ስዊዘርላንድ፡ ቡን ንሂወት ደቂሰባት ኣገዳሲ ኣይኮነን

ዝተቖለወ ቡን
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ሰባት፡ ኣብ ዓመት ሓደ ሰብ 9 ኪሎ ግራም ዝጽጋዕ ቡን ይወስድ

መንግስቲ ስዊዘርላንድ፡ ሰባት ብህይወት ንክጸንሑ፡ 'ቡን ኣገዳሲ ኣይኮነን' ድሕሪ ምባል፡ ንሓደጋ እዋን ዝቕመጥ ዝነበረ ቡን ከብቅዕ ክገብር'ዩ።

ስዊዘርላንድ ኣብ እዋን ቀዳማይን ካልኣይን ኲናት ዓለም፡ ሕጽረት ንከየጋጥም ንሓደጋ እዋን ብዝብል ቡን ትኽዝን ነይራ'ያ።

ብድሕሪ እዚ'ውን፡ ብኲናት፣ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋን ሕማምን ሕጽረት ንከየጋጥም ከትክዝን ጸኒሓ።

ሕጂ ግን እዚ ልምዲ'ዚ ኣብ 2022 ጠጠው ክተብሎ'ያ። እንተኾነ ግን እቲ ውሳነ ተቓውሞ ይገጥሞ ኣሎ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን 15,300 ቶን ዝተኸዘነ ቡን እንትህልዋ፡ እዚ ንሰለስተ ኣዋርሕ ጥራሕ'ዩ ክጠቕማ ዝኽእል።

ስለምንታይ'ያ ጠጠው ክተብል?

መንግስቲ ስዊዘርላንድ፡ ቡን 'ንሂወት ኣገዳሲ ስለዘይኮነ' ኣብ መኽዘን ሕማቕ እዋን ክቕመጥ የብሉን ይብል ኣሎ።

"ቡን ካሎሪ ዳርጋ የብሉን፡ ስለዚ ብዓይኒ ኣካለዊ (ፊዝዮሎካል) ኣብ ምዕቃብ መግቢ ኣበርክቶ የብሉን" ይብል እቲ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ፌደራላዊ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ቑጠባዊ ቀረብ።

እዚ ትልሚ ህዝቢ ርኢይቶ ክህበሉ ቐሪቡ ኣሎ፤ ናይ መወዳእታ ውሳነ ድማ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ክወሃብ'ዩ። ግና በቲ ውሳነ ዘይተሓጎሱ ሰባት ኣለዉ።

ስዊዘርላንዳውያን ናይ ቡን ኣፍቀርቲ ኮይኖም፡ ሓደ ሰብ ኣብ ዓመት 9 ኪሎ ግራም ቡን ይጥቀም። እዚ ድማ ሰለስተ ዕጽፊ ናይ ብሪጣኒያ'ዩ።

ተወሳኺ ዛንታ