ዙር ሩዋንዳ፡ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ብጫ ማልያ ዓቂቡ

ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
መግለጺ ስእሊ,

ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ

ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ፡ ተቐዳዳማይ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ኮሎምብያዊ ኤድዊን ቫንጋስ ተዓዊቱ።

ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ፡ ካብ ከተማ ሩባቩ ናብ ካሮንጊ ናይ 102.6 ኪሎሜተር ዝሽፍን'ዩ ነይሩ፡ ኤድዊት ቫንጋስ ንውድድሩ 2 ሰዓትን 37 ደቂቕን 32 ካልኢትን እዩ ዛዚምዎ።

ኣብዚ ሎሚ ዝተኻየደ ወድድር፡ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክልተ ተቐዳደምቲ ምስ ቀዳሞት ዓሰርተ ኣእትያ።

ሲራክ ተስፎም ካብ ቀዳማይ ብሰለስተ ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ፡ ያቆብ ደበሳይ ካብ ቀዳማይ ሓሙሽተ ካልኢት ደንጉዩ መበል ታሽዓይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ።

ተቐዳዳማይ ጋንታ ኣስታና ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ነታ ብሰኑይ ካብ ኣሌክሳንድሮ ፈደሊ ዝተረከባ ብጫ ማልያ ሎሚ'ውን ዓቒብዋ ኣሎ።

ሲራክ ተስፎም ካብ መርሃዊ ብኣርባዕተ ደቒቕን ዓሰርተ ኣርባዕተ ካልኢትን ድሒሩ መበል ሓምሻይ ተቐሚጡ ኣሎ፡ ምስ ጋንታ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ዝወዳደር ዘሎ ኤርትራዊ ስዊዳናዊ ዓወት ዓንደመስቀል ሻውዓይ፡ ያቆብ ደበሳይ ታሽዓይ ብምዃን ናብ ብጫ ማልያ የቋምቱ ኣለዉ።

መግለጺ ስእሊ,

ዕዉት ካልኣይን ሳልሳይን መድረኽ መርሃዊ ቅዱስ

ትማሊ ዙር ሩዋንዳ ንሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝተኻየደሉ፡ ተቀዳዳማይ ጋንታ ኣስታና ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ዕዉት ሳልሳይ መድረኽ ኮይኑ።

እዚ ትማሊ ዝተኻየደ ውድድር ካብታ ኣብ ድቡብ ኡጋንዳ ኣትርከብ ከተማ ሁየ ናብታ ኣብ ምዕራብ ኡጓንዳ ትርከብ ከተማ ሩባቩ ዝተኻየደ ኮይኑ 213.1 ኪሎ ሜተር ዝሽፍን'ዩ ነይሩ።

መርሃዊ ቅዱስ ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ስዓት 43 ነጥቢ 4 ኪሎ ሜተር ኣናዘወረ ነዚ ውድድር ብሓሙሽተ ሰዓትን ዕስራን ሓደን ደቂቅን 30 ካልኢትን'ዩ ዛዚምዎ።

ታራመየ ካብ ዳይረክት ኢነርጂ፡ ካልኣይ፡ ማታኦ ባዲላቲ ካብ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ሳልሳይ ብምውጻእ ውድድሮም ክዛዝሙ እንከለዉ፡ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ምሉእብርሃን ሻዱሻይ ሲራክ ተስፎም መበል 11 ያቆብ ደበሳይ መበል 25 ፡ መክሰብ ደበሳይ መብል 34፥ ቢንያም ግርማይ መበል 55 ብምኳን ውድድሮም ዛዚሞም።

እዛ ናይ ትማሊ መድረኽ ካብ ሸሞንቲአን መድረኻት እታ ዝሓየለት ኮይና፡ ንብዙሓት ተቀዳደምቲ በዳሂት ኮይና እያ ቀሪባ።

መርሃዊ ቅዱስ በዚ ተትማልን ቅድሚ ትማልን ዓወቱ ተሓጊዙ፡ ነተን ን 'ጀነራል ክላሲፊኬሽን' 'ዝበለጸ ተቀዳዳማይ ኣፍሪቃ' ' ዝበለጸ ኣንብሳ ዓቐብ" ዝውሃባ ማልያታት ተዓዊትለን ኣሎ።

ኣብዚ ውድድር፡ ናይ ጣልያን ዳይመንሽን ዳታ፡ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ፡ ካዛኪስታናዊት ጋንታ ኣስታና፡ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ናይ ፈረንሳ ዳይረክት ኢነርጅን፡ ዴልኮ ማርሰሊ ፕሮቬንስ፡ ኢኵፕ ዲ ፍራንሴ ኢስፖይሪስ፡ ናይ እስራኤል እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ፡ ናይ ኣመሪካ ቲም ኖቮ ኖርዲክ፡ ናይ ርዋንዳ ቤንዲክሽን ኤክሴል ኢነርጂ፡ ናይ ጃፓን ኢንተርፕሮ ሳይክሊንግ ኣካዳሚ፡ ሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያ፡ ሃገራዊት ጋንታ ካሜሮን፡ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያን ዝርከበአን ጋንታታት ይሳተፋ ኣለዋ።

እዚ ንመበል 11 ገዚኡ ዝካየድ ዘሎ ዙረ ርዋንዳ፡ ሎሚ ዓመት'ዩ ናብ ደረጃ 2 ነጥቢ ሓደ ክብ ኢሉ ዝካየድ ዘሎ፡ ሎሚ ዝካየድ ራብዓይ መድረኽ ዙር ርዋንዳ ካብ ከተማ ሩባቩ ናብ ካሮንጊ ናይ 102.6 ኪሎ ሜተር ዝሽፍን ውድድር ከካይድ እዩ።

መግለጺ ስእሊ,

ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሙሴ ኣስሄል

ሰኑይ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ዙር ርዋንዳ ፡ ካብ ከተማ ኪጋሊ ናብ ሁየ 120.5 ኪሎሜተር ዝሸፈነ ውድድር ተኻይዱ ነይሩ፡ ምስ ጋንታ ኣስታን ዝወዳደር ዘሎ ፕሮፈሽናል ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ቅዳማይ ኮይኑ ውድደሩ ክዛዝም እንክሎ፡ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብ መርሃዊ ቅዱስ ብክልተ ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ።

ሰኑይ ኣብ ዝተኻየደ፡ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ኤርትራዊ ያቆብ ደበሳይ፡ ኣብ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ብኢጣልያዊ ፌድሊ ኣሌክሳንደር ብጸቢብ ተቐዲሙ፡ ብግዜ ከይተበለጸ ንውድድሩ ብክልተ ስዓትን 41 ደቒቕን 32 ካልኢትን ብምዝዛም ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዘሙ።

ሎሚ ዓመት ናብ 2.1 ደረጃ ዝዓበየ፡ ሓደ ካብቶም ናይ ኣፍሪቃ ዝሓየሉ ውድድራት ዝኾነ ዙር ሩዋንዳ፡ ንሸሞንተ መድረኻት ዝቕጽል ኮይኑ፡ ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ብናይ 111.8 ኪሎ ሜትር ውድድር'ዩ መጋረጅኡ ከፊቱ።

ያቆብ ደብሳይ ኣብቲ ንዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ እትውሃብ ሃሳስ ቀጠልያ ማልያ ብምውናን ኣብዚ ቀዳማይ መድረኽ ካብ ኩሎም ኣፈሪቃውያን ተወዳደርቲ ጸብለል ክብል ክኢሉ ኣሎ።

ሲራክ ተስፎም'ውን ብተምሳሳሊ ሰዓት ሻውዓይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ።

ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄል እትእለ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ብሲራክ ተስፎም፡ መኽሰብ ደበሳይ፡ ያቆብ ደበሳይ (መኽሰብ ያቆብን ኣሕዋት እዮም)፡ ቢንያም ግርማይን ሄኖክ ምሉእብርሃንን ተወኪላ እያ ኣብዚ ውድደር ትሳተፍ ዘላ።

ኣብ ካዛኪስታናዊት ጋንታ ኣስታና ተጠርኒፉ ዝወዳደር ዘሎ መርሃዊ ቅዱስ ኣብዚ ውድድር ንጋንታ ኣስታና ወኪሉ፡ ተቐዳዳማይ ጋንታ ዞባ ደቡብ ዝነበረ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዓወት ገብረመድህን'ውን ምስ ናይ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ብምዃን ኣብዚ ውድድር ይሳተፍ ብምህላዎም ንቁጽሪ ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ዙር ሩዋንዳ ናብ ሸውዓተ ክብ ኣቢለሞ ይርከቡ።

ኣብዚ ውድድር፡ ናይ ጣልያን ዳይመንሽን ዳታ፡ ጀሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ፡ ካዛኪስታናዊት ጋንታ ኣስታና፡ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ናይ ፈረንሳ ዳይረክት ኢነርጅን፡ ዴልኮ ማርሰሊ ፕሮቬንስ፡ ኢኵፕ ዲ ፍራንሴ ኢስፖይሪስ፡ ናይ እስራኤል እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ፡ ናይ ኣመሪካ ቲም ኖቮ ኖርዲክ፡ ናይ ርዋንዳ ቤንዲክሽን ኤክሴል ኢነርጂ፡ ናይ ጃፓን ኢንተርፕሮ ሳይክሊንግ ኣካዳሚ፡ ሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያ፡ ሃገራዊት ጋንታ ካሜሮን፡ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያን ዝርከበአን ጋንታታት ይሳተፋ ኣለዋ።

ከም ብዓል ጋንታ ኣስታና፡ ናይ ፈረንሳ ዳይረክት ኢነርጂ፡ ኣመሪካዊት ክለብ ኖቫ ኖርዲክን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ክለባት ይሳተፋ ብምህላወን እዚ ውድድር ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ንምግማቱ ኣየጸግምን።

ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ውጽኢት፡ ክንዮ እቲ ያቆብ ደብሳይን ሲራክ ተስፎምን ምስ ቀዳሞት ዓሰርተ ኮይኖም ውድድሮም ምዝዛሞም፡ መኽሰብ ደበሳይ መበል ዕስራን ሓሙሽተን፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን መበል ዕስራን ሸሞንትን፡ ምስ ጋንታ ኣስታና ዝተሰለፈ መርሃዊ ቅዱስ መበል ዕስራን ትሽዓተን፡ ምስ እስራኤላዊት ጋንታ እስራኤል ኣካዳሚ ዝተሰለፈ ዓወት ገብረምድህን መበል ሳላሳን ሰለስተን ብምውጻእ ውድድሮም ዛዚሞም።

ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ፡ ኣብ ናይ ዓቐብ 6 ነጥቢ ብምውህላል ደቡብ ኣፈሪቃዊ ሮሃን ዱ ፕሎይ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ።

ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብደረጃ ጋንታ ብግዜ ከይተበለጸት ብጋንታ ደልኮ ማርሰይሊ ፕሮቬንስ ተበሊጻ ካልኣይቲ ኮይና ናብቲ ሎሚ ዝካየድ ካልኣይ መድረኽ ክትኣቱ እያ።

27 ለካቲት ራብዓይ መድረኽ ካብ ሩባቩ ናብ ካሮንጊ ናይ 102.6 ኪሎ ሜተር።

28 ለካቲት ሓሙሻይ መድረኽ ካብ ካሮንጊ ናብ ሙሳንዘ ናይ 138.7 ኪሎ ሜተር።

1 መጋቢት ሻዱሻይ መድረኽ ካብ ካሮንጊ ንያማታ ናይ 121.1 ኪሎ ሜተር።

2 መጋቢት ሸውዓይ መድረኽ ካብ ንያማታ ናብ ኪጋሊ ናይ 84.1 ኪሎ ሜተር።

3 መጋቢት ሻሙናይን መዛዛምን ውድድር ኣብ ውሽጢ ኪጋሊ ናይ 61.7 ኪሎ ሜተር ብምክያድ ውድድር ክዛዘም እዩ።

ዙር ሩዋንዳን ዙር ጋቦንን ካብቲ ኣብ ኣፈሪቃ ዝካየድ 'ቱራት' እተን ዝሓየላ ውድድራት ኮይነን፡ እዘን ክልተ ዙራት ጥራይ እየን ናይ 2.1 ደረጃ ዘለወን።

መግለጺ ቪድዮ,

ዓብላልነት ኤርትራ ዝተረኣየሉ ውድድር ብሽክለታ