ጸሊም ሃጓፍ (ብላክ ሆል) እንታይ እዩ?
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ጸሊም ሃጓፍ (ብላክ ሆል) እንታይ እዩ?

እዚ ፈላማይ ዝረኣናዮ ጸሊም ሃጓፍ ሓቀኛ ምስሊ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዝረኣናዮም፡ መብርሂ ንድፍታት እዮም። እቲ ጸሊም ሃጓፍ ካብ መሬት ሰለስተ ሚልዮን ዕጽፊ

ዝገዘፈ ዋላኳ እንተኾነ፡ ፎቶ ንምስኣል ኣጸጋሚ እዩ ነይሩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት