ኡማኑኤል ማክሮን፡ ኖትረ ዳም ካብ ዝነበሮ ዝያዳ ፀቢቑ ክስራሕ እዩ

እቲ ካቴድራል ቅድሚ ምቅፃሉ፣ ኣብ እዋን እቲ ባርዕን ድሕሪኡን

ኖትረ ዳም ካቴድራል ቅድሚ ምቅፃሉ፣ ኣብ እዋን እቲ ባርዕን ድሕሪኡን

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ኖትረ ዳም ካቴድራል ቅድሚ ምቅፃሉ፣ ኣብ እዋን እቲ ባርዕን ድሕሪኡን

ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኡማንኤል ማክሮን ካቴድራል ኖትረ ዳም "ዝያዳ ኣፀቢቕና ክንሰርሖ ኢና" ኢሎም። ነቲ ካቴድራል መሊስካ ንምህናፅ ሓሙሽተ ዓመታት ከምዝወስድ ድማ ሓቢሮም።

ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን ህንፃ ካቴድራል ኖትረ ዳም፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ ምሸት ብዘጋጠመ ባርዕ፡ መሳኹቲ፣ ናሕስን ርሻን ደወል እቲ ካቴድራልን ዓንዮም እዮም።

እዚ 850 ዕድመ ዘቑፀረ ካቴድራል፡ ሙሉእ ብሙሉእ ንክዓኑ ሒደት ደቓይቕ ምስተረፎ እዩ እቲ ባርዕ ጠፊኡ።

ፕረዚደንት እታ ሃገር፡ ዳግማይ ህንፀት ኖትረ ዳም ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመታት ተሰሪሑ ንክውዳእ ዋላ እኳ እንተብሃጉ፡ ሰብ ሞያ እዚ ዓውዲ ግና ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመታት ክወስድ ከምዝኽእል ይገልፁ።

ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር፡ ጠንቂ እዚ ባርዕ ኮነ ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ዘርእይ መረዳእታ ከምዘየለን፡ እዚ ኣጋጣሚ ከም ሓደጋ ተገይሩ ይውሰድ ከምዘሎን ገሊፁ።

እዚ ካቴድራል ንምህናፅ ውልቀ ሰባትን ትካላትን እታ ሃገር 800 ሚልዮን ዩሮ ንምውፋይ ተመፃቢዖም።

ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓዊ እታ ሃገር፡ ድሕሪ ትሽዓተ ሰዓታት እዮም ነቲ ባርዕ ሙሉእ ብሙሉእ ከጥፍእዎ ክኢሎም።

ብሰኑይ ከባቢ ሰዓት 2፡30 ናይ ምሸት ዝጀመረ እዚ ባርዕ፡ ካብ መስትያት ዝተሰርሑ መሳኹቲ፣ ካብ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ንድፍን ናሕስን እቲ ህንፃ ኣዕንዩ እዩ።

እዚ ባርዕ ዘብፅሖ ዕንወት ክንደየናይ ምዃኑ ንምልካዕ ሰብ ሞያ እኳ እንተመፅኡ ዛጊድ ግና ናብ ውሽጢ ክኣትዉ ኣይተፈቐደሎምን።

ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ባርዕ እውን፡ ናብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ድሮናት ካሜራ ብምልኣኽ እቲ ዝበፅሐ ዕንወት ተዓዚቦም።

ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እቲ ባርዕ ዘስዓቦ ዕንወት ብገንዘብ ምትማን ከምዘይከኣል ድማ ሰብ ሞያ ገሊፆም።

ፕረዚደንት ማክሮን ሰሉስ ምሸት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ፡ ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓዊ እታ ሃገር፡ ነቲ ባርዕ ንምቁፅፃር ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንኢዶም።

ኖትረ ዳም ንፈረንሳውን እንታዮም እዩ?

ካቴድራል ኖትረ ዳም ንትሽዓተ ሰዓታት እንትቃፀል መራኸብቲ ሓፋሽ ዓልም ብቀጥታ ፈነወ ፀብፂበንኦ እየን።

ነዚ ዝተዓዘቡ ምሁር ታሪኽ ካሚይ ፓስካል፡ "ካብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ሓጎስን ሓዘንን ዓለምና፡ ብደወል ኖትረ ዳም ተኣዊጁ እዩ። በቲ ንርእዮ ዘለና ነገር ኣዚና ሰምቢድና ኢና" ኢሎም ንመራኸብቲ ሓፋሽ ፈረንሳይ።

ሃገራዊ ምልክት ፈረንሳውያን ተገይሩ ዝውሰድ ኖትረ ዳም፡ ካብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣብ ማእኸል ከተማ ፓሪስ ንዘመናት ማዕሪጉ ፀኒሑ እዩ።

ብዙሓት ምልክት ፈረንሳይ ገይሮም ዝወስድዎ ኢይፈል ታወር እውን እንተኾነ፡ ዕድሚኡ ካብ 100ን ገለን ዓመታት ኣይበልፅን።

ኣብ ስነፅሑፍ ፈረንሳይ ስሙ እንከይተጠቐሰ ዘይሓልፍ ኖትረ ዳም፡ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም'ውን ዋላ ሓደ ጉድኣት እንከይበፅሖ ዘመን ዘመን ሰጊሩ እዩ።

እዚ ካቴድራል ንትሸዓተ ሰዓታት እንትቃፀል፡ ብዙሓት ፈረንሳውያን ናብቲ ቦታ ብምኻድ ኣብ ስቕታ ጥሒሎም ስቅ ኢሎም የይዕዘቡ ነይሮም፤ ዝዝምሩን ዝፅልዩን ነይሮም፤ ኣብያተ ክርስትያን ፓሪስ እውን ደወል የስምዓ ነይረን።

ካቴድራል ኖትረ ዳም፡ ኣብ ዓመት 13 ሚልየን ህዝቢ ይርእዮ ነይሩ።

ኣብ ውሽጢ እቲ ካቴድራል ዝነበሩን ካብቲ ባርዕ ዝተረፉን ስራሕቲ ጥበብን ሃይማኖታዊ ንዋያትን ብግዝያውነት ሉቭ ናብ ዝተብሃለ ደምበ ሓድጊ ከምዝውሰዱ ተሓቢሩ።

ካብቲ ባርዕ ካብ ሞንጎ ዝተረፉ ንዋያት፡ እየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምስቃሉ ኣብ ርእሱ ዝተደፍአሉ ኣክሊል ዕሾኽ ሓደ እዩ።