ትግራይ፡ ነባራት ተጋደልቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣፍልጦ ተዋሂቡዎም

ንነባራት ተጋደልቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣፍልጦ ተዋሂቡ፡ 18 ለካቲት 2019

ሎሚ መዓልቲ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ምሃብ ኣፍልጦ ነባራት ተጋደልቲ፡ ብርክት ዝበሉ ነባራት ተቓለስቲ ተረኺቦም።

ኣብ 2001 ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ፡ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ክልተ ካብ ዝግማዕ: ዝተፈላለዩ ተጋደልቲ ህወሓት ድማ ድሕሪ 18 ዓመት ንፈለማ እዋን ኣብቲ መድረኽ ተራኺቦም።

ነቶም ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስባኦም ተፈላልዮም ዝፀንሑ ነባራት ተጋደልቲ ኮነ ኣብ መሪሕነት ዘለው ኣመራርሓ ህወሓት ኣፍልጦ ዝሃበ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ክልል ትግራይ ኮይኑ፡ ኣብ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መሪሕነት ዝነበሩን ዘለዉን ተረኺቦም።

ብቐዳማይ ደረጃ የቐንየልና ዝተብሃለ ህዝቢ ትግራይ እንትኾን፡ ንሰማእታት ትግራይ'ውን ክብሪ ይሃበልና! የቐንየልና! ተባሂሉ ምምሕዳር ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ነቲ ሽልማት ተቐቢሎም።

መንግስቲ ትግራይን ስድራ ስውኣት ትግራይን የቐንየልና ዝተብሃሉ ኮይኖም፡ መራኸብቲ ሓፋሽ እቲ ክልል'ውን ምስጋና ረኺበን'የን።

ካብ ህወሓት ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ተፈንጪሎም ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ኣማራጺ ክህሉ ፖለቲካዊ ውድብ ኣጣይሶም ዝንቀሳቐሱ ዘለው ተጋደልቲ እውን ኣፍልጦ ተዋሂብዎም ኣሎ።

መስራቲ ውድብ ዓረና ትግራይ ተጋዳላይ ገብሩ ኣስራት፡ እዚ መድረኽ፡ መድረኽ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ'ዩ ብምባል፡ እዚ ኣፍልጦ ቀዲሙ ክግበር ዝኽእል ዝነበረ'ዩ ኢሉ።

ሓድነት ማለት ናይ ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብዛዕባ ዘራኽቡኻ ሓበራዊ ጉዳያት ብሓባር ምዝታይ ማለት'ዩ" ኢሉ ኣቶ ገብሩ፡ በዓል 11 ለካቲት ድማ እቲ ሓደ ሓበራዊ ክኸውን ዝኽእል ባይታ'ዩ ኢሉ።

"እዚ በዓል ንስውኣት እተኽብረሉ በዓል ኮይኑ እናሃለወ ኣብ ሕሉፍ፡ ብፖለቲካ ተቓንዩ ናይ ሓደ ውድብ ታሪኽን በዓልን ተገይሩ ተወሲዱ ጸኒሑ'ዩ፡ ሐዚ ግን ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ዓዲሙ ከኽብር ምኽኣሉ፡ ንሓዋሩ'ውን ሓደ ፓርቲ ዝብሕቶ በዓል ስለ ዘይኮነ ከምዚ ኢሉ ክቕጽል ኣለዎ'የ ዝብል። ነቲ ዝተውሃበና ኣፍልጦ ግን ቅድሚ 18 ዓመት ክግበር ዝነበሮ'ዩ"።

ብተመሳሳሊ ብኣፈላላይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ካብ ሰልፊ ህወሓት ዝወጽአት ተጋዳሊት ኣረጋሽ ኣዳነ'ውን፡ ኣብ ዝጠዓሞም ግዘ ንኣና ምስጋና ከቕርቡ ምድላዎም ይንእድን የመስግንን ኢላ።

"ናትና ካብቲ ውድብ ምውጻእ ዘየጉሃዮ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን። ጓሂ ጥራሕ ዘይኮነ ንዓና ዘለዎ ክብሪ ክገልጽ'ውን ይደሊ ነይሩ'ዩ። በቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ግን ግልጺ ብዝኾነ መገዲ ክገልጹ ዘይክኣሉ ብምንባሮም፡ እቲ ፖለቲካ ተለዊጡ ብዘዳለውዎ መድረኽ ግና ደስ ኢሉና'ዩ" ክትብል ንቢቢሲ ተዛሪባ።

ኣካል እቲ ሽልማትን ኣፍልጦን ዝነበረ ክሳብ 1993 ዓ.ም ኣብ ወተሃደራዊ መሪሕነት ዝወፈረ ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ብወገኑ፡ እዚ መድረኽ ኣቐዲሙ ክግበር ዝነበሮ'ኳ እንተኾነ ከም ውልቀ ሰብ ቕርታ ዘይብለይ ሰብ'የ ኢሉ።

"ኣብ ፖለቲካዊ ስራሕ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ክህሉ ግድን'ዩ። እዚ ኣፈላላይና ግን ልክዕ ብዘይኾነ መገዲ ኢና ከይድናዮ ነይርና። በዚ ናይ ሎሚ ግን እዚ ምዕራፍ ይዕጾ ኣሎ። ድሕሪ ሕዚ ንህዝቢ ትግራይ ዝረብሕ ነገር ክንሰርሕ ኢና ንብል ዘለና ገይረ'የ ዝወስዶ" ኢሉ።