ሳምሰንግ ሓዳሽ ጋላክሲ ስልኪ ንዓለም ኣላሊዩ

ሳምሰንግ

ምንጪ ስእሊ, Samsung

ኩባንያ ሳምሰንግ ሽዱሽተ ካሜራታት ዘለዋ ናይዚ ወልዶ`ዚ ዝኾነት ዝማዕበለት ተንቀሳቓሲት ስልኪ ምስ ዓለም ኣላሊዩ።

እዛ ሓዳስ ምህዞ ዝኾነት ተዓጻፊት ስልኪ፡ ምስተዘርገሐት ዓቢ ስክሪን ስለዘለው ስጋብ ሰለስተ ኣፕሊኬሽን ክትጥቀመላ ትኽእል፡ እንታይ`ሞ ዋጋኣ ዘይልከፍ ኮይኑ።

ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝመደበሩ ዓለምለኻዊ ኩባንያ ሳምሱንግ ትማሊ ሓንቲ ሓዳስ ዝማዕበለት ነዚ ሓድሽ ወልዶ እተገልግል ተዓጻፊት ብኤስ10 እትፍለጥ ስማርትፎን ናብ ዓለም ኣላሊዩ።

እዛ ኣካል ናይቲ ብጋላክሲ ኤስ ዝፍለጥ ዝማዕበለ ስርሓት ስማርትፎን፡ ቅልጥፍትን ዘተኣማምን ቅልጡፍ ርክባት ከተካይድ እትኽእል ነዚ ወልዶ እተገልግል 5ጂ እትጥቀም ዝማዕበለት ተንቀሳቓሲት ስልኪ ኢያ።

እዛ ተዓጻፊት ስልኪ እቲ ገጻ ምሉእ ብምሉእ ምስተዘርግሐት ናይ 18.5 ሴንቲሜትር ዝርጋሐ ይህልዎ። እዚ ድማ ኣብ ሓደ እዋን ሰልስተ ዝተፈላለየ ኣፕሊኬሽን ክትጥቀም የኽእለካ።

እዛ ሓዳስ ምህዞ ደቡብ ኮርያ ዝኾነት ተዓጻፊት ሞባይል ስልኪ ሽዱሽተ ካሜራታት ኣለዋ። ሰለስተ ኣብ ድሕሪት፡ ክልተ ኣብ ውሽጢ`ቲ ቆፎን ሃደ ድማ ኣብ ቅድሚት። እዚ ድማ ዝኾነ ስእሊ ክትወስድ የኽእለካ።

እዛ ሓዳስ ምህዞ፡ ብ26 ሚያዝያ ናብ ዕዳጋ ምስቀረበት ብ1,980 ዶላር ኣሜሪካ ኢያ ክትሽየጥ። እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ክብርቲ ከምዝኾነት የርኢ።

ስለዚ፡ ከምቲ ኩባንያ ሳምሰንግ ዝበሎ መጋየጺት ስለዝኮነት`ዩ ኣኽቢርዋ።

ምንጪ ስእሊ, Samsung

ኩባንያ ሳምሰንግ ነቲ ስልኪ ምስ ዓለም ኣብዘላለየላ ህሞት፡ ብፍላይ ዋጋኣ 1,980 ዶላር ኣሜሪካ ኢዩ ምስተባህለ፡ እቲ ኣብቲ ጽምብል ዝነበረ ህዝቢ ዓቢ ናይ ምዕዝምዛም ድምጺ ኣስሚዑ፡ ገለ ድማ ናይ ላግጺ ስሓቕ ስሒቖም ኢሉ ዴቭ ሊ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ዝጽብጽብ ጋዜጠኛ።

ርግጽ፡ ተዓጸፍቲ ስልክታት ኣዝየን ጽቡቓት ስለዝኾና መሰጥቲ እየን። ዳሕራይ ድማ ምስተዘርግሓ ዓቢ ስክሪን ስለዘለውን፡ ከምቲ ዝተባህለ ኣብ ሓደ እዋን ሰልስተ ዝተፈላለያ ኣፕሊኬሽን ክትጥቀመለን ትኽእል። እንታይ`ሞ እቲ ዋጋ ዘይልከፍ ኮይኑ።

ምንጪ ስእሊ, Samsung

መግለጺ ስእሊ,

እታ ስልኪ ብኣርባዕተ ሕብርታት እያ ተሰሪሓ ዘላ

ስለምንታይ ሕጂ ናብ ዓለም ቀሪባ?

እቲ ምልላይ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ናይ ባርሴሎና ዓለማዊ ዋዕላ ሞባይል ኢዩ ተኻይዱ። ኣብዚ ዋዕላ እተን ናይ ሳምሰንግ መወድርቲ ዝኾና ትካላት ናታተን ምህዞታት ናብ ዓለም ዘላልያሉ ናይ ንግዲ ዋዕላ ኢዩ። ኩባንያ ሳምሰንግ ድማ እዘን መወዳድረቲ ዝኾና ትካላት ምህዞታተን ንዓለም ቅድሚ ምልላየን`ዩ ነዛ ሓዳስ ምህዞ ምስ ዓለም ዘላለያ።