"ዕጣን እትኣቱ ሰበይቲ በሃጊኣ ብዙሕ'ዩ"

"ዕጣን እትኣቱ ሰበይቲ በሃጊኣ ብዙሕ'ዩ"

ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ፡ ደቂ ኣንስትዮ ዕጣን( ጡሽ) ብምእታው ነብሰን የጸባብቓን የመላኽዓን። ወ/ሮ ብርሃን ዳርጎ ነባሪት ከተማ መኾኒ እያ፡ ዕድመ ልክዓ ዕጣን እናኣተወት ከምዝነበረት ድሕሪ ምግላጽ ዕጣን እትኣቱ ሰበይቲ ሰብኣይ ከምዝብህጋ ሓቢራ።