዩ። ተረዲእካኒ? ኣዝዩ ከቢድ`ዩ` ኢሉ መሓመድ።

መንግስቲ እስራኤል ንቢቢሲ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ፡ መሓመድ ኣብ ኣስራኤል ብዘይሕጋዊ መንገዲ ይነብር ብምንባሩ`ዩ ተጠሪዙ ኢሉ።

`ዜጋ ናይ ኒጀር`ዩ። ካብ`ዚ ተጠሪዙ ምስ ከደ ምስ ሰብ መዚ ኒጀር ምትሕብባር ኣብዩ። እስራኤል ምስ`ዚ ጉዳይ`ዚ እንታይ ዘራኽብ ኣለዋ? ንሱ እስራኤላዊ ኣይኮነን` ኢሉ መንግስቲ ኣስራኤል ኣብ መግለጺኡ።

እቲ መንግስቲ እስራኤል ዝሃበቶ ጊዜያዊ መንቀሳቐሲ ፍቓድ ትምኑይ`ዩ ነይሩ ንዝብል ጠቐነ ድማ ነጺጋቶ።

`እቲ ሊሰ ፓሰ ንወጻእተኛታት ዝወሃብ ናይ መሰጋገሪ ፍቓድ`ዩ፡ ንኸምኡ ዓይነት ዕላማ ዘገልግል ሕጋዊ መስርሕ ድማ`ዩ ነይሩ` ኢላ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኢሳ መሓመድ ኣብ እስራኤል ሸውዓተ ዓመት ተቐሚጡ እዩ

`ዑቕባ ምሕታት እቲ እንኮ ኣማራጺኡ`ዩ`

መሓመድ ኣብ ኩሉ እዋን መከራኡ፡ ምስ ኩሎም ሰበ-ስልጣናት ኒጀርን እስራኤልን ኢትዮጵያን ተሓባቢረ`የ ይብል።

ኩነታት መሓመድ ንኢትዮጵያ`ውን ኣብ ጋሕማጥ ኩነታት ኣእትይዋ`ዩ። ኢትዮጵያ ወትሩ ንስደተኛታት ልዳታ ምስ ከፈተት`ያ።

ኣብ`ዚ እዋን`ዚ ድማ ኣስታት ሓደ ሚሊዮን ስደተኛታት ኣዕቊባ ትርከብ። ኣብ`ዚ ወርሒ`ዚ ድማ ንስደተኛታት ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕድላት ዝህብ ፖሊሲ ኣጽዲቓ።

ሓደ ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ግን መሓመድ ኣብ`ዛ ሃገር ዑቕባ እንተሓቲቱ ጥራይ ኢና ኣብ ጉዳዩ ኢድና ከነእቱ እንኽእል ኢሉ። መሓመድ ግን ኣብ`ታ ሀገር ዑቕባ ኣይሓትትን`የ በሃላይ`ዩ።

`ኩሉ ንዕኡ`ዩ ዝግደፍ። ብዛዕባ ክብረቱ ንግደስ ኢና። ኣብ`ዛ ሃገር ከም ስደተኛ ኣፍልጦ ክረክብ ሓሳቡ ክቕይር ዝኽእል እንተኾይኑ ንምፍላጥ ክንሓቶ ኢና። ንሳ`ያ እታ እንኮ ክንገብራ እንኽእል` ኢሉ እቲ በዓል ስልጣን።

መሓመድ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ኣይደልይን`ዩ። ናብ ሃገሩ ኒጀር ወይ ከኣ ናብ`ቲ ዝነበሮ ናብራ ናይ እስራኤል ክምለስ`ዩ ዝደሊ።

ሓደ ንፍልሰተኛታት ዝሕግዝ እስራኤላዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ጉዳይ መሓመድ ከም ጉዳይ ካብ እስራኤል ዝተጠረዙ ፍልሰተኛታት`ዩ ኢሉ።

`ካልኦት ካብ እስራኤል ዝተጠረዙ ፍልሰተኛታት ናብ መበቆል ሃገሮም ይኹን ካልእ መሰጋገሪ ሃገር ምእታው ተኸልኪሎ`ዮም፡ ምኽንያቱ እቲ ብእስራኤል ዝዋሃቦም መጓዓዚ ፍቓድ ትምኑይ`ዩ` ኢሉ እቲ ሆትላይን ፎር ረፍዩጂስ ኤንድ ማይግራንትስ ዝበሃል ትካል ኣብ ዘውጻኦ መግለጺ።

ሰብ መዚ እስራኤል መሓመድ ኣብ ማእሰርቲ እንከሎ ብጭካነ ተቐጥቂጠ ንዝበሎ ጠቐነ ክምርምሩ እቲ ትካል ሓቲቱ።

`ሕጂ ዝድለ፡ መሓመድ ኣብ ኢድ ሰብ መዚ እስራኤል እንከሎ ጨካን ማህረምቲ ወሪዱኒ ንዝበሎ ጠቐነ ንምምርማር፡ናብ እስራኤል ክምለስ ክፍቀደሎ ኣለዎ፡ ናብ ኒጀር ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ንምንዳይ ድማ መፍትሒታት ምንዳይ የድሊ` ኢሉ ኣፈኛ ናይ`ቲ ልካል ሺራ ኣቦ።

መፍትሒ ክሳብ ዝርከብ ግን፡ መሓመድ ከም መልኣከ ሞት፡ ኣብ መዕርፎ ነፈረቲ ቦሌ ዘወን ምባሉ ክቕጽል`ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት