ሸውዓተ ሃፋትም ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና

ማኬንዚ ቤዞስ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ማኬንዚ ቤዞስ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ናይ ዓለምና ሃፍታም በዓል ቤታ፡ ፍትሕ ዝፈጸመት ማኬንዚ ቤዞስ፡ 35.6 ቢሊየን ዶላር ዝኾነ ብጽሒታ ናይ ዓለምና ሳልሰይቲ ሃብታም ጓል ኣንስተይቲ ዝገብራ እንትኾን፤ ብኣጠቓላሊ ድማ ናይ ዓለምና መበል 24 ሃብታም ክትከውን ክኢላ እያ።

ንምዃኑ ኣብ ዓለምና ዘለዋ ሃፋትም ደቂ ኣንስትዮ ነመን እየን?

1) ፍራንሷዝ ቤተንኩር ሜየርስ

Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ፍራንሷዝ ቤተንኩር ሜየርስ

ከም ሓበሬታ መጽሄት ፎርብስ፡ 49.3 ቢልዮን ዶላር ዝተጻረየ ሃብቲ ዘለዋ ፍራንሷዝ ቤተንኩር ሜየርስ፡ ናይ ዓለምና መበል 15 ሃብታም እያ።

እዛ ጓል 63 ዓመት ፈረንሳዊት፡ ብውርሲ ኣብ ዝረኸበቶ 'ሎሪያል' ዝተብሃለ ናውትታት መመላኽዒ ዘፍሪ ትካል 33 ምኢታዊ እትውንን እያ።

ኣዲኣ ኣብ 94 ዓመታ፡ ብ2017 ምስሞተት እያ ነቲ ውርሲ ረኺባቶ።

ፍራንሷዝ ቤተንኩር ሜየርስ፡ ብብዙሕ ቅዳሕ ዝተሸጡ ክልተ መጻሕፍቲ ጽሒፋ እያ።

2) አሊስ ዋልተን

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣሊስ ዋልተን

ወናኒት ዝተጻረየ 44.4 ቢልየን ዶላር ዝኾነት ኣሊስ ዋልተን፡ ብሓፈሻ መበል 17 ሃብታም ዓለምና እያ።

እዛ ጓል 69 ኣመት ኣመሪካዊት፡ ጓል መስራቲ 'ዎልማርት' ዝተብሃለ ፍሉጥ ማእከል ዕዳጋ፡ ሳም ዋልተን እንትትኮን፡ ካብ ካልኦት ኣሕዋታ ብዝተፈለየ፡ ካብ ናይ ቤተሰባ ስራሕቲ ንግዲ ርሒቓ፡ ኣብ ጥበብ እያ እትነጥፍ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ናይ 'ክሪስታል ብሪጅስ ሚዩዚየም ኦፍ አሜሪካን አርትስ' ዝተብሃለ ትካል ሓላፊት እያ።

3) ማኬንዚ ቤዞስ

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ጄፍና ማኬንዚ ቤዞስ

ጓል 48 ዓመት ማኬንዚ ቤዞስ፡ ምስ ወናኒ ኣማዞን ዝኾነ በዓልቤታ ጂፍ ቤዞስ ምስ ተፋተሐት፡ 35.6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቲ ትውንን።

ማኬንዚ ምስ በዓልቤታ ኣርባዕተ ቆልዑ ዝወለዱ እንትኾን፡ ኣብ መጻኢ ተወሳኺ ሃብቲ ክትውንን ከምእትኽእል ይግመት።

4) ሊን ማርስ

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ጃከሊን ማርስ

23.9 ቢልዮን ዶላር ዝተጻረየ ሃብቲ ዘለዋ ጃክሊን ማርስ ናይ ዓለምና መበል 33 ሃብታም እያ።

ኣዛ ጓል 79 ዓመት ቢልየነር፡ ማርስ ናይ ዝተብሃለ ኩባንያ ሲሶ ብጽሒት ወናኒት እንትትኮን፡ ኣብቲ ትካል ድማ ን 20 ዓመታት ኣገልጊላ እያ።

5) ያን ሁዊያን

22.1 ቢልየን ዶላር ዝተጻረየ ሃብቲ ዘለዋ ያን ሁዊያን፡ ቀዳመይቲ ቻይናዊት ቢልየነር ጓል ኣንስተይትን፡ ካብ ዓለምና ድማ መበል 42 ሃፍታም እያ።

እዛ ጓል 37 ዓመት ንእስቲ፡ ናይቲ ስራሕቲ ህንጻ ቻይና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሰጋጊሩ እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉ ኩባንያ 'ካንትሪ ጋርደን ሆልዲንግስ' ዝለዓለ ብጽሒት እትውንን እያ።

ያን ሁዊያን 57 ምኢታዊ ዝኽውን ብጽሒት እቲ ኩባንያ፡ ካብ ወላዲኣ ብውርሲ ዝረኸበቶ እዩ።

6) ሱዛን ክላተን

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሱዛን ክላተን

ዝተጻረየ መጠን ሃብታ 21 ቢልየን ዶላር እንትኾውን፡ መበል 46 ሃብታም ዓለምና እያ።

እዛ ጓል 56 ዓመት ጀርመናዊት፡ ኣብ ምፍራይ መካይንን መሸጣ መድሓኒትን ዝተዋፈሩ ትካላት እያ ትውንን።

ወለዳ እንትሞቱ 50 ምኢታዊ እቲ ኩባንያ መድሓኒት ዝወረሰት እንትትኮን፤ ብተወሳኺ ምስ ሓዋ ኣብቲ ፍሉጥ መፍረዪ መኪና 'ቢኤምደብልዩ' 50 ምኢታዊ ብጽሒት ኣለዎም።

7) ላውረን ፖወል ጆብስ

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ላውረን ፓወል ጆብስ

18.6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቲ ዘለዋ ላውረን ፓወል ጆብስ፡ መበል 54 ሃብታም ዓለምና እያ።

በዓልቲ ቤት መስራቲ ኩባንያ ኣፕል ዝነበረ ስቲቭ ጆብስ ዝነበረት እዛ ጓል 55 ዓመት፡ በዓል ቤታ እንትመውት፡ቀሊል ዘይበሃል ብጽሒት ብምውሳድ 20 ቢልዮን ዶላር ወሪሳ እያ።

ላውረን ፓወል ጆብስ፡ ኣብ ጋዜጠኝነትን ተዛመድቲ ስራሕትን እያ እትነጥፍ።

ተወሳኺ ዛንታ