መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፡ "ኣብ ዝፀገመካ እዋን ክትኸዶ እትመርፆ መሓዛ'ዩ"

ሓጋዚ ፓይለት ኣሕመድ ኑር Image copyright FEKRUDIN/FACEBOOK
ናይ ምስሊ መግለጺ ሓጋዚ ፓይለት ኣሕመድ ኑር ናይ 200 ሰዓታት በረራ ተሞክሮ ነይርዎ

ሌላ ፈክሩዲን ጀማልን ሓጋዚ ፓይለት ኣሕመድ ኑርን ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ይጅምር። ሽዑ ኣሕመድ ተምሃራይ ስነ-ህንፃ (ኣርክቴክቸር) ነይሩ።

ፈክሩዲን ከም ዝብሎ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ፃንሒቶም ንለስተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ምስ ካልኦት መማህርቶም ደቂሶም'ዮም። ቅድሚ ክልተ ዓመት ድማ ትምህርቶም ብምውዳእ ተመሪቖም።

"ንዕኡ ንምግላፅ ክፅገም'የ። ብጣዕሚ ህዱእ'ዩ። ዝኾነ ነገር ንምፍፃም ብትዕግስቲ ምሕሳብ ይመርፅ። ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ትዕግስቲ ነይርዎ።" ክብል ንመሓዝኡ ይዝክሮ።

ትምህርቲ 'ኣርክቴክቸር' ፈታንን ክብድ ዝበለን ከም ዝኾነ ዝዛረብ ፈክሩዲን፡ "ንኣሕመድ ግን ብዙሕ ኣየጨናነቖን ኣይፈተኖን'ውን" ይብል።

"ኣብ ዝፀገመካ እዋን ክትኸዶ እትመርፆ መሓዛ'ዩ"

ፈክሩዲንን ኣሕመድን ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ይራኸቡ'ምበር፡ ኣብ ሓንቲ መደቀሲ ክፍሊ [ዶርም] እናደቀሱን ብትምህርቲ እናተሓጋገዙን ዘሕለፍዎ ግዜ፡ ሸውዓተ ዓመታት ንዝቐፀለ ምሕዝነቶም ሰረት ኣንቢሩ'ዩ።

"ከም መሓዛ ክገልፆ ከለኹ፤ ኣብ ዝፀገመካ እዋን ክትኸዶ እትመርፆ መሓዛ'ዩ። ብጉዳይ ትምህርቲ፣ ማሕበራውን ካልኦትን ፀገማት ከጋጥም ከሎ ከይድካ እተማኽሮ ሰብ'ዩ" ይብል ፈክሩዲን ብሓዘን ተዋሒጡ።

Image copyright FEKRUDIN/FACEBOOK

ካብ ስፖርት ንኩዕሶ እግሪ ኣብሊፁ ይፈትው ነይሩ። ነቲ ስፖርት ካብ ምርኣይ ብዝሰገረ ሓልሓሊፉ ይፃወት ምንባሩ ይዛረብ።

"ዝፀንሑ ደርፍታት ምስማዕ ይፈትው ስለዝነበረ፡ ሓቢርና ኮፍ ኢልና ዝደርፎም ደርፍታት ዘይንፈልጦም ክኾኑና ከለዉ ንስሕቖ ነይርና። ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ኮለና 'መዓዝ ዲኻ ተወሊድካ?' እናበልና ንቕልደሉ ነይርና" ይብል ንሕሉፍ እናዘከረ።

ኣብራሪነት

ብዘፈር ትምህርቲ ስነ-ህንፃ ተማሂሩ ዝተመረቐ ኣሕመድ ኑር፡ ኣብራሪ ናይ ምዃን ሕልሚ ከም ዝነበሮ መሓዝኡ ፈክሩዲን ይዛረብ።

"ገና ናብ ትምህርቲ ምስ ኣተወ ካፕቴን ክኸውን ድልየት ነይርዎ። ናብኡ ምስ ኣተወ እውን ሕጉስ ኮይኑ'ዩ ዝከታተል ነይሩ። ብርግፅ ንሱ፡ ኣብ ትምህርቲ ሕጉስ ኮይኑ'ዩ ዝከታተል" ይብል።

ዝኾነ ነገር እንተሓሲቡ ብፍላይ ምስ ትምህርቲ ዝተሓሓዝ እንተኾይኑ፡ ኣጥቢቑ ይከታተል ምንባሩ'ውን መሓዝኡ ይገልፅ።

"ንሕና መሓዙቱ'ውን ስራሕ ሒዝና ኣብ ገዛ ክራይ ምንባር ምስ ጀመርና ይመፅእ ነይሩ። ሽዑ ዘዕልለና ነገራት ኩሉ ምስ ነፋሪትን በረራን ዝተሓሓዝ'ዩ። ልክዕ ኣብ በረራ ከም ዘሎ ኮይኑ 'እዚ ከምዚ'ዩ፤ ብኸምዚ ይሰርሕ' ይብለና" ክብል ይዝክር።

ስልጠና ኣቪየሽን ምስ ጀመረ ንመሓዙቱ ዝረኽበሉ ግዜ ይሓፅሮ ነይሩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ግዚኡ ብመፅናዕትን ካልኦት ንስልጠንኡ ዝሕግዝዎ ተግባራትን ብምፍፃም የሕልፎ ብምንባሩ'ዩ።

Image copyright FEKRUDIN/FACEBOOK
ናይ ምስሊ መግለጺ ቅድሚ ናይ ኣቭየሽን ስልጠንኡ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብስነ ህንፃ (ኣርክቴክቸር) ቀዳማይ ዲግሪ ረኺቡ እዩ።

ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ገዛ ተኻርዩ ንበይኑ ይነብር ብምንባሩ፡ ኣብታ ዘላቶ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምስ መሓዙቱ ይራኸብን ይዘናጋዕን ነይሩ።

መሪር ሓዘን!

ኣሕመድ ምስ ፈክሩዲንን ካልኦት መሓዙቱን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም [ሓደጋ ካብ ዘጋጠመሉ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ] ተራኺቦም ነይሮም። ምኽንያት መራኸቢኦም ድማ ንሱ ዝፈልጦ ካልእ መሓዝኡ ምስ በዓል ፈክረዲን ንምልላይ'ዩ።

"እቲ መሓዝኡ ናይ ህንፃ 'ፊኒሺንግ' እዩ ዝሰርሕ። ምስኡ ንኸላልየናን ብዛዕባ ስራሕ ክንዘራረብን'ዩ ረኺቡና።" ዝብል ፈክሩዲን ምስኦም ንኽሓድር ሓቲቶምዎ፤ 'ፅባሕ በረራ ስለዘለኒ ክኸይድ' ስለዝበሎም ኣጋ ግዘ ከም ዝተፈላለዩ ይዛረብ።

ፈክሩዲን ሰንበት ንጉሆ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝረኣዮ ስእልን ዝሰምዖ ዜናን ክኣምን ኣይከኣለን።

"ከም ኣጋጣሚ ኣብ መገዲ ኣየር 'ብጀማሪ ኣብራሪ' ኮይኑ ምስ ዝሰርሕ ሓወይ ኮፍ ኢልና ነይርና። ኣብ ኢንተርኔት ብዝረኣዮ ነገር ሰንቢዱ ስለዝነበረ 'እንታይ ተፈጢሩ?' ክብል ሓቲተዮ። ሽዑ ንሱ 'ነፋሪት ተሓምሺሻ መስለኒ' ክብል መልሲ ሂቡኒ" ይብል።

ንሱን ሓዉን ተወሳኺ መረዳእታ ኣብ ዝረኸቡሉ እዋን፡ ዋና ኣብራሪ ያሬድ ሙልጌታ ዝሓዛ ነፋሪት ከም ዝተሓምሸሸት ፈሊጦም።

"ፈለማ ናይ ካፕቴን ያሬድ ስእሊ ኢና ርኢና። ሓወይ 'ንካፒተን ያሬድ እፈልጦ እየ። ንፉዕ'ዩ። ምስኡ ሓቢርና በረራ ኣካይድና ንፈልጥ ኢና' ኢሉኒ። ሽዑ ኣነ 'እታ ነፋሪት ናበይ'ያ ትበርር ነይራ?' ክብል ምስ ሓትትክዎ፡ ናብ ናይሮቢ ከም ዝኾነት ሓቢሩኒ" ክብል ነቲ ዝሰምዓሉ ኣጋጣሚ ይገልፅ።

'ናይሮቢ' እትብል ቃል ምስ ሰምዐ ግን፡ ኣብ ድሮ እቲ ሓደጋ ዝረኸቦ መሓዝኡ ኣሕመድ 'ፅባሕ ናብ ናይሮቢ በረራ ስለዘለኒ ክኸይድ' ኢሉ ዝተፈላለዩሉ ኩነታት ዘኪረ።

"ንሱ ኣይኮነን ኢለ ንርእሰይ ከእምን ምኽንያታት ክረክብ ፈቲነ። ናብ ናይሮቢ ዝግበሩ ካልኦት በረራታት ሰለዝነበሩ፡ 'ካልእ በረራ'ዩ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ዘሎ' ኢልና ንዘይምእማን ፈተንና። ይኹን ደኣ'ምበር መሓዙተይ መረዳእታ ረኺቦም ስለዝነበሩ፡ ሓቁ ነጊሮምኒ" ይብል።

ሓጋዚ ኣብራሪ ኣሕመድ ኑር፡ ገና ድሕሪ ኣዋርሕ እዩ መበል 26 ዓመት መዓልቲ ልደቱ ከኽብር ነይሩ።

ተወሳኺ ዛንታ