ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ሩስያ `ውዲት` ኣይነበሮን ይብል ጸብጻብ መርማሪ ጉጅለ

ፕረዚደንት ትራምፕ Image copyright Getty Images

ብፍሉይ ኣማኻሪ ሕጊ ሮበርት ሙለር ዝተመርሐ መርማሪ ጉጅለ ብሰንበት ንባይቶ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሩስያ ዝገበሮ ውዲት ኣይነበሮን ኢሉ።

እንተኾነ ግን እቲ ጸብጻብ ፕረዚደንት ትራምፕ ንመስርሕ ሕጊ "ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዓንቂፉ ወይ ኣይዓንቀፈን" ዝብል መደምደምታ ኣይሃበን። ኣብ`ዚ ጉዳይ ድማ ነቲ ፕረዚደንት ነጻ ኣየውጽኦን።

እቲ ጸብጻብ ብኣኽባር ሕጊ ዊሊያም ባር`ዩ ተጸሚቑ ንባይቶ ቀሪቡ።

ብድሕሪ`ዚ፡ ፕረዚደንት ትራምፕ 'ውዲት የለ፣ ዕግታ የለ' ዝብል ጽሑፍ ኣብ ትዊተር ጽሒፉ።

እቲ ካብ ፈለማ ነቲ ምጽራይ ብተደጋጋሚ 'ሃድን`ዩ ዝበሎ ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ 'እዛ ሃገር ኣብ ከምዚ ነገር ምእታዋ ዘሕፍር`ዩ፡ እቲ ዝተገብረ መርመራ 'ዝፈሸለ ዘይሕጋዊ ቅልስ'ዩ ነይሩ' ኢሉ።

እቲ ጸብጻብ ውጻኢት ናይ ክልተ ዓመት ዝወሰደ ብሙለር ዝተመርሐ መርመራን ንገለ መቕርብ ናይ ትራምፕ ናብ ሕጊ ዘቕረበን ዘእሰረን`ዩ።

`እዚ ጸብጻብ`ዚ እቲ ፕረዚደንት ገብነኛ`ዩ`ኳ እንተዘይበለ፡ ነጻ ግን ኣየውጽኦን` ኢሉ ሙለር ኣብ ጸብጻቡ።

ጽሟቕ`ቲ ጸብጻብ እንታይ ብል?

እቲ ብዊሊያም ባር ዝተዳለወ ጽሟቕ 'ሩስያ ንውጽኢት ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ክትጸልዎ ፈቲና' ንዝብል ጠቐነ`ዩ ዝምልከት።

`ናይ ትራምፕ ናይ መረጻ ጎስጎስቲ ይኹን ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣሜሪካዊ ኮነ ኢሉ ምስ ሩስያ ሸርሒ ዝፈጸመ ሰብ የለን` ኢሉ ዊሊያም ባር።

እቲ ካልኣይ ገጽ ናይ`ቲ ጸብጻብ ድማ ንፈተነ ምዕንቃፍ ሕጊ`ዩ ዝምልከት። ጽሟቕ ጸብጻብ ናይ ዊሊያም ባር ድማ እቲ ጸብጻብ ናይ`ቲ ፍሉይ ኣማኻሪ ሕጊ `ባህላዊ ናይ ሕጊ ውሳነ ንኸይህብ ወሲኑ`ሎ` ኢሉ።

ስለ`ዚ፡ በዚ ይኹን በቲ፡ "ሕጊ ናይ ምዕንቃፍ ፈተነ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን" እቲ ፍሉይ ኣማኻሪ ዝሃቦ መደምደምታ የለን` ኢሉ`ቲ ጸብጻብ።

`እቲ ፕረዚደንት ንሕጋዊ መስርሕ ዓንቂፉ ድዩ ኣይዓንቀፈን ኢልካ ፍርዲ ንምሃብ ዘኽእል እኹል መርትዖ የለን` ኢሉ ዊሊያም ባር።

ካብ`ቲ ዝተረፈ ዝርዝር ጸብጻብ ምቕራቡ ክቕጽሎ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ፡ ገለ ካብ`ቲ ጸብጻብ ግን ኣይክግለጽን`ዩ ኢሉ።

`ነቲ ኩሉ`ቲ ጸብጻብ ናይ ዘይምግላጽ ክልከላ ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ መስርሕ ናይ`ቲ ጸብጻብ ኣብ ቅልጣፈ ምልላይ ንህዝቢ ዘይግለጹ ኣካላት`ቲ ጸብጻብ ይምርኮስ` ድማ ኢሉ።

Image copyright Getty Images

ግብረ-መልሲ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት`ከ?

እቲ ኣኽባሪ ሕጊ ትራምፕ ንመስርሕ ሕጊ ዓንቂፉ`ዩ ዝብል ብይን ኣይሃበን ኢሉ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሕጊ ናይ ባይቶ ዲሞክራት ኣባል ባይቶ ጀሪ ናድለር።

ሕጋዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ሕጽረት መርትዖ`ኳ እንተሃለወ፡ "ትራምፕ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣትዩ ድዩ ኣይኣተወን ዝብሉ ሕቶታት ግን ኣይተመለሱን ዘለዉ" ኢሉ ኣባል ባይቶ ዲሞክራት ሰኔተር ሪቻርድ ብሉሜታል።

ደብዳበ ናይ ዊሊያም ባር `ክንድ`ቲ ዝሃበቶ መልስታት ዘልዓለቶ ሕቶታት ኣለዋ` ኢሎም ዲሞክራት ኣፈኛ ባይቶ ናንሲ ፔሎሲን መራሒ ዲሞክራት ሰኔት ቻክ ሹመርን፡ ምሉእ ትሕዝቶ ናይ`ቲ ጸብጻብ ክወሃቦም ድማ ጠሊቦም ኣለዉ።

"እቲ ፕረሲደንት 'ምሉእ ብምሉእ ነጻ ኮይነ`የ ምባሉ ምስ ቃላት ሚስተር ሙለር ዝጻረር`ዩ፡ በዚ ምኽንያት ድማ ተኣማንነት የብሉን" ኢሎም ንሳቶም።

እቲ ጸብጻብ `ነቲ ፕረሲደንት ምሉእ ብምሉእ ነጻ ዘውጽእ`ዩ` ኢላ ኣፈኛ ዋይት ሃውስ [ቤተ-መንግስቲ ኣሜሪካ] ሳራ ሳንደርስ።

ጠበቓ ትራምፕ ሩዲ ጁሊያኒ ብወገኑ፡ "እቲ ጸብጻብ ካብ ዝተጸበኽዎ ዝበለጸ`ዩ" ኢሉ ።

ሪፓብሊካን ሰኔተር ሚት ሮምኒ ድማ ነቲ `ጽቡቕ ዜና` ሓንጎፋይ ኢሉ ድሕሪ ምቕባል፡ `ሕጂ እታ ሃገር ንቕድሚት ኣትስጉመሉ እዋን`ዩ` ኢሉ።

ብድሕሪ`ዚ`ኸ?

ካብ ሕጂ ንንዮ ኣቲ ምሉእ ጸብጻብ ናይ ሮበርት ሙለር ንህዝቢ ክግለጽ ነዊሕ ቃልሲ ዝጅመረሉ እዋን`ዩ።

ሓያሎ ላዕለዎት ዲሞክራት ሰብ መዚ ምሉእ ትሕዝቶ ናይ`ቲ ጸብጻብ ምስ ሰነዳት ናይ`ቲ ፍሉይ ኣማኻሪ ተተሓሒዙ ክቐርብ ጠሊቦም ኣለዉ።

ዊሊያም ባር ተወሳኺ ጸብጻብ ከቕርብ ምዃኑ ቃል ኣትዩ`ሎ፡ እንተኾነ ግን እቶም ዝልቀቑ ጸብጻባት ንምልላ ጊዜ ክወስድ ምዃኑ ሓቢሩ።

ናይ ጊዜ መቓን ኣይሃበን፡ ተወሰኽቲ ጸብጻባት ንባይቶ ምስ ተዋሃቡ ግን፡ ጎደሎ ጸብጻብ እንተኾይኑ ኣባላት ባይቶ ዲሞክራትስ ብሕጋዊ መንገዲ ክብድህዎ`ዮም።

ባይቶ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣብ ዝጽበየሉ እዋን፡ ዊሊያም ባር ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ሕጊ ናይ ባይቶ ቀሪቡ ምስክርነቱ ክህብ ክጽዋዕ ይኽእል`ዩ።

ዲሞክራት ዝኾነ ኣባል`ታ ኮሚቴ ጀሪ ናድለር ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ዊሊያም ባር `ኣብ ቀረባ እዋን` ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ብዛዕባ `ኣዝዮም ኣሻቐልቲ ዝኾኑ ተጋራጨውቲ ነገራትን ኣፈጻጽማ ወሳነታት ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒን` ምስክርነቱ ክህብ ክሓቶ ምዃኑ ኣሚቱ`ሎ።

እዚ ከም`ዚ`ሉ እንከሎ፡ ዋላ`ኳ ትራምፕ ብሰንበት `ምሉእ ብምሉእ ነጻ ኮይነ`የ እንተበለ`፡ ብደርዘን ዝቑጸሩ ንተግባራቱ ዝምርምሩ ካልኦት መርመራታት ይቕጽሉ ኣለዉ።

ገለ ካባ`ታቶም ድማ ንጥሕሰት ሕጉ ጎስጓስ ምርጫ ዝምለከት ኣብ ኒው ዮርክ ዝካየድ ዘሎ መርመራን፣ ንዋኒታት ኣብያተ ንግዲ ትራምፕን ብልሹው ኣሰራርሐ ኮሚቴ መመረቕታ ትራምፕን የጠቓልሉ።

ባይቶ`ውን፡ ብፍላይ ድማ እቲ ብዲሞክራትስ ዝተዓብለል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ናይ ባዕሉ መርመራ ምግባር ይቕጽል ኣሎ።