እንግሊዛዊት ኣባል እስላማዊ ጉጅለ ዜግነታ ክትስእን`ያ

ሻሚማ ቤጉም
መግለጺ ስእሊ,

ሻሚማ ቤጉም

ኣብ 2015 ኣብ ሶርያ ምስ ዝርከብ እስላማዊ ጉጅለ ዝተጸንበረት ጓል 19 ዓመት እንግሊዛዊት፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሶርያ ኣብ ዝርከብ መደበር ስደተኛታት ኢዳ ድሕሪ ምሃባን ናብ ሃገራ ክትምለስ ከምትደሊ ድሕሪ ምግላጻ፡ ምኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ፡ ዜግነታ ክትስእኖ ምዃና ብምውሳኑ ዓቢ ፖለቲካዊ ክትዓት ኣላዒሉ።

ሻሚማ ናብ ሶርያ ብምኻዳ ከምዘይትጠዓስ ትግለጽ ድኣ`ምበር በቲ እቲ እስላማዊ ጉጅለ ዝገበሮ ግና ከምዘይትሰማማዕ ገሊጻ።

ንሳ ጓል 15 ዓመት እንኮላ ኣብ 2015 ምስቲ ኣብ ሶርያ ዝነበረ እስላማዊ ጉጅለ ከምዝተጸንበረት ይግለጽ።

ናይታ ጓል 19 ዓመት ናይ እንግሊዝ ዜግነት ክቕንጠጥ ተኽእሎታት ከምዘሎን፡ ናይ ካልእ ሃገር ዜግነት ክትወስድ ድማ ብቕዕቲ ኢያ ኢሎም ምንጭታት ካብ ሎንዶን።

ናይ ስድራቤታ ጠበቓ፡ ታስኒም ኣኩንጂ፡ በቲ ውሳነ ሕጉስ ከምዘይኮነን፡ ንምብድሁ ድማ ``ኩሉ ሕጋዊ መንገድታት`` ክጥቀሙ ከምዝኾኑ ገሊጹ።

እታ ኣብ 2015 ካብ ምብራቕ ሎንዶን ናብ ሶርያ ዝኸደት ሻሚማ ቤጉን ናብ ሃገራ ክትምለስ ከምትደሊ ገሊጻ።

ሻሚማ፡ ካብታ እስላማዊ ጉጅለ [ኣይ ኤስ] ዝቆጻጸርዋ ዝነበሩ ናይ መወዳእታ ከተማ ባግሁዝ ድሕሪ ምውጻእ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሶርያ ኣብ ዝርከብ መደበር ስደተኛታት ተራእያ። ብጽሕቲ ወርሒ ስለዝነበረት ድማ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሰሙን ወዲ ተጋላጊላ።

ምንጪ ስእሊ, PA

መግለጺ ስእሊ,

ሻሚማ ካብ ሎንደን ናብ ሶርያክትብገስ እንከላ ጓል 15 ዓመት እያ ነይራ።

ዝሓለፈ ሰኑይ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃላ-መሕተት፡ ናይ ጉጅለ ኣይ ኤስ [እስላማዊ ጉጅለ] ሞዴል ክኸውን ጨሪሰ ሓሲበ ኣይፈልጥን። ሕጂ ወደይ ብሕትው ኢለ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከዕብዮ ኢዩ ድልየተይ ኢላ።

ባንግላዴሻዊ መበቆል

እንተድ ምኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ንድሕነት ህዝቢ ጽቡቕ ኮይኑ ዘይረኺብዎ፡ ናይ ዝኾነ ሰብ ዜግነት ከሕድግ እቲ ናይ 1981 ናይ ዓዲ እንግልዝ ናይ ዜግነት ሕጊ የፍቅደሉ። እቶም ሰባት ግና ሃገር-ኣልቦ ኣይኮኑን።

ሻሚማ ቤጉን ናይ ሓብታ ናይ እንግልኪዝ ፓስፖርት ተጠቒማ ኢያ ናብ ሶርያ ተጓዒዛ፡ መሬት ሶርያ ምስረገጸት ድማ እቲ ፓስፖርታ ከምዝተወስደ ገሊጻ።

ናይ ባንግላዴሽ መበቆል ከምዘለዋ ይእመን። እንተኾነ ምስ ቢቢሲ ኣብዝገበረቶ ቃለ-መሕተት ናይ ባንግላዴሽ ፓስፖርት ከምዘይብላን ናብታ ሃገር`ውን ከይዳ ከምዘይትፈልጥ ገሊጻ።

ብዛዕባ ናይ ወዳ ጉዳይ ድማ፡ እቲ ህጻን ካብ ክልተ ናይ እንግሊዝ ዜግነት ዝነበሮም ወለዲ ስለተወልደ እንግሊዛዊ ክኽወን ይኽእል።

እንተድኣ ኣደ ሻሚማ ናይ ባንግላዴሽ መበቆል ነይርዋ ዝብሃል ኮይኑ፡ ብመሰረት ናይ ባንግላዴሽ ሕጊ ድማ ሻሚማ`ውን ባንግላዴሻዊት ክትክወን ትኽእል ኢሉ፡ ሎርድ ካርሊል፡ ኣብ ናይ ገበረ ሽበራ ሕጋዊ ጉዳያት ብውልቀ ዝነጥፍ ዝነበረ እንግሊዛዊ።

ዳል ባቡ ዝተባህለ፡ ዓርኪ ቤተ ሰብ ሻሚማን፡ ኣባል ፖሊስ ዓድ እንግሊዝ ዝነበረ፡ ሻሚማ ባንግላዴሻ በጺሓ ከምዘይትፈልጥን ድሕሪ ምግላጽ፡ በቲ ስግንጢራዊ ውሳነ ምኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ከምዝተገረመ ገሊጹ።

እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ``ጌጋ`` ኢዩ ፡ ``ሓደገኛ ኩነታት`` ከስዕብ ይኽእል ኢዩ ኢሉ ጆርጅ ፍረማን፡ ኣባል ባይቶ ሰልፊ ኮንሶርቫቲቭ።

ካልእ ኣባል ባይቶ ስለፊ ሊበራል ዴሞክራትስ፡ ኤድ ዴቪ ድማ ሻሚማ ንዓዲ እንግሊዝ ክትምለስ ክፍቀደላ ኣለዎ ኢሉ።

``ንጉጅለ ግብረ ሽበራ ምድጋፍ ገበን ኢዩ፡ እንተኾነ ናይቲ ዝፈጸመቶ ገበን ኣብ ዓድ እንግሊዝ ኮይና ፍርዳ ክትቅበል ኣለዋ`` ኢሉ ኤድ ዴቭ።

ልዕሊ 100 ድርብ ዜግነት ዝነበሮም ዜጋታት ንግበረ ሽበራውያን ብምድጋፎምን ናብቲ ግበረ ሽበራውይና ዘለውዎ ቦታ ብምኻዶምን ናይ እንግሊዝ ዜግነቶም ከምዝሰኣኑ ምኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት፡ ሳጂድ ጃቪድ፡ ኣብዚ ሰሙን ንኣባላት ባይቶ ገሊጹ።

ሕነ ምፍዳይ

ሻሚማ ናብ ሶርያ ብምኻዳ ከምዘይትጥዓስ ገሊጻ። እንተኾነ ምስ ኩሉ ኣይ ኤስ ዝገበርዎ ከምዘይትሰማማዕ ገሊጻ።

በቲ ሂወት 22 ሰባት ዝቐዘፈ፡ ኣይ ኤስ ከምዝፈጸሞ ዝተኣመነሉ ናይ 2017 ኣብ ማንቸስተር ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ኣዝያ ``ከምዝሰንበደት`` ንቢቢሲ ሓቢራቶም፡ ምስቲ ኣብቲ ኣይ ኤስ ዝቆጻጸሮ ቦታታት ዝካየድ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ብምንጽጻር ኣቲ ስጉምቲ ``ሕነ ንምፍዳይ`` ዝተወስደ ስጉምቲ ኢዩ ኢላ።

ምንጪ ስእሊ, Met Police

መግለጺ ስእሊ,

ከድጃ ሱልጣን፣ ኣሚራ ኣባሴን ሻሚማ ቤጉምን ድሕሪ ናብ ሶርያ ምኻደን

ሻሚማ ምስ ክልተ ካልኦት መማህርታን የዕሩኽታን - ካዲዛ ሱልታናን ኣሚራ ኣቤስን ኢያ ናብ ሶርያ ኣብ 2015 ከይዳ። ካዲዛ ሞይታ ክትብሃል ኮላ፡ ኣሚራ ግና ኣበይ ከምዘላ ኣይፍለጥን።

ብዓል ቤታ ንሻሚማ ዝሰለመ ወዲ ሆላንድ ክኸውን ከሎ፡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ድማ ናብ ናይ ሶርያ ዕጡቓት ኢዱ ሂቡ።

ሻሚማ ነቲ ብምኒስትሪ ውሽጥኣዊ ጉዳያት ዝተዋህበ ውሳነ ብምቅዋም ይግባይ ክትብል መሰላ ኢዩ።