ኣብ ግሪኽ ሓደ ህፃን ካብ ሰለስተ ሰባት ከም ዝተወለደ ተገሊፁ

ስእሊ ኣይ.ቪ. ኤፍ Image copyright SPL

ኣብ ግሪኽን፡ እስጳኛን ዝርከቡ ናይ ወሊድ ሓኻይም፡ ካብ ሰለስተ ሰባት ዝውለድ ህጻን ብምግባር ንዘይፍርያምነት ሓንቲ ሰበይቲ ስዒሮም። እቲ ህጻን ብምርምር ኣይ.ቪ.ኤፍ ዝተወልደ ኾይኑ፡ እዚ ኣገባብ ብገለ ምሁራት ይንቀፍ ኣሎ።

እቲ 2.6 ኪሎግራም ዝተወልደ ህጻን ምስ ኣዲኡ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ይንገር።

እዞም ሓኻይም ንኽወልዱ ዘይክእሉ መጻምዲ ንምሕጋዝ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ታሪኽ ከም ዝሰርሑ ኢዮም ዝዛረቡ ዘለዉ።

ገለ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ሓካይም ግና እዚ ኣገባብ ስነ-ምግባራዊ ሕቶ ዘለዓዕል ብምዃኑ ክቋረጽ ይጽውዑ ኣለዉ።

እዚ መስርሕ ምርምር ኣይ.ቪ. ኤፍ፡ እንቋቅሖ ካብ ኣደ፡ ዘርኢ ውዲ ተባዕታይ ካብ ኣቦ፡ ካልኣይ እንቋቅሖ ድማ ካብ ለጋሲት ጓል ኣንስተይቲ ብምውሳድ ኢዩ ተኻይዱ።

እዚ ንቶም ብሰንኪ ካብ ኣደ ናብ ውሉድ ዝሓልፍ ሕማም ማይቶኮንድርያ ውሉድ ክህልዎም ዘይክእል መጻምዲ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝማዕበለ ኣገባብ ኢዩ።

እዚ ኣገባብ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ዮርዳኖሳዊት ስድራ ጥራይ ዝተፈተን ኾይኑ፡ ብዙሕ ክትዕ ድማ ፈጢሩ ይርከብ።

ገለ ሓኻይም ወሊድ ድማ እዚ ኣገባብ ንመስርሕ ኣይ.ቪ. ኤፍ ተመሊሱ ዕንቅፋት ኮይኮኖ ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ።

እቲ ኣገባብ ናይ ማይቶኮንድርያ ጸገም ንዘለዎም ኮይኑ በዚ መሰረት፡ ናይታ ኣደ ዲ.ኤን.ኤ ምስ ናይታ ለጋሲት ማይቶኮንድርያ ብምሕዋስ እቲ ጸገም ክእለ ይኽእል።

እታ ጓል 32 ዓመት ኣደ ኣብ ግሪኽ ትነብር ኮይና ኣርባዕተ ዘይዕዉት መስርሕ ኣይ.ቪ. ኤፍ ዘካየደት እያ ነይራ።

ሕጂ ግና ኣደ ኾይና ኣላ፡ ውሉዳ ድማ ኣዝዩ ውሑድ ተወርሶ ካብታ ለጋሲት ጓል ኣንስተይቲ ወሲዱ ኣሎ። ናይዚ ምኽንያት ከኣ ማይቶኮንድርያ ናይ ባዕሉ ዲ.ኤን.ኤ ስለ ዘለዎ ኢዩ።

ፕረሲደንት ኢንስቲቱት ኦፍ ኣተንስ ዶክተር ፓናጊዮቲስ " ክትወልድ ዘይትኽእል ኣደ ብናይ ባዕላ ዲ.ኤን.ኤ ውሉዳ ክትሓቁፍ ግሁድ ኮይኑ ኣሎ" ይብል።

ንሱ ብትወሳኺ ነተን ብዙሕ ናይ ኣይ.ቪ. ኤፍ መስርሕ ሓሊፈን ዘይቀንዐን ኣዴታት ተስፋ ዝህብ ምኳኑ ይዛረብ።

እቶም ነዚ ቴክሎጂ ዝጀምርዎ ሓኻይም ኒውካስል ዓዲ እንግሊዝ፡ ካብ ሰልስተ ሰባት ዝተወልደ ህጻን ክገብሩ ካብታ ሃገር ፍቓድ ተማሂብዎም ኢዩ።

ብዛዕባ ጎናዊ ሳዕቤን ናይዚ ኣገባብ ዝተፈልጠ ነገር የለን።