ሓወልታት ኣኽሱም ብኸመይ ተተኺሎም?

ሓወልታት ኣኽሱም ብኸመይ ተተኺሎም?

ሓወልታት ኣኽሱም ካብቲ መሰረቶም ተባሂሉ ዝዝረበሉ፡ ጎቦ ዱራ ናብቲ ሕዚ ተተኺሎሙሉ ዘለዉ ቦታ ብኸመይ መንገዲ ተጎዓዒዞም? መን ከ ተኺልዎም? ገሊኦም ብሓይሊ እግዚኣብሄር ገሊኦም ድማ ብሓራምዝ ከምዝተጎዓዕዙ ይገልጹ።