16 ግዝኣታት ኣሜሪካ ንትራምፕ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሲሰን

ትራምፕ

ምንጪ ስእሊ, AFP

ምምሕዳር ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዶብ ሜክሲኮ ንመስርሒ መንደቕ ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ ኢሉ ናይ ህጹጽ ኩነት ኣዋጅ ብምእዋጁ 16 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሲሰንኦ።

እቲ ክሲ ኣብ ሰሜናዊ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ`ዩ ቀሪቡ።

እቲ ክሲ፡ ፕረሲደንት ትራምፕ ነቲ ገንዘብ ንምርካብ ክብል ንባይቶ ጎስዩ ናይ ህጹጽ ኩነት ኣዋጅ ምስ ኣወጀ ድሕሪ ሒደት መዓልታት`ዩ ስዒቡ መጺኡ። እቲ ምንዳቕ መንደቕ፡ ፕረሲደንት ኣብ ምርጫ 2016 ካብ ዝተማባጽዖም መብጽዓታት ሓደ`ዩ ነይሩ።

ኣባላት ባይቶ ዲሞክራትስ ነቲ ናይ ትራምፕ ኣዋጅ ህጹጽ ኩነት `ኣሎ ዝበሃል መኣረሚ ተጠቒሞም` ክብድህዎ ምዃኖም ፈኪሮም ኣለዉ።

ትራምፕ `ንዝፈጸሞ ጥሕሰት ፕረሲደንታዊ ስልጣን ንምዕጋት` ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርብዎ ምዃኖም ኣኽባር ሕጊ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ሃቪየ በሸራ ኣፍሊጡ።

`ፕረሲደንት ትራምፕ ንህዝቢ ግዛኣታትና ብባይቶ ብሕጊ ዝተሰልዐ ገንዘብ ብኢደ ወነኑ ከይዘምት ንምዕጋት ኢና ንኸሶ ዘለና` ኢሉ ንሱ።

ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት፡ እቲ ብሰኑይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ክሲ፡ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኲናት እናተኻየደ እንከሎ ፕረሲደንት ትራምፕ ንህጹጽ ኩነቱ ኣዋጁ ከይጥቀም ንምዕጋት ዝዓለመ`ዩ።

ባይቶ ንመስርሒ`ቲ መንደቕ ዝኸውን ገንዘብ ምስ ከልኦ`ዩ ትራምፕ ነቲ ናይ ህጹጽ ኩነት ኣዋጅ ኣዊጁ።

እታ ቀዳመይቲ ሕጋዊት ብድሆ ድማ ብዓርቢ መጺኣ። ሓደ ፓብሊክ ሲቲዘን ዝተሃብለ ነጻ ኣተሓሳስባ ዘለዎ [ሊበራል] ተጣባቒ ጉጅለ ንዕቑር ተፈጥሮኣዊ ጸጋን እቲ መንደቕ ኣብ ግራውቶም ክህነጽ ከምዝኽእል ዝተነግሮም ወነንቲ መሬት ግዝኣት ቴክሳስን ወኪሉ ነቲ ክሲ ኣቕሪብዎ።

ኣማሓዳሪ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ጋቪን ኒውሶም ድማ ንውሳነ ናይ`ቲ ፕረሲደንት `ፖለቲካዊ ትያትር`ዩ` ብምባል ክነጽጎ እንከሎ፡ ኣኽባር ሕጊ ኒው ዮርክ ለቲትያ ጀምስ ድማ `ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ሕጋዊ መስርሕ ብምጥቃም ክብድሆ` ምዃኑ ቃል ኣትዩ።

ትራምፕ ብኸመይ`ዩ ነቲ ኣዋጅ ኣዊጅዎ?

ብዓርቢ ኣብ ዋይት ሃውስ [ቤተ-መንግስቲ ኣሜሪካ] ነቲ ኣዋጅ ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን፡ ፕረሲደንት እቲ ኣዋጅ ህጹጽ ኩነት ነቲ መንደቕ ንምንዳቕ ዘኽእሎ ኣስታት ሸሞንተ ቢሊዮን ዶላር ንምርካብ ከምዘኽእሎ ተዛሪቡ።

እዚ መጠን ገንዘብ`ዚ ግን ካብ`ቲ ኣስታት 3,200 ኪሎ ሜተር ዝንውሓቱ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ንምሽፋን ዘድሊ 23 ቢሊዮን ዶላር ኣዝዩ ውሑድ`ዩ።

ትራምፕ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ክኽሰስ ምዃኑ ብምእማን፡ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ድማ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክበጽሕ ምዃኑ ግምቱ ሂቡ`ሎ።

`እቲ ኣብ ደቡባዊ ዶብና ዘሎ ናይ ድሕነት ቅልውላው ክንገጥሞ ኢና` ኢሉ ንሱ።

`መናድቕ ከምዝሰርሑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ`ዩ` ድማ ኢሉ።

እቲ ፕረሲደንት ነቲ ኣዋጅ ምእዋጅ ኣድላዪ ኣይነበረን፡ እንተኾነ ግን ነቲ ዝድለ ገንዘብ ብህጹጽ ንምርካብ ብምትስፋው`የ ኣዊጀዮ ኢሉ፡ ተንተንቲ ግን እዚ ዓይነት ኣዘራርብኡ ኣብ`ቲ ኣብ ቤት ፍሪዲ ዝግበር ሕጋዊ ክትዓት ክሃስዮ`ዩ ይብሉ።

ሃገራዊ ህጹጽ ኩነት እንታይ ማለት`ዩ?

እቲ ሃገራዊ ናይ ህጹጽ ኩነት ሕጊ ኣብ እዋን ሃገራዊ ቅልውላው ንምግልጋል ዝዓለመ`ዩ። ትራምፕ ድማ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ዶብ ኣሜሪካ ቅልውላው ፍልሰተኛታት ኣሎ ይብል። እዚ ኣበሃህላ ግን ብክኢላታት ጉዳይ ፍልሰተኛታት ብትሪ ይንጸግ።

ኣብ ኣሜሪካ፡ እቲ ዓመታዊ ዝዓበየ ቁጽሪ ዘይሕጋውያን ፍልሰተኛታት፡ እቲ ቁጽሪ ናይ`ቶም ቪዛኦም ድሕሪ ምውዳቑ ኣብ`ታ ሃገር ዝጸንሑ ሰባት`ዩ።

ምእዋጅ ህጹጽ ኩነት፡ ነቲ ፕረሲደንት ንንቡር ፖለቲካዊ መስርሕ ጎስዩ ፍሉይ ስልጣን ክህልዎ የኽእሎ፡ በዚ መንገዲ`ዚ ድማ ንወተሃደራዊ ይኹን ካልእ ናይ ሓገዝ ባጀታት ንመንደቒ`ቲ መንደቕ ከውዕሎ የኽእሎ።

ቀዳሞት ፕረሲደንትታት ንኣዋጃት ህጹጽ ኩነት ብዓብዩ ኣብ ቅልውላዋት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ እዮም ተጠቒሞምሉ። እዚ ማለት ድማ ምስ ሽበራ ርክብ ንዘለወን ትካላት ቅሙጥ ገንዘብን ንኸይጥቀማ ምዕጋትን፡ መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ዝጥሕሳ ሃገራት ወፍሪ ከይግበር ምኽልካል ዝኣመሰሉ ስጉምትታት የጠቓልል።