ኣውርስ፡ ተፈታዊ ባህሊ ተምቤኖቶት
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኣውርስ፡ ተፈታዊ ባህሊ ተምቤኖቶት

ኣብ ትግራይ ህዝቢ ተምቤን ዓብይ ዓዲ፡ በብግዚኡ ዘጋጥምዎ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጸገማት ንምፍታሕ ካብ ዝጥቀመሎም ሜላታት ሓደ፡ ኣውርስ እዩ። ንኣብነት ኣገልግሎት መብራህትን ህንጸት ጽርግያን ክረክብ ከምዘኽኣሎ ነበርታ ይዛረቡ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት