ፌስቡክ ልዕልነትን ፍሉይነትን ጸዓዱ ዘንጸባርቕ ሓበሬታታት ክእግድ`ዩ

ፌስቡክ Image copyright Getty Images

ትካል ፌስቡክ ድሕሪ`ቲ ብ15 መጋቢት ኣብ ኒውዝላንድ ሂወት 50 ሰባት ዝቐዘፈ መጥቃዕቲ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ገጻቱ ድሕሪ ምዝርግሑ ብዘጓነፎ ጸቕጢ፡ ዝኾነ ልዕልነትን ፍሉይነትን ጻዓዱ ዘርኢ ዝኾነ ቪድዮ ይኹን

ሓበሬታ ብሓፈሻ ካብ ዝመጽእ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ገጻት ፌስቡክን ኢንስተግራምን ከይዝርጋሕን ከይቃላሕን ክእግድ ምዃኑ ገሊጹ።

ትካል ፌስቡክ 'ናይ ጻዕዳ ልዕልነትን ፍሉይነትን ዝንእድን ዝድግፍን' ሓበሬታታት ካብ ዝመጽእ ሰሙን ጀሚሩ ካብ ማሕበራዊ ገጻት ናይ ፌስቡክን ኢንስቴግራምን ክእግድ ከምዝኾነ ኣፍሊጡ።

እቲ ዓርሞሸሽ ማሕበራዊ ሚድያ፡ ነቲ ግብረሽበራውያን ጉጅለታት ኣብ ገጻቶም ዝጥቅዕዎ ሓበሬታ ኣብ እዋኑ ንምልላይ ዘኽእሎ ዓቕሚ ብምምዕባል ነቶም ገጻት ክእግድ ከምዝኾነ ቃል ኣትዩ።

እቶም ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጻት ንሰባት ዘቐይሙ ቃላት ሃሰው ዝብሉ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ናብቲ ኣንጻር ሕሉፍ-የማናውያን ቃልሲ ዘካይዱ ጉጅለ ክጽንበሩ ኢዮም ኢሉ እቲ ትካል።

ድሕሪ`ቲ ወዲ ኒዊዝላንድ ኣብ ክልተ መሳጊድ ዘካየዶ ሂወት 50 ኣመንቲ ምስልምና ዝቐዘፈ መጥቃዕቲ ዘርኢ ቪድዮ ምዝርግሑ፡ ትካል ፌስቡክ ካብ ተጠቀምቲ ዓቢ ጸቕጢ ከወርዶ ጸኒሑ።

ኣብ ዝሓለፈ፡ ትካል ፌስቡክ ገለ ናይ ጸዓዱ ልዕልነትን ምምስራት ናይ ጸዓዱ ግዝኣታት ዝጠልቡ ሓበሬታት፡ ዓሌታዊ ባህርያት የብሎን ብምባል ኣብቲ ገጻት ክጥቅዑ ኣፍቂዱ ነይሩ።

ሕጂ ግና፡ እዚ ዝቀላቐል ዘሎ ናይ ጸዓዱ ልዕልነት ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ንያትን ናይ ባስኪዩ ናይ ምንጻል ሕቶታትን ብማዕረ ምርእይ ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ ፌስቡክ።

ድሕሪ`ቲ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ኒውዝላንድ ዝተኻየደ ቅትለት፡ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ንኹለን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኩባንያታት ነቲ ብጥሩፋት ኣብ ገጻቶም ዝጥቃዕ ሓበሬታታት ዝያድ ሓላፍነት ብምውሳድ ስጉምታት ክወስዱ ጠሊቦም።

ቀዳመይቲ ምኒስተር ኒውዝላንድ ጃኪንዳ ኣርደርን፡ ነተን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ትካላት ነቲ ኣብ ገጻተን ዝጥቃዕ ሓበሬታታት ዘለወን ሓላፍነትን ተሓታትነትን ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ እዘን ትካላት 'ሓተምቲ`ምበር ኣብጻጻሕቲ ቡስጣ' ኣይኮናን ኢላ።

እቲ ሂወት 50 ሰባት ዝቐዘፈ ናይ ኒውዝላን ናይ መስጊድ መጥቃዕቲ ዘርኢ ቪድዮ፡ ሰባት ቅድሚ ፌስቡክ ነቲ ቪድዮ ምእጋዱ ልዕሊ 4,000 ከምዝረኣይዎ ኣፍሊጡ።

እቲ ኩባንያ ከምዝበሎ፡ ኣብ ውሽጢ 24 ስዓታት ኣስታት 1.2 ሚልዮን ቅድሓት ቅድሚ ምዝርግሖም ከምዝኣገዶምን፡ ኣስታት 300,000 ድማ ጨሪሱ ከምዝሓኸኾምን ገሊጹ።