ዩቲዩብ፡ ኣንጻር ክታበት ዝጉስጉሱ ቪድዮታት ገንዘብ ከም ዘይረኽቡ ገይሩ

ክታበት

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ማሕበራዊ መራኸብታት ኣንጻር ክታበት ዝግበሩ ጎስጓሳት ብምዝርጋሕ ፍርሒ ይነዝሕ ኣለዉ ተባሂሎም ክውቀሱ ጸኒሖም እዮም

ኣንጻር-ክታበት ዝጉስጉሱ ቪድዮታት ዘቃልሑ ናይ ዩቲዩብ ጣብያታት (ቻነላት) ድሕሪ ሕዚ ካብ መወዓውዒ ዝርከብ ገንዘብ ኣይክረኽቡን እዮም።

ዝሓለፈ ዓርቢ፡ ዩቲዩብ ነዞም ከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባታት ዘቃልሑ ዝነበሩ ውሩያት ጣብያታት ዝህቦ ዝነበረ ናይ መወዓውዒ (ኣድቨርቲዝመንት) ኣገልግሎት ኣቋሪጽዎ ኣሎ።

በዚ ምኽንያት ድማ፡ ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ ቪድዮኦም መወዓውዒ እንትቃላሕ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ኣታዊ ኣይክረኽቡን እዮም ማለት እዩ።

ዩቲዩብ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ዝኸኣለ ድማ፡ ገለ ትካላት ፍርያቶምን ኣገልግሎቶምን ኣብዞም ኣካታዕቲ ጸረ-ክታበት ቪድዮታት ይቃላሕ ምህላዉ ርእዮም ተቓውሞኦም ምስገለጹ እዩ።

ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ጸረ-ክታበት ኣተሓሳስባ ኣብ 2019 ካብ ዝነበሩ "10 ዓለማዊ ናይ ጥዕና ስግኣታት" ሓደ ምዃኑ ይገልጽ።

ዘይጭበጥ ዘረባ ዝሸጡ

ዩቲዩብ፡ ንምንታይ ነዚ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ክገልጽ እንከሎ፡ መብዛሕተኦም እዞም ኣንጻር ክታበት ዝጉስጉሱ ጣብያታት "ጎዳእን ሓደገኛን" ኣተሓሳስባታት ስለዝዝርግሑ እዩ ኢሉ።

"ብፍላይ ከኣ ኣብ ሕክምናዊ ርእሰ ጉዳያት ዝወሃብ ጌጋ ሓበሬታ ኣዝዩ እዩ ዘሻቕል" ኢሉ ኣብ መግለጺኡ።

ምንጪ ስእሊ, Science Photo Library

ጎድና ጎድኒ ምኽልካል መወዓውዒ፡ ክታበት ብዝምልከት "ሓቀኛ ሓበሬታታት" ብቐሊሉ ዝርከብሉ መገዲ የጣጥሕ ከም ዘሎን፡ ጸረ-ክታበት ሓሳባት ዘንጸባርቑ ቪድዮታት ድማ ካብቲ ዩቲዩብ "ክትሪእዎም ዝግባእ ቪድዮታት" ኢሉ ዘቕርቦ ዝርዝር ከይካተቱ ይገብር ከምዘሎን ገሊጹ።

ቅድም ክብል፡ ላዕለወይቲ በዓልቲ መዚ ሕክምና ዓዲ እንግሊዝ ፕሮፌሰር ሳሊ ዳቪስ፡ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣንጻር ክታበት ፍርሒ ይነዝሕ ኣለዉ ክትብል ወቒሳ እያ።

'ክታበት ሓደጋ ኣለዎ' ዝብል ዘይጭበጥ ዘረባታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ምዝርግሑ፡ ወለዲ ንደቆም ከየኽትቡ ሓደ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ኢላ።

"ብዙሓት ሰባት እዮም ነዚ ዘይጭበጥ ዘረባታት ኣሚኖም - ጌጋ እዩ" ክትብል ወሲኻ።