ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ኤርትራ ግዱድ ስራሕ 'ኣይመወልኩን' ይብል

ኣብ ማእቶታዊ ስርሓት ዝተዋፈሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት
መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ማእቶታዊ ስርሓት ዝተዋፈሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት

ኣብ ሆላንድ ዝመደበሩ ማሕበር ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን፡ ሕብረት ኤውሮጳ ንመስርሒ ጽርግያታት ኢሉ ንኤርትራ ዝሃቦ ገንዘባዊ ሓገዝ ደው ንኸብሎ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣቕሪቡ።

ሕብረት ኣውሮጳ፡ ንዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ዝዓለመ ፕሮጀክት ምህናጽ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ጽርግያ ምወላ ይገብር ኣሎ።

እቲ ማሕበር፡ ሕብረት ኤውሮጳ 'ግዱድ' ስራሕ ዝዝውተረላ ሃገር ይምውል ኣሎ ድሕሪ ምባል፡ እቲ ሕብረት ዝሰልዖ 20 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ልግሲ ገንዘብ፡ ብኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቢሉ ብናጻ ጉልበት ከካዪዶ ምዃኑ'ውን ኣፍሊጡ።

እንተኾነ ግን፡ እቲ ሕብረት ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዘይድግፍን፡ ኩሎም ፓሊሲታቱ ሰባዊ መሰላት ማእከል ዝገበሩ ምዃኖም፡ ኣፈኛ ናይቲ ሕብረት ንቢቢሲ ገሊጹ።

"እቶም ኣብቲ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ሰባት ብዝግባእ ይኽፈሉ ምህላዎምን ግቡእ ኣተሓሕዛ ይግበረሎም ምህላዉን ንምርግጋጽ፡ እቲ ፕሮጀክት ጥቡቕ ምቁጽጻር ክግበረሉ" ኢሉ።

ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ፕሮጀክት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ "ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኹሉ ስቪላዊ ሂይወት ስራሕ ዝህብ ኢዩ" ድሕሪ ምባል፡ እቶም ኣገልግሎት ደሞዝ ከም ዝኸፈሉ ኣፍሊጡ።

ኣብ ቀረባ እዋን'ውን ምስ ዓቕሚ መንግስቲ ኣዛሚዱ ደሞዝ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝተወሰኸ'ውን ኣረዲኡ።

ምንጭታት ንቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ግን፡ ወሰኸ ደሞዝ ኣብ 2016 ከም ዝነበረን፡ ብድሕሪኡ ግን ሓድሽ ናይ ደሞዝ ወሰኸ ከም ዘይተገብረ ሓቢሮም። ብመሰረት እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ፡ ሓደ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ 1800 ናቅፋ ተቆራሪጹ 260 (17 ዶላር) ኣብ ኢዱ ከም ዝበጽሕ የመልክቱ።

ነዚ ኣመልኪትና ካብ መንግስቲ ኤትርራ ሓበሬታ ክንረክብ ኣብ ዝፈተናሉ ክሰልጥ ኣይከኣለን።

ብዛዕባ እዚ ክሲ ኣመልኪትና ንጠበቓ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ዝውክል ኢመል ዩርየንስ ኣብ ዝተወከስናሉ፡ ግዱድ ዕዮ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ፤ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ንሓደ ብግዱድ ዕዮ ዝስራሕ ፕሮጀክት ይምውል ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። እዚ ድማ ምስቲ ሕጊ ከም ምዝጻረር'ውን ኣገንዚቡ።

እቲ ንሱ ወኪልዎ ዘሎ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ እቲ ደብዳበ ሎሚ ዕለት 01 ወርሒ 4, 2019 ከእትውዎ ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ፡ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ምወላ ከቋርጽ ወይ ምስቲ ትካል ክዘራረብ ክልተ ሰሙን ክጽበይዎ ምዃኖም ኣመልኪቱ።

ኢመል ዩርየንስ ብተወሳኺ፡ ብመሰረት እቲ ወጺኡ ዘሎ ሰነድ ወጥን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ስራሓት ከም ዝዋፈሩ ገሊጹ ኣሎ ኢሉ። እዚ ከኣ ግዱድ ዕዮ ብፍላይ ድማ ባርነት ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ። ንሱ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ መፍትሒ ከናድየሉ ኣዘኻኺሩ።

ብመሰረት ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ሓፈሻዊ ዕላማ ናይቲ ፕሮግራም መትኒ ዝኾኑ ጽርግያታት እታ ሃገር ብምሕዳስ፡ ነቲ ኣብ መንጎ እታ ሃገርን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ሰላምን ቁጠባዊ ውህደትን ንምድንፋዕ ኢዩ። ድሕር'ቲ ኣብ መንጎ እዘን ሃገራት ኣብ ሓምለ 2018 ዝተፈረመ ስምምዕ፡ እቲ ዋና ትኹረት ኢትዮጵያ ናብ ወደባት ኤርትራ መገዲ ንኽትረክብ ኢዩ።

እዚ ፕሮጀክት ናይ ክልትኤን ሃገራት ቁጠባ ኣብ ምዕባይን ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እቲ ዝወጸ ሓበሬታ የመልክት። ምኽፋት ወደባት ኤርትራ ንንጥፈታት ንግዲ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብምዃኑ ብቕልጡፍ ዝጅምረሉ መገዲ እናተሰርሓሉ ኢዩ።

እቲ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ተመዊሉ ንኽስራሕ መደብ ተታሒዝሉ ዘሎ ጽርግያት፡

  • ቀዳማይ ጽርግያ፡ ነፋሲት- ደቀምሓረ- ሰንዓፈ- ዛላምበሳ፦ እዚ ናብ ትግራይ ዓዲግራትን መቐለን ዝወስድ ዋና መሰመር እዩ። ምጽጋን እዚ መስመር መኻይን ኣስመራ ከይኣተዋ ንኣጻድፍ ዓርበረቡዕ ጎሰየን ከም ዝሓልፋ ይገብር።
  • ካልኣይ ጽርግያ፡ ደቀኣምሐረ- ተራእምኒ- መንደፈራ- ዓዲ ዃላ፦ ብዓድዋ ኣቢሉ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኣቱ ቅልጡፍ መገዲ ኢዩ።
  • ሳልሳይ ጽርግያ፡ መንደፈራ - ባረንቱ፦ ምስ መስመር ተሰነይ ብምሕዋስ ናብ ዶብ ሱዳን ከሰላ ከምኡ'ውን ብሑመራ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ይኣቱ። ኣብዚ እቲ ኣተኩሮ ዝዋሃቦ መስመር ተሰነይ ሑመራ እዩ።