ከንፈር እንትስዕም ብዘርኢ ስእሊ ውሩይ ዝኾነ ባሕረኛ ዓሪፉ

ውሩይ ስእሊ

ምንጪ ስእሊ, AFP

ብምኽንያት ምውዳእ ካልኣይ ኩናት ዓለም፡ ኣብ ኒውዮርክ፡ ታይምስ ኣደባባይ ይኽበር ኣብ ዝነበረ በዓል፡ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከንፈራ እንትስዕማ ብዘርኢ ፎቶ ዝፍለጥ ባሕረኛ፡ ኣብ 95 ዓመቱ ዓሪፉ።

ስሙ ጆርጅ መንዶሳ እዩ ዝበሃል።

ጃፓን ኣብ ዝተስዓረትሉ እዋን፡ ንጓል 21 ዓመት ግሬታ ዚመር ፍሪድማን ድንን ኢሉ እንትስዕማ ዘርኢ ምስሊ፡ ካብቶም ናይቲ እዋን ህቡባት ስእልታት ሓደ እዩ።

እዚ ስእሊ፡ ካብቶም ሐሓፈሻዊ ምስሊ እቲ በዓል ከርእዩ ተባሂሎም፡ ብ ኣልፈርድ ኤሰንሰታድ ን ላይፍ መጽሄት ዝተስኣሉ ኣርባዕተ ስእልታት ሓደ እዩ።

ግሬታ ፍሪድማን በኣቆፃፅራ ፈረንጂ 2016፡ ኣብ 92 ዓመታ እያ ሞይታ።

ጆርጅ መንዶሳ ብሕማም ክሳቐ ድሕሪ ምፅንሑ፡ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መሐብሐቢ ኣረጋውያን ሃንደበት ወዲቑ ህይወቱ ከምዝሓለፈ ጓሉ ሻሮን ሞለር ገሊፃ።

ኣልፈርድ ኤሰንሰታድ፡ መንነት እቶም ክሰዓዓሙ ዝሰኣሎም ሰባት፡ ንብዙሕ እዋን ኣይፈለጠን ነይሩ።

እቲ ሰኣሊ ኣብ 14 ነሓሰ 1945፡ እቲ ስእሊ ብዛዕባ ዝተስኣለሉ ኩነት ክገልጽ እንከሎ፡

''ካሜራ ሒዘ፤ ገፀይ ንድሕሪት ጠውየ ቀቅድሚኡ እናጎየኹ ነይረ። ደስ ዝብለኒ ፎቶ ኣይሰኣልኩን ነይረ'' ይብል እቲ ሰኣላይ።

''ዳሕራይ ግን ሃንደበት፡ ብቕፅበት፡ ዝኾነ ፃዕዳ ነገር ክሰሓብ ከሎ ሪአ። ሽዑ ግልጽ ኢለ እንትጥምት፡ እቲ ባሕረኛ ነታ ነርሲ እንትስዕማ ቀጭ ኣቢለዮ። ፀሊም ቀምሽ ተኸዲና እንተትኽውን እቲ ፎቶ ኣይመልዐልኩዎን'' ይብል።

ተሓጋጋዚት ሓኪም ስኒ ኮይና ትሰርሕ ዝነበረት ፍሪድማን ክሳብ 1960ታት ብዛዕባ እቲ ፎቶ እትፈልጦ ነገር ኣይነበራን።

''ናይ ብሓቂ ምስዕዓም ኣይነበረን'' ክትብል ትዝክር። ''በዓል ናይ ምኽባር እዩ ነይሩ፤ ፍቕራዊ ኩነት ኣይነበረን''ትብል።

መንዶሳ ኣብ ፓስፊክ ከገልግል ጸኒሑ፤ ንዕረፍቲ ናብ ዓዱ ኣብ ዝመፀሉ እዋን እዩ እቲ ፎቶ ተሳኢሉ።

እቲ ስእሊ ዋላ'ኳ ብዙሓት ከም መግለፂ ታሕጓስ ዝረኣዩዎ እንተኾነ፡ ኣብ ቀረባ እዋናት ገለገለ ሰባት ድማ ከም ፆታዊ መግሃስቲ ይወስድዎ ኣለዉ። ምኽንያቱ ድማ ብዘይወለንታኣ እዩ ስሒቡ ስዒምዋ ይብሉ።