ኣየኖት ሃገራት እየን ዝበዝሑ ስደተኛታት ዘለዉወን?

ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ዝድደዱ ሰባት ዘርኢ ስእሊ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ እዚ ዝተገበረ መጽናዕት ካብ ድኻታት ሃገራት ብዙሓት ሰባት ከም ዝስደዱ እዩ ዘርኢ፡ እንተኾነ እዚ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ምስ ዝነጻጸር 4 ሚእታዊት ጥራይ እዩ።

ኣብዚ እዋን ጉዳይ ስደተኛታት ኣዛራራብን ፈላላይን'ዩ ኮይኑ ዘሎ። እንተኾነ ገለ ካብ ሓቕታት ዋሕዚ ስደተኛታት ዘገርም እዩ።

ንምኻኑ 4 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ እዛ ዓለም ካብ መቦቆል ዓዶም ወጽዮም ከም ዝነብሩ ትፈልጡዶ?

"ብዛዕባ ስደተኛኣተት ዝዝረብ ሓደ ነገር ኮይኑ፡ እቲ ቅጽሪ ግን ካልእ ዛንታ እዩ ዝነግር" ክኢላ ስነ ህዝቢ ጊልስ ፒሶን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ካብ ዝበሎ እዩ።

ጊልስ ፒሶን ብተወሳኺ፡ ኣብ ስደተኛታት ዘለና ኣረኣእያን ካብቲ ብዛዕባ ዋሕዙ ስተደተኛታ ዘለና ግንዛብ ዝተፈለየ እዩ ይብል።

ከም ኣብነት ክኣ ነቲ ኣብ 2015 ኣብ ኣውሮጳ ብሰንኪ ካብ ሶርያ ዝመጹ ስደተኛታት ዝተኸሰተ ቅልውላው የቕርብ።

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘለዉ ብዝሒ ስደተኛታት ( ብሚእታዊት ) እዚ ሚእታዊት እዚ ነቶም ካብ ዝተወለዱላ ሃገር ወጻኢ ዝነብሩ እዩ ዘርኢ። (ምንጪ ሕቡራት ሃገራት 2017)
ሕቡራት ኢማራት 88.4
ሲንጋፑር 46
ስዑዲ 37
ስዊዘርላንድ 29.6
ኣውስትራልያ 28.8
ካናዳ 21.5
ኦስትርያ 19
ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 15.1
ጀርመን 14.8
ብርጣንኣ 13.4
እስፓኛ 12.8
ሆላንድ 12.1

" እቶም ኣብ 2015 ብሰንኪ ኩናት ሓድሕድ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ናብ አውሮፓ ዝኣተዉ ስደተኛታት፡ ዋላ'ኳ ቁጽሮም ወሑድ ኣይኹን፡ ኣብቲ ሓፈሻዊ ዓለማዊ ቁጽሪ ስደተኛታት ግን ጽልዋ ዝነበሮም ኣይኮኑን" ይብል ጊልስ ፒሶን።

"ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2017 ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ኣስታት 258 ሚልዮን ስደተኛታት ከም ዘለዉ እዩ ሓቢሩ፡ እዚ ቁጽሪ'ዚ ከኣ 3.4 ሚእታዊት ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ጥራይ እዩ"

"ኣብ 1990 2.9 ሚእታዊት፡ ኣብ 1965፡ 2.3 ሚእታዊት ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ኣብ ስደት ይነብሩ ነይሮም፡ ድሕሪ ሳለሳ ዓመት ናብ 3.4 ሚእታዊት ክብ ምባሉ ዝጋነን ቁጽሪ ኣይኮን" ይውስኽ ጊልስ ፒሶን።

ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እታ ዝብዝሑ ስደተኛታት ዝነብሩላ ሃገር ኮይና ኣብታ ሃገር 49.8 ሚልዮን ስደተኛታት ኣለዉ። ምስ ብዝሒ ህዝባ ብምንጽጻር ክኣ 15 ሚእታዊት ይውክሉ።

ምስ ብዝሒ ህዝበን ብምንጽጻር ምስ እንሪኦ ግን ሕቡራት ኢማራት ኣብ ቅድሚት ትስራዕ፡ ኣብታ ሃገር ካብ ዝነብሩ እቶም 88 ሚእታዊት ስደተኛታት እዮም።

ሓዲሽ ተርእዮታት

እዚ መጽናእቲ፡ ዝርገሐ ስደተኛታት ካብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ይቕየር ከም ዘሎ የርኢ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ፓኪስታን ዝርከቡ ኣፍጋናውያን ስደተኛታት

ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታተ ዓመት ካብተን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዝርከባ ሃገራት ናብተን ኣብ ደቡባዊ ሸንኽ እዛ ዓለም ዝርከባ ድኻታት ሃገራት ምስዳድ ንቡር እዩ ነይሩ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ይብል ጊልስ ፒሶን፡ እዚ ተሪፉ ሰባት ካብ ደቡብ ናብ ደቡብ፡ ካብ ዘይማዕበላ ናብ ዘይማዕበላ ሃገራት ይስደዱ ብምህላዎም፡ እዚ ናይ 2017 መጽናዕቲ እቲ ካብ ድኻታት ናብ ሃብታማት ዝግብር ስደት ከም ዝጎደለ የብርህ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዝርከቡ ስደተኛታት

ካብ ኣውሮጳ፡ ስዊዘርላንድ፡ ብርጣንያን እስጳኛን ጥራይ'የን ምስተን ዝበዝሐ ስደተኛታት ዘለዉወን ዓሰርተ ሃገራት ዝርከባ።

እስጳኛውያን ክሳብ 1980ታት ዝስደዱ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም፡ ሕጂ ግን ካብ ጠቅላላ ብዝሒ ህዝቢ እታ ሃገር እቲ 13 ሚእታዊት ስደተኛ እዩ፡ እዚ ቅጽሪ እዚ ከኣ ምስ ኣሜሪካ ሒዛቶም ዘላ ስደተኛታት ብሚእታዊት ዝወዳደር እዩ" ይብል ጊልስ ፒሶን።

እቶም ብብዝሒ ዝስደዱኸ መን እዮም?

ኣብዚ ቅጽሪ እዚ ህንዲ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ፡ 16 ሚልዮን ህንዳውያን ተሰዲዶም ይነብሩ፡ እዚ ቅጽሪ እዚ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ህንዲ ብምንጽጻር ልዕሊ 1 ሚእታዊት ይውክል።

ንህንዲ ስዒባ ብ12.5 ሚልዮን ሜክሲኮ ኣብ ካልኣይ ትስራዕ እዚ ማለት ሓደ ካብ ዓሰርተ ሜክሲካውያን ኣብ ስደት ይነብር ከም ዘሎ የርኢ።

ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ዝርከቡ ህዝቢ ዘርኢ ቁጽሪ (ምንጪ ሕቡራት ሃገራት 2017)
ህንዲ 16.6 ሚልዮን
ሜክሲኮ 13 ሚልዮን
ሩስያ 10.6 ሚልዮን
ቻይና 10 ሚልዮን
ባንግላዲሽ 7.5 ሚልዮን
ሶርኣ 6.9 ሚልዮን
ፓኪስታን 6 ሚልዮን
ዩክረይን 5.9 ሚልዮን
ፍሊፒንስ 5.7 ሚልዮን
ብርጣንኣ 4.9 ሚልዮን
ኣፍጋኒስታን 4.8 ሚልዮን

ንሃገራት፡ ምስ ብዝሒ ህዝበን ብምንጽጻር ምስ እንሪኦ ግን እቲ ስእሊ ካልእ እዩ።

እታ ዝብዝሑ ህዝባ ኣብ ስደት ዝርከቡ ሃገር ቦዝንያ ሄርዞጎቪንያ ኮይና፡ ካብ ጠቅላላ ብዝሒ ህዝቢ እታ ሃገር፡ እቲ 45 ሚእታዊት ኣብ ስደት ይርከብ።

"ዕላማ እዚ መጽናዕቲ፡ ሓደ ዓቢ ስእልን ዝተፈለየ ኩርናዕ ስደተኛታት ንምርኣይ'ምበር፡ ሃገራት ኣብ ኣተሓሕዛ ጉዳእ ስደተኛታት ዝክተለኦ ፖሊሲ ንምቅያር ኣይኮነን" ይብል ጊልስ ፒሶን።

" ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት፡ ጉዳይ ስደተኛታት ኣሻቃሊ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ፡ እዚ ቁጽሪ ግን ብዙሕ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ፍርሒ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ"

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ስደት በክራሩ እናዜመ ይሓልፎ'ሎ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት