ብረክዚት፡ መዓልቲ ፍትሕ ክናዋሕ ፓርላማ ደጊፉ

ፓርላማ ብሪጣንያ

ብመሰረት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬዛ መይ ዘቕረበቶ ሕቶ፡ ፓርላማ ብሪጣንያ፡ ካልኣይ ህዝበ-ውሳነ (ረፈረንደም) ከም ዘይድግፍ ብምድማጽ፡ መንግስቲ ንመዓልቲ ቆጸራ ብረክዚት (መጋቢት 29) ክናዋሕ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ክዘራረብ ደጊፉ።

ኣብቲ ሓሙስ ምሸት ዝተኻደ ናይ ምድማጽ መስርሕ፡ 334 ኣባላት ፓርላማ ነቲ ሓሳብ ክነጽግዎ እንከለዉ፡ 85 ደጊፎሞ። ገለ'ውን ድምጾም ካብ ምሃብ ተዓቂቦም።

ሰልፊ ዕዮ (ሌበር) ኣብ ጉዳይ 'ረፈረንደም' ናብ መጋባእያ ባይቶ ሒዝዎ ዝኣተወ መርገጺ፡ ተዓቅቦ ድምጺ ክገብር እኳ እንተኸነ፡ 25 ዝኾኑ ኣባላቱ ግና ነቲ መርገጺ ዕሽሽ ብምባል ድምጾም ሂቦም።

ሰልፊ ዕዮ፡ ካልኣይ ህዝበ-ውሳነ ምግባር ሕጂ ጊዚኡ ኣይኮነን ብምባል'ዩ ነቲ መርገጺ ሒዙ ዘሎ። ዓቃባዊ ሰልፊ ብወገኑ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ መርገጺታት ዝወሰዱ ጉጅለታት (ኣባላት) ተመቓቒሉ ይርከብ።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ እቲ ን29 መጋቢት ተቖጺሩ ዝነበረ መዓልቲ ፍትሕ (ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ጠቕሊላ እትወጻሉ ዕለት) ን30 ሰነ ክሰጋገር ዝቐረበ ሓሳብ'ውን ብ314 ድምጺ ተሳዒሩ፤ 311 ኣባላት ባይቶ ግን ደጊፎሞ።

ይኹን 'ምበር፡ ብሪጣንያ ብዘይ ዝኾነ ስምምዕ ክትወጽእ የብላን ዝብል ዓብላሊ ድምጺ ብምሃቡን፡ ድሮ እቲ ብመንግስቲ ክቐርብ ዝወረሐ ነዊሕ ዝተሰርሓሉን ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሓሉን እመመ'ውን ብረቡዕ ተነጺጉ ብምዃኑ፡ እቲ መዓልቲ ቆጸራ ክናዋሕ ትጽቢት ይግበር።

ኣብቲ ናይ ሓሙስ ድምጺ፡ እቲ መዓልቲ ቆጸራ ክናዋሕ መንግስቲ ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ጠለብ ከቕርብ ንዝብል እማመ ፓርላማ ብ412 ድምጺ ደጊፍዎ። እዚ ድማ ነቲ፡ ግዜ እናሓጸሮ ክኸይድ ዝጸንሐ መንግስቲ ተሬዛ መይ እፎይታ ዝፈጥር ኮይኑ፡ ብወገን መንግስቲ ዝዓበየ ዓወት ናይቲ ምሸት ኮይኑ'ሎ።

እቲ ምንዋሕ ግን፡ ሕብረት ኣውሮጳ እንተ ተቐቢልዎን፡ ክሳብ መዓስ ክጸንሕ ከም ዝኽእል እንተ ተሰማሚዑ ጥራይ'ዩ ክትግበር ዝኽእል። ቀጺሉ ዝስዕብ ስራሕ ምስቲ ሕብረት ምዝርራብ ክኸውን'ዩ።

እዚ ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ናይ ባይቶኣዊ ናይ ምድማጽ መስርሕ፡ ርእይቶ ባይቶ ንምፍላጥ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ፡ ቀያዲ ኣይኮነን- ናብ ሕጊ (ኣዋጅ) ዝሰግር ኣይኮነን። እዚ ማለት ባይቶ ኣብ ኩሎም እቶም ጉዳያት ንካልኣይ ግዜ ክመያየጥን ቀያዲ ወሳነ ከሕልፍን ዕድል ኣለዎ ማለት'ዩ።

ብተወሳኺ፡ ባይቶ ኣብቲ ናይ ሓሙስ ምሸት ኣኼባኡ፡ ድሕሪ ሕጂ ባይቶ ኣብ ካልእ ኣማራጺታት 'ብረክዚት' ክውስን ዝኽእል እንተኾይኑ ንምርኣይ ኣብ ዝሃቦ ድምጺ፡ ብ314 ድምጺ ተነጺጉ። እዚ ድማ ንመግስቲ ተሬዛ መይ ንእሽቶ ናይ መጸናንዒ ዓወት'ዩ ተባሂሉ- ፈጻሚ ኣካል ነቲ መስርሕ ምቁጽጻሩ ክቕጽል'ዩ።

ብሰልፊ ዕዮ ዝቐረበ "ካልእ ኣገባባት" ንምንዳይ ዝዓለመ ሓሳብ'ውን 318 ኣባላት ስለዝነጸግዎ፡ ተቐባልነት ኣይረኸበን።

ብረክዚት፡ መዓልቦ ዝሰኣነ ፓለቲካዊ መዋጥር ኮይኑ ከም ዘሎን፡ ኣብ ብሪጣንያ ስፊሕ ፓለቲካዊ ፍልልያት ኣስዒቡ ይርከብ።