ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት '123456' ከም ምስጢራዊ ቃል ይጥቀሙ

ምስሊ ፓስዎርድ ዘስፍር ሰብ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ብብዝሒ ትጥቀምሉ ምስጢራዊ ቃል እንታይ እዩ? 123456 ዶ 123456789? ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት፡ ብቐሊሉ ዝግመት ምስጢራዊ ቃላት (ፓስዎርድ) ከም ዝጥቀሙ ሓደ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ።

ሃገራዊ ማእከል ውሕስነት ሳይበር ዓዲ እንግሊዝ (ኤንሲኤስሲ)፡ ኣብ ዝተሰርሰሩ ገጻት ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ፡ 123456 እቲ ኣዝዩ ዝውቱር ምስጢራዊ ቃል ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ይገልጽ።

እቲ መጽናዕቲ ኣብ ሳይበር ንዘሎ ሓጓፍ ብምቅልዑ፡ ንብዙሓት ግዳይ ካብ ምዃን ከድሕን ኢዩ።

ሰባት ሰለስተ ክዝክርዎ ዝኽእሉ ቃላት ብምጥማር ሓያል ምስጢራዊ ቃል ብምፍጣር ክጥቀሙ ከም ዝግባእ ኤንሲኤስሲ ሓቢሩ።

ተኣፋፊ ሓበሬታ

ኤንሲኤስሲ፡ ነቶም ብብዝሒ ዝዝውተሩ ምስጢራዊ ቃላት ንምልላይ፡ ነቲ ናይ ሳይበር መጽናዕቱ፡ ኣብ ዝተሰርሰሱ ናይ ሓፋሽ ገጻት እዩ ኣካይድዎ።

ልዕሊ 23 ሚልዮን ገጻት 123456 ብምጥቃሞም ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ምስጢራዊ ቃል ኮይኑ ተረኺቡ። እቲ ብካልኣይ ዝስራዕ 123456789 ክኸውን እንከሎ፡ "qwerty"፡ "password" ከምኡውን 1111111 ኣብ ቀዳሞት ሓሙሽተ ተዘርዚሮም ኣለው።

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ካብ ጋንታታት ፕረሚየር ሊግ፡ ሊቨርፑል ብብዝሒ ዝዝውተር ምስጢራዊ ቃል'ዩ

ኣሸሊ፡ ማይክል፡ ዳንኤል፡ ጀሲካ፡ ቻርሊ ዝብሉ ኣስማት ኣዝዮም ዝውቱራት ምስጢራዊ ቃላት ኮይኖም፡ ካብ ጋንታታት ፕረሚየር ሊግ፡ ሊቨርፑል ከምኡውን ቸልሲ ብብዝሒ ዝዝውተሩ እዮም።

ፍሉጣት ኣስማትን ቃላትን ዘዘውትሩ ሰባት ኣብ ናይ ምስርሳር ሓደጋ ከም ዘለው ተክኒካዊ ዳይሬክተር ኤንሲኤስሲ ሓቢሩ።

ንሱ ወሲኹ፡ ስምካ፡ ስም ትፈትዋ ጋንታ ወይ'ውን ጉጅለ ሙዚቃ ንምስጢራዊ ቃል ምጥቃም ንሓደጋ ቅሉዕ ከም ዝገብር ገሊጹ።

እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ፡ ዳርጋ ፍርቂ ናይቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት ንኢመይሎም፡ ሓያል ምስጢራዊ ቃል ከም ዘይጥቀሙ ኣፍሊጡ።