ግብረ ራዕዲ ንምፍጻም ዝሃቀነ ወታደር ሓለዋ ገማግም ባሕሪ አመሪካ ኣብ ቁጽጽር ውዒሉ

ዝተረኸቡ መሳርሕታት ኵናት

ምንጪ ስእሊ, Reuters

መግለጺ ስእሊ,

ዝተረኸቡ መሳርሕታት ኵናት

ሓደ ወታደር ሓለዋ ገማግም ባሕሪ አመሪካ፡ መጠቃዕቲ ግብረ ራዕዲ ብምህቃን ተጠርጢሩ፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ።

ፖሊስ፡ ሜሪላንድ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ክሪስቶፈር ፓወል ሃሰን፡ ዝተሓበአ ኣፅዋርን ጠያይትን ረኺቡ እዩ።

ዓቃቢ ሕጊ ከምዝብሎ፡ እዚ ምልከታ ልዕልና ፃዓዱ ዘለዎ ሰብ፡ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ዲሞክራት ዝርከብዎም ሰባት ዒላማ ዝገበረ ዝርዝር መጥቃዕቲ ኣቕሚጡ እዩ።

ብተግባር እቲ ኣብ ኖርወይ በዙሓት ሰባት ዘቕተለ ኣንድሬስ ብሪቪክ፡ ከምዝተለዓዓለ ድማ ይንገር።

''ተኸሳሲ ኣብዚ ሃገር እዙሕ ልሙድ ብዘይኮነ መልክዑ ብዙሓት ንፁሃት ሰባት ንምቐታል እዩ ሃቂኑ ነይሩ'' ይብል ዓቃቢ ሕጊ ሮበርት ሁር ።

ኣብ ገፅ መሬት ዘሎ ሰብ ንምጥፋእ ድልየት ከምዘለዎን፡ ነዚ ዝኽውን መመረዚ ወይ ባክተርያ ነገር ከመይ ክረክብ ከም ዝኽእል ግን ርግፀኛ ከምዘይኮነን፡ ክልእኾ ኣብዘሰናደኦ ኢሜይል ከምዝተረኸበ ኣኽበርቲ ሕጊ ይዛረቡ።

መራኸብቲ እታ ሃገር ከምዝሓበረኦ፡ እቲ ወዲ 49 ዓመት ተኸሳሲ ብሌተናንት መዓርግ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ኣመሪካ እዩ ዝሰርሕ።

ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ኣመሪካ፤ ሓደ ኣባሎም ከምዝተኣሰረ እኳ እንተገለጹ፤ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃቡን።

ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከምዝበሎ፤ ልዕሊ 15 ብረታት ከምኡ ድማ 1,000 ጠያይቲ ምስ ዘይሕጋዊ ኣፋውስ ኣብ መንበሪ ገዛ ሃሰን ተረኺቡ እዩ።

ካብቶም ኣብቲ ትልሚ መጠቃዕቲ ዝተኻተቱ፡ ወሃቢት ቃል ባይቶ ደሞክራት ናንሲ ፒሎሲ፥ መራሒ ደሞክራቲክ ሰኔት ማይኖሪቲ ቻክ ስኩመር ከምኡ'ውን ከም ክሪስ ሃየስን ጆ ስካርቦሮን ዝበሉ ናይ ሚድያ ሰባት ይርከቡዎም።

ዓቃቢ ሕጊ ከምዝብሎ ሚስተር ሃሰን፡ ካብ 2017 ጀሚሩ ሜላ ኣተኣኻኽባ ኣፅዋርን ኣቀማምጣ ዝርዝር ግዳያትን ኣንድሬስ ብሪቪክ ከፅንዕ ፀኒሑ እዩ።

ብሪቪክ፡ ኣብቲ 2011 ዝፈፀሞ ክልተ መጥቃዕቲታት ግብረ ራዕዲ፡ 77 ሰባት ቀቲሉ እዩ።

ሃሰን፡ብዘይሕጋዊ ኣፅዋርን ኣፋውስን ብምውናን፡ ተኸሲሱ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓለ እንትኾን፡ ሓሙስ ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርብ እዩ።