ዘለንስኪ፡ ንብልሽውና ብዘይእዱብ ቃላት ካብ ምንቃፍ ናብ ፕሬዝደንትነት

ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዓወቱ ኣብ ርእሰከተማ ኪየቭ እንናጸንበለ፡ 21 ሚያዝያ 2019

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ዩክሬናዊ ተዋዛያይ (ኮመድያን) ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ እታ ሃገር ብገፊሕ ስዒሩ።

ኣብቲ ንካልኣይ ግዜ ዝተኻየ ምርጫ፡ 73% ድምጺ ከርክብ እንከሎ፡ እቲ ንሓደ እብረ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕረዚደንት ፔትሮ ፖሮሸንኮ ድማ 24 ሚኢታዊት ጥራይ ብምርካብ ተሳዒሩ።

ዘለንስኪ፡ ነቶም ንዓወቱ ዝጽንብሉ ዝነበሩ ደገፍቱ "ኣይከፍሽለኩም'የ" ክብል ቃል ኣትዩ።

እታ ምስ ዪክሬን ሕማቕ ዝምድና ዘለዋ ሩስያ ብወገና፡ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ክመሓየሽ እንተኾይኑ፡ ዘለንስኪ "ልቦና"፡ "ቅንዕና"ን "ግብራውነትን" ክህልዎ ይግባእ ኢላ።

ሩስያ፡ ነቶም ካብ ዩክሬን ክንጸሉ ዝደልዩ ኣብ ምብራቕ'ታ ሃገር ዘለዉ ማሕበረሰባት ከም እትድግፍን፡ ኣቐዲማ'ውን ነቲ ኣብ ክሊ ግዝኣት ዩክሬን ዝነበረ ዞባ ክረሚያ ናብ ግዝኣታ ምሕዋሳ ብዙሕ ተቓውሞታትን ነቔፈታን ኣስዒቡላ'ዩ።

ፖሮሸንኮ ብወገኑ፡ ስዕረቱ ብጸጋ ድሕሪ ምቕባል፡ ካብ ፓለቲካ እታ ሃገር ግን ከም ዘይርሕቕ ተዛሪቡ'ሎ።

እቲ ወዲ 41 ዓመት ዘለንስኪ፡ ተመክሮ ዘይብሉን ንሩስያ ከምቲ ዝግባእ ክምክታ ዘኽእሎ ተመክሮ የብሉን ክብል ንኣድመጽቲ'ኳ እንተጎስጎሰ፡ ኣድመጽቲ ዩክሬን ግን ኣይሰምዕዎን።

ዘለንስኪ፡ ናይ ፓለቲካ ተመክሮ ዘይብሉን፡ ሓደ ተኸታታሊ ናይ ሕጨጫ (ሳታየሪካል) ናይ ተለቭዥን ምርኢት ዘቕርብ ዝነበረን'ዩ።

ኣብቲ "ኣገልጋሊ ህዝቢ" ዝተባህለ ናይ ተዋስኦ ምርኢት፡ እቲ ገጸ ባህሪ (ዘለንስኪ) ዘይተሓስበ መንገዲ ፕረዚደንት ምዃኑ ዘርእይ እዩ።

ፕረዚደንት ፈረንሳ፡ ኢማኑዌል ማክሮን ዝርከብዎም ብዙሓት መራሕቲ ኣውሮጳ፡ ናይ ዮሃና መልእኽቶም ይሰድሉ ኣለዉ።

"ሕጂ ናይ ብሓቂ ኣገልጋሊ ህዝቢ ክትከውን ኢኻ" ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ጀረሚ ሃንት ብመንገዲ ትዊተር ገሊጽሉ።

ቮሎዲሚር ዘለንስኪ መን'ዩ?

ዘለንስኪ፡ ሓደ "ኣገልጋሊ ህዝቢ" ዝብል ንነዊሕ እዋን ዝቐጸለ ተኸታታሊ ናይ ተለቭዥን ምርኢት ዘቕርብ ዝነበረ'ዩ።

ኣብቲ ምርኢት፡ ነዚ ሕጂ ተጓናጺፍዎ ዘሎ ዓወት፡ ዝገልጽ፡ ብዘይተጸበዮ ኣገባብ መራሒ ሃገር ክኸውን ዝኸኣለ፡ ኣንጻር ንብልሽውና ብዘይእዱብ ቃላት ብምጽራፍ ህቡብነት ዘጥረየ ናይ መምህር ገጸ-ባህሪ ለቢሱ'ዩ ዝዋሳእ።

ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምውድዳር፡ ብስም እቲ ምርኢት ዝጽዋዕ 'ኣገልጋሊ ህዝቢ' ዝተባህለ ፓለቲካዊ ሰልፊ መስሪቱ።

ኣብ ጎስጓስ ናይ ምርጫ፡ ኣብ ክንዲ ጭቡጥ ፓሊሲታት፡ ክሳብ ክንደይ ካብ ፕረዚደንት ፖሮሸንኮ ከም ዝፍለ ጥራይ ከም ዝገለጸ ጸብጻባት ሓቢሮም።

ኣብቲ ብዙሓት ተወዳደርቲ ዝነበርዎ ቀዳማይ ዙርያ ምርጫ፡ 30% ብምርካብ፡ ክዕወት ከም ዝኽእል ኣረጋጊጹ'ዩ፡ ኣብቲ ዙርያ ፖረሸንኮ 15% ጥራይ'ዩ ረኺቡ።

ኣድመጽቲ ብኸመይ ይርእይዎ?

እቲ ዘይተለምደ ኣካይዳ ናይቲ ኮሜዲያን፡ ኣንጻር ብልሽውና ዘለዎ ተሪር መርገጺን፡ ነቶም ኣብ መሪሕነት ፕረዚደንት ፖሮሸንኮ ተስፋ ቆሪጾም ዝነበሩ ኣድመጽቲ ሓድሽ መንፈስ ፈጢሩሎም'ዩ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ዩክሬን።

ነቲ ናይ ተለቭዥን ገጸባህርያት ተጠቒሙ፡ ነታ ሃገር ካብቶም ዓትዒቶም ሒዞማ ዘለዉ፡ ሃብታማት (ኦሊጋርክስ) ከናገፋን፡ ንፖለቲካ እታ ሃገር ከንጽሆን ይኽእል'ዩ ኢሎም ተስፋ ይገብሩ።

ይኹን 'ምበር፡ ተሞኩሮ ዘይብሉ ምዃኑን፡ በቲ ምስ ገለ ካብ ፍሉጡታት ሰብ ሃብቲ እታ ሃገር ዘለዎ ርክብ ዝጠራጠሩ ኣይተሳእኑን።

እቲ ካልእ ብድሆ ድማ፡ ክሳብ ክንደይ ነታ ንዩክሬን ከተሰራጥያ ዝጸንሐት ሓያል ሩስያ ክብድሃ ይኽእል ዝብል ሕቶ'ዩ።