ንሓደጋ ዝተቓልዑ ሰለስተ ሓድግታት ትግራይ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ገለ ኣደነቕቲ ጥንታዊ ሓድግታት ትግራይ ንሓደጋን ተቓሊዖም ይርከቡ

ትግራይ ብጥንታዊ ሓድግታት ዝተዓደለት እያ። ካብ በጻሕቲ ክንዲ ክትርበሖ ዝግባእ ግን ኣይተጠቐመትን ተባሂሉ ብሰፊሑ ይንቀፍ። እዚ ግቡእ ናይ ምልላይ ስራሕቲ ካብ ምንኣስ ዝተበገሰ ከምዝኾነ እዩ ዝግመት።

ካብኡ ሓሊፉ ግን፡ ገለ ኣደነቕቲ ጥንታዊ ሓድግታት ትግራይ ግቡእ ክንክን ሰለዘይግበረሎም ንሓደጋን'ውን ተቓሊዖም ይርከቡ።

ቢቢሲ ትግርኛ ናብ ከባብታት ውቕሮ ክልተኣውላዕሎ ተንቀሳቒሱ፡ ንሓደጋ ተቓሊዖም ካብ መንጎ ዝርከቡ ሓድግታት ንገሊኦም ተዓዚቡ'ሎ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት