ቤንጃሚን ናታንያሁ፡ ቀዳማይ ምኒስተር እስራኤል ብብልሽውና ይኽሰስ

ቤንጃሚን ናታንያሁ፡ ቀዳማይ ምኒስተር ኣስራኤል Image copyright Reuters

ዓቃቢ ሕጊ እስራኤል ንቐዳማይ ምኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁ ብምጥፍፋእን ብላዕ ብምሃብን፡ ከምኡ ድማ እምነት ብምጉዳል ክኸሶ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ።

ዓቃብ ሕጊ እስራኤል ንቐዳማይ ምኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁ ብብልሽውና ክኸሶ መዲቡ ኣሎ።

እቲ ቀዳማይ ምኒስተር ካብ ገለ ሃብታማት ነጋዶ ህያባት ብምቕባልን ኣብ ማዕከናት ዜና ድማ ዝያዳ ኣወንታዊ ሸፈነ ንኽውሃቦ ነቶም ጋዜጠኛታት ጉንዖ ብምሃብን ይሕመ።

ኣብቲ ዝሃቦ ተሪር መደረ ድማ፡ ጸጋማውያን ካብ ስልጣኑ ንምዕላው ዘካይድዎ ዘለው ውዲት ከም ዝኾነ ድማ ብርግጸኛነት ተዛሪቡ።

እቲ ክቕርብ ዝብሃል ክስታት ከመይ ይመስል?

ሚስተር ናታንያሁ ብምጥፍፋእን እምነት ብምጉዳልን ካብ እስራኤላዊ ዝመበቆሉ ናይ ሆሊውድ ናይ ፊልም ኣዳላዊ ኣሮን ሚልቻንን፡ ኣውስታራልያዊ ቢልዮነር ጀምስ ፓከር 264,100 ዶላር ኣሜሪካ ዝውግኡ ኣዝዩ ክቡር ህያባት ናይ ሲጋርን ሻምፔይንን ስልማትን ብምቕባሉ ክኽሰስ ኢዩ።

እቲ ካብ ኣሮን ሚልቻን ዝተቐበሎ ህያብ ኣምሳያ ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ንምርካብን ካብ ግብሪ ነጻ ንምግባሩ ዝተገብረሉ ሓጋዛት ኢዩ።

ኣንጻር ሚልቻንን ፓከርን ዝቐረበ ክሲ የለን። ኣይኣብስናን ድማ ኢሎም።

ብምጥፍፋእን እምነት ምጉዳልን ብላዕ ብምሓብን ክኸሶ ይሓስብ ከምዘሎ ዓቃብ ሕጊ ኣቪቻይ ማንደልብሊት ገሊጹ።

ሚስተር ኔቴኛሁ ኣውንታዊ ናይ ዜና ሸፈነ ካብ ናይ ሻውል ኤሎቪች መደበር ቴሌቪዥን ንምርካብ ነቲ መደበር ቴሌቪዝን ዘርብሕ መንግስታዊ ውሳነ ብምሃቡ ተኸሲሱ ኣሎ።

እቲ ተኸሲሱ ዘሎ ኣዝዩ ሃብታም ውናኒ መደበር ቴሌቪዥን፡ ሻውል ኤሎቪች፡

Image copyright AFP

እንታይ ተቓውሞ ኣላዒሉ?

እንተድኣ ተፈሪድዎ፡ ናታንያሁ ከም ቀዳማይ ምኒስተር ጨሪሱ ክቕጽል የብሉን ኢሎም ተቓወምቲ ሰልፍታት።

ቤት ፍርዲ ጥራይ ኢዩ ናታንያሁ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ዝውስን ኢሉ ዓቃብ ሕጊ ማደልቢልት።

``ጸጋማውያን ኣብ ምርጫ ክስዕሩና ከም ዘይክእሉ ስለዝፈልጡ ኢዮም ዝሓለፈ ሰለስተ ዓምታት ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ክስታት ብምቕራብ ነቲ ኣነ ዝመርሖ የማናዊ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ንምዕላው ብዙሕ ፈቲኖም`` ኢሉ ናታንያሁ ኣብዝገበሮ መደረ።

Image copyright Reuters

እቲ ክሲ እንታይ ስምብራት ክህልዎ`ዩ

ሚስተር ናታንያሁ እታ ዝመርሓ ስለፊ ሊኩድ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝካየድ ምርጫ ካብቲ ናይ ሰራዊት ሓልፊ-ነበር ቤኒ ጋንታዝ ዝምራሕ ሓዲሽ ዝተመስረተ ሰልፊ ማእከል ዓቢ ብድሆ ከጓንፎ ከምዝኽእል ይግለጽ።

እንተድኣ እቲ ቀዳማይ ምኒስተር ተኸሲሱ፡ ሰልፊ ሊኩድ ዝነበሮ ደገፍቲ ክስእኖም ትኽእሎታት ኣሎ።

ናታንያሁ ምስ ሕሉፍ የማናዊ ናይ ኣይሁድ ሰልፊ ዝኾነን፡ ሰዓብቲ ናይቲ ጸረ-የዕራብ ዝኾነ ሕሉፍ ካህን ሜር ካሄን ውህደት ብምግባር ድምጺ ክረክብ ብምፍታኑ ብዙሕ ተቓውሞ ኣጓኒፍዎ።

ክልተ ሓያላት ደገፍቲ እስራኤል ዝኾና ኣይፓክን ኣሜሪካውያን ኣይሁድ ዝተባህላ ኮሚቴታት ነቲ ናታንያሁ ምስቲ ሕሉፍ የማናዊ ናይ ኣይሁድ ሰልፊ ክሓብር ዝወሰዶ ተበግሶ ``ዓሌታውን ክውገዝ ዝግብኦን`` ኢዩ ኢሎም።

ቤንጃሚን ናታንያሁ እንተድኣ ኣብቲ ናይ ወርሒ ሚያዝያ ምርጫ ተዓዊቱ፡ ንነዊሕ እዋን ከም ቀዳማይ ምኒስተር ኣስራኤል ዝገልገለ ብምዃን ታሪኽ ክሰርሕ ተስፋ ነይርዎ። በንጻሩ፡ ብስነኪ`ቲ ዘሎ ኩነታት፡ እቲ ናይ መጀመርታ ቀዳማይ ምኒስተር እስራኤል ብውንጀል ዝኽሰስ ዘሎ ክብሃል ኢዩ።