ሕቡራት ኤሜራት ዓረብ፡ ን27 ዓመታት ኣብ ዕውለት ዝጸንሐት ሰበይቲ ተበራቢራ

ውነኻ ስሒትካ ንዓመታት ምጽናሕ፡ መብዛሕትኡ ግዘ ኣጋጣሚ ብዘጓንፍ መጉዳእቲ ሓንጎል ከም ዝመጽእ ሰብ ሞያ ይዛረቡ

ምንጪ ስእሊ, Science Photo Library

ድሕሪ 1991 ኣብ ዕውለት ዝጸንሐት ሰበይቲ፡ ሎሚ ካብቲ ዝነበረቶ ህሞት ምውጽኣ 'ተኣምር'ዩ' ይበሃል ኣሎ።

እዛ ኣብ ሕቡራት ኢመራት ዓረብ እትርከብ ሙኒራ ዓብዱላ ዝተብሃለት ሰበያቲ፡ ብሓደጋ መኪና እያ ኣብ ዕውለት ኣትያ ጸኒሓ።

ሓደጋ መኪና ክገጥማ ከሎ ጓል 32 ዓመት ዝነበረት ሙኒራ፡ ወዳ ካብ ቤት ትምህርቲ ሒዛ እናተመለሰት እታ ዝተሳፈረትላ ናይ ከተማ ኣውቶብስ ምስ ካልእ መኪና ብምግጫዋ፡ ሙኒራ ከቢድ ሓደጋ ሓንጎል ኣጋጢምዋ።

ኣብቲ ሽዑ እዋን ወዲ 4 ዓመት ዝነበረ ወዳ ዑማር ዌባር፡ ምስ ኣዲኡ ኣብ ድሕሪት እታ መኪና'ዩ ነይሩ። ኣብ እዋን እቲ ሓደጋ፡ ኣዲኡ ከይጉዳእ ብኣእዳዋ ሸፊና ሓቊፋቶ ስለ ዝነበረት ግን፡ ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከይበጽሖ'ዩ ወጺኡ።

ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሆስፒታል ጀርመን ውኒኣ ምምላስ ዝጀመረት ሙኒራ ዓብዱላ ግን፡ ከቢድ ሓደጋ በጺሑዋ ጸኒሑ።

"ንዓይ ተድሕን ሓቚፋትኒ"

"ሓደ መዓልቲ ክትብራብር'ያ ዝብል ስምዒት ስለ ዝነበረኒ፡ ብኣደይ ተስፋ ቖሪጸ ኣይፈልጥን" ኢሉ ዑማር።

ንሱ ኣዲኡ ብዛዕባ ዘርኣየቶ ምምሕያሽ ጥዕና ንሓደ ጋዜጣ እታ ሃገር ቃለ መሕትት ኣብ ዝሃበሉ፡ "ብዛዕብኣ ዝተዛረብኩሉ ምኽንያት፡ ሰባት ኣብ ልዕሊ ዝፈትውዎም ተስፋ ክቖርጹ ከም ዘይብሎም ንምርኣይ'ዩ" ኢሉ።

"ኣደይ ኣብ ድሕሪት ምሳይ ኾፍ ኢላ ነይራ። እቲ ሓደጋ ምግጫው ከጋጥም፡ ከይጉዳእ ንዓይ ዓቢጣ ሓቚፋትኒ"።

ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ካብ ዕውለት [ውነ ኣልቦነት] ምውጻእ ምኽኣል ግን፡ ኣዚዩ ውሑድ ምኻኑ ይግለጽ።

ካብ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ዝወጽኡ ሰባት'ውን እንተኾነ፡ ብምኽንያት መጉዳእቲ ሓንጎሎም ከቢድ ናይ ኣካል ምጉዳል ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ይዛረቡ።

ወዲ 19 ዓመት ዝነበረ ኣሜሪካዊ ቴሪ ዋሊት፡ ብተመሳሳሊ ሓደጋ መኪና፡ ድሕሪ 19 ዓመት ናብ ውንኡ ምምላሱ ይዝከር።